Måndag 13 juli 2020

Västerbottens Mellanbygd

För skogsägare är det både ljust och mörkt. Foto: PIXABAY

Skogsägare har mycket att ta hänsyn till

Insändare · Published mar 25, 2020 at 01:15

Det totala hyggesarealen i dag torde vara betydligt mindre i dag än på 80- och 90-talen.
Så den totala matmängden är mindre. Och om löv sett som älgmat ska få en möjlighet att växa till så torde målet behöva vara att hålla en låg älgstam.

Normalt röjnings avstånd är cirka 1,8 meter - sträck ut armarna så vet du. Det är ett gammalt antaget mått. Efter att med sekatör klippt till cirka 6000 tallar toppätna andra och tredje året efter plantering i månads skiftet oktober november så känns det inte så kul.

Men vi ska ta hänsyn till turistnäringen, jakten, älgen och produktionen av virke. Dessutom ska vi ta hänsyn till knäckesjuka som sprids via asp och törskatesvamp. Dom dör och rådet är att röja bort dom. Snöbrott torde också vara en inkörsport för svampangrepp. Och ett lite glesare bestånd torde stå emot vind och snö bättre . Så det är många faktorer som spelar in. Men det är en följd av klimatförändringen kanske! Det är inte lätt att vara skogsägare!

Skogsägare

Låt sommarvikarierna bli morgondagens hjältar

Insändare Verksamhetschefer inom vård och omsorg bör ta chansen att satsa på sina sommarvikarier. Anställda i Västerbotten som saknar viss formell utbildning har just nu särskilt goda...

Elflyg och drönare är framtiden

Ledare Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats och Luleå tekniska universitet som intressenter.

Stå upp för forskningen

Insändare Coronapandemin visar hur svårt det är att förutse vilka kriser vi kan drabbas av och vilken forskning vi behöver för att lösa dem. För att stå bättre rustade inför nästa kris bör...

Statsägt bolag sabbar demokratin

Ledare Att ett statsägt bolag nu smygvägen och i strid med gällande lagstiftning försöker sabotera distribution av tidningar på landsbygd och i glesbygd i är minst sagt upprörande.

Därför måste Norden öppna upp för svenskar

Insändare Att backa tillbaka till det som är grunden är ibland det enda rätta, särskilt när det gäller handlingar som bygger på rädsla. Det är därför viktigare än någonsin att vi står upp...

Sluta racka ner på småskolorna

Ledare Om vi menar allvar med att utveckla glesbygdskommuner måste vi värdera våra resurser, sluta predika avveckling och våga gå mot strömmen.
Sport