Torsdag 9 april 2020

Västerbottens Mellanbygd

För skogsägare är det både ljust och mörkt. Foto: PIXABAY

Skogsägare har mycket att ta hänsyn till

Insändare · Published mar 25, 2020 at 01:15

Det totala hyggesarealen i dag torde vara betydligt mindre i dag än på 80- och 90-talen.
Så den totala matmängden är mindre. Och om löv sett som älgmat ska få en möjlighet att växa till så torde målet behöva vara att hålla en låg älgstam.

Normalt röjnings avstånd är cirka 1,8 meter - sträck ut armarna så vet du. Det är ett gammalt antaget mått. Efter att med sekatör klippt till cirka 6000 tallar toppätna andra och tredje året efter plantering i månads skiftet oktober november så känns det inte så kul.

Men vi ska ta hänsyn till turistnäringen, jakten, älgen och produktionen av virke. Dessutom ska vi ta hänsyn till knäckesjuka som sprids via asp och törskatesvamp. Dom dör och rådet är att röja bort dom. Snöbrott torde också vara en inkörsport för svampangrepp. Och ett lite glesare bestånd torde stå emot vind och snö bättre . Så det är många faktorer som spelar in. Men det är en följd av klimatförändringen kanske! Det är inte lätt att vara skogsägare!

Skogsägare

Riskgrupper bör få smittopeng

Insändare Vi ser dagligen hur antalet som smittats av coronaviruset ökar. Det skapar oro och osäkerhet hos många människor. Inte minst hos alla dem som finns i någon riskgrupp. Moderaterna...

Ny maktordning efter coronan

Ledare Det sägs att det kinesiska skrivtecknet för kris även omfattar ordet möjlighet.

Coronaviruset synliggör systemfelen i samhället

Insändare Just nu pågår en gemensam samhällskamp mot coronaviruset där alla visar medmänsklighet och solidaritet för att minska spridningen. Vi är alla enade om att skydda dem som är i...

När det krisar håller vi ihop

Ledare Visst blir man lycklig av att få bevittna sådan mänsklig värme och omhändertagande, mitt i detta elände.

Varför testar man avlopp men inte corona?

Insändare Sverige slutar av resurs- och kostnadsskäl att testa alla misstänkta fall för coronaviruset. De kostar bara nån tusenlapp per test för coronavirus, så jag får inte ihop dessa...

Nu är det hög tid att samarbeta

Ledare Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras.