Tisdag 19 februari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Vi måste arbeta på flera plan för att motverka klimatförändringarna. När du turistar inom landet och köper närodlad mat gynnar du lokal företagsamhet som leder till arbetstillfällen och skatteintäkter lokalt.

Små val i vardagen kan göra stor global skillnad

Insändare · Published aug 8, 2018 at 16:15

I klimatförändringsdebatten råder förvirring. Det framstår ofta som att frågan är ifall klimatförändringar sker/kommer ske eller inte. Enligt forskningen är dock global uppvärmning ett faktum.

Vad som inte är helt tydligt är huruvida klimatförändringarna orsakas av människor. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), som ca vart femte år kommer ut med en rapport där de samlar all forskning på klimatförändringarna, var dock 95 procent säkra på att människor är drivande i klimatförändringarna i sin rapport 2014. Det kanske inte låter som mycket, men i forskningssammanhang med breda frågor som berör så stora delar av samhället kanske vi aldrig kan bli säkrare än så.

Vi behöver diskutera hur förändringarna ska hanteras. De kommer inte bara att påverka temperaturen, utan också nederbörd, glaciärer, havsnivåer, permafrost och förekomst av naturkatastrofer. Om värmningen överstiger två graders höjning är det stor risk att vi sätter igång dominoeffekter som helt förändrar planeten.

Men även om vi idag slutade släppa ut växthusgaser i hela världen, har den globala medeltemperaturen höjts ca en grad sedan 1850 och vi har släppt ut tillräckligt för att värmningen ska fortsätta ett tag framöver (Maslin, 2009). Detta innebär alltså att vi måste anpassa oss till ett något varmare klimat samtidigt som vi ändrar vår livsstil och minskar utsläppen för att minimera temperaturhöjningen.

Riskerna är många, även lokalt. I norra Sverige kanske temperaturhöjningen kan möjliggöra utökad odling, men vi riskerar också att utsättas för sjukdomar och pester vi tidigare varit förskonade ifrån. Dessutom finns det en risk att golfströmmen vänder om Grönlands isar smälter och då skulle vårt klimat förändras radikalt.

Men hur kan vi lösa detta?

Vi måste arbeta på flera plan och mycket görs redan. EU tas ofta upp som exempel på en politisk organisation som arbetar med klimatfrågor. Men livsstilsförändringen måste ske överallt, även hos den lilla människan på lokal nivå.

Vad gör du för klimatet?

Kan du köra mindre bil genom kollektivtrafik, cykel, promenader eller att kombinera flera ärenden i samma biltur? Kan du välja bort Thailandssemestern för något mer lokalt eller en tågresa genom Europa? Kan du handla mindre och på Second hand? Se till att ditt hus är isolerat? Äta vegetariskt?

När du turistar inom landet och köper närodlad mat gynnar du lokal företagsamhet som leder till arbetstillfällen och skatteintäkter lokalt.

Självförsörjningen på mat i Sverige skulle kunna öka. Alltså finns det möjligheter med klimatförändringarna också. Ta chansen att skapa ett bättre, hållbarare samhälle, både socialt och miljömässigt. Vi är alla ansvariga för hur vi väljer att leva våra liv och hur det påverkar medmänniskor och kommande generationer. Nu är det dags för handling, ta ditt ansvar.

Ellen Hjort

Vad gör du för klimatet? Kan du köra mindre bil... eller välja bort Thailandssemestern för något mer lokalt.

Ta ansvar för tågkaoset nu!

Insändare Varje dag är hundratusentals människor och vår industri beroende av tågtransporter som fungerar. För att hela Sverige ska kunna leva och jobben växa till måste man kunna lita på...

Våga utmana flyttströmmen!

Ledare Att korkskallar bor kvar i glesbygd medan smarta flyttar verkar vara en historia som är värd att berätta hur många gånger som helst. Själv måste jag ha växt upp i någon form av...

Dags för norra Sverige att få betalt för sina råvaror!

Insändare I Januariavtalet slås fast att en ”omfattande skattereform” ska genomföras. Syftet är gott, att ”utjämna dagens växande ekonomiska klyftor”. Det måste även gälla de växande...

Handeln flyttar till landet

Ledare Västerbottningen, Lokaltidningen, Västerbottens Mellanbygd och Nordsverige publicerade vecka 4 artiklar om företag som bedriver e-handel med landsbygden som bas – Tant Fondant i...

Oklart varför slakteriet gick i konkurs

Insändare Många här i norra och mellersta Västerbotten undrar varför slakteriet i Södra Åbyn, Burträsk (Burträskbygdens kött) drevs i konkurs av Bastuträsk Charkuteri.   Det verkar medvetet...

Amanda Linds frisyr utmanar

Ledare Miljöpartisten Amanda Lind hamnade omedelbart i blåsväder när kultureliten i Stockhholm blev varse att en ung kvinna från en småstad i Norrland utnämndes till kultur- och...