Måndag 20 augusti 2018

Västerbottens Mellanbygd

Vi måste arbeta på flera plan för att motverka klimatförändringarna. När du turistar inom landet och köper närodlad mat gynnar du lokal företagsamhet som leder till arbetstillfällen och skatteintäkter lokalt.

Små val i vardagen kan göra stor global skillnad

Insändare · Published aug 8, 2018 at 16:15

I klimatförändringsdebatten råder förvirring. Det framstår ofta som att frågan är ifall klimatförändringar sker/kommer ske eller inte. Enligt forskningen är dock global uppvärmning ett faktum.

Vad som inte är helt tydligt är huruvida klimatförändringarna orsakas av människor. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), som ca vart femte år kommer ut med en rapport där de samlar all forskning på klimatförändringarna, var dock 95 procent säkra på att människor är drivande i klimatförändringarna i sin rapport 2014. Det kanske inte låter som mycket, men i forskningssammanhang med breda frågor som berör så stora delar av samhället kanske vi aldrig kan bli säkrare än så.

Vi behöver diskutera hur förändringarna ska hanteras. De kommer inte bara att påverka temperaturen, utan också nederbörd, glaciärer, havsnivåer, permafrost och förekomst av naturkatastrofer. Om värmningen överstiger två graders höjning är det stor risk att vi sätter igång dominoeffekter som helt förändrar planeten.

Men även om vi idag slutade släppa ut växthusgaser i hela världen, har den globala medeltemperaturen höjts ca en grad sedan 1850 och vi har släppt ut tillräckligt för att värmningen ska fortsätta ett tag framöver (Maslin, 2009). Detta innebär alltså att vi måste anpassa oss till ett något varmare klimat samtidigt som vi ändrar vår livsstil och minskar utsläppen för att minimera temperaturhöjningen.

Riskerna är många, även lokalt. I norra Sverige kanske temperaturhöjningen kan möjliggöra utökad odling, men vi riskerar också att utsättas för sjukdomar och pester vi tidigare varit förskonade ifrån. Dessutom finns det en risk att golfströmmen vänder om Grönlands isar smälter och då skulle vårt klimat förändras radikalt.

Men hur kan vi lösa detta?

Vi måste arbeta på flera plan och mycket görs redan. EU tas ofta upp som exempel på en politisk organisation som arbetar med klimatfrågor. Men livsstilsförändringen måste ske överallt, även hos den lilla människan på lokal nivå.

Vad gör du för klimatet?

Kan du köra mindre bil genom kollektivtrafik, cykel, promenader eller att kombinera flera ärenden i samma biltur? Kan du välja bort Thailandssemestern för något mer lokalt eller en tågresa genom Europa? Kan du handla mindre och på Second hand? Se till att ditt hus är isolerat? Äta vegetariskt?

När du turistar inom landet och köper närodlad mat gynnar du lokal företagsamhet som leder till arbetstillfällen och skatteintäkter lokalt.

Självförsörjningen på mat i Sverige skulle kunna öka. Alltså finns det möjligheter med klimatförändringarna också. Ta chansen att skapa ett bättre, hållbarare samhälle, både socialt och miljömässigt. Vi är alla ansvariga för hur vi väljer att leva våra liv och hur det påverkar medmänniskor och kommande generationer. Nu är det dags för handling, ta ditt ansvar.

Ellen Hjort

Vad gör du för klimatet? Kan du köra mindre bil... eller välja bort Thailandssemestern för något mer lokalt.

Bygg lägenheter på landsbygden

Feministiskt initiativ har en gedigen landsbygdspolitik som ifrågasätter den urbana normen i grunden — både för miljöns och människans skull. Feministiskt initiativ verkar för att...

Bryt den urbana normen

Hur länge ska vi gå med på att låta den urbana normen vara rådande? Är det inte dags att ta tillbaka och erkänna den bygd som är vår och ta det urbana hit? Om vi nu vill ha det,...

Kärnkraftverken värmer upp vattnet i Bottenviken

Måtte torrsommaren 2018 går till historien som en tillfällig avvikelse! Dessvärre är extremväder, som till exempel den hetta och den långvariga torka vi upplevt denna sommar,...

Om förorenaren fick betala

Av de många krig som avhandlades på historielektionerna i skolan fick vi lära oss att det är vinnarna som skriver historien. Parallellen kan tyckas långsökt men samma fenomen kan...

Förstärk primärvårdens insatser till psykisk ohälsa

Under mina snart fyra år som landstingspolitiker har jag på olika sätt försökt informera mig om landstingets både komplexa och mångfacetterade verksamhet.Det som slagit mig efter...

Funderingar från kust till kust

Vilken sommar vi fick!! Det kan jag säga redan nu då bara drygt halva sommaren har gått. Det finns två scenarior; Ett: Detta blir den sommar som vi kommer att minnas och prata om...