Tisdag 15 oktober 2019

Västerbottens Mellanbygd

Snabba på den ekologiska omställningen i länet

Insändare · Published aug 7, 2019 at 01:15

Den ekologiskt odlade jordbruksmarken ökar i Västerbotten. Utvecklingen är positiv, men omställningen behöver gå snabbare.

Ekologisk produktion skulle ge ökad tillväxt och konkurrenskraft för Västerbottens lantbrukare, och samtidigt bidra till ökad biologisk mångfald.

De senaste åren har intresset för livsmedel som är producerade med god djurvälfärd, begränsad klimatpåverkan och utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel ökat.

Om de KRAV-märkta produkterna ökar så bidrar det även med minskad klimatpåverkan och färre tillsatser. En omställning till ekologiskt jordbruk behövs också för att stärka tillväxten i svenskt lantbruk.

Andra länder positionerar sig nu starkt när det gäller övergången till ekologisk produktion, bland annat Frankrike och Danmark. Det är dags för Sveriges beslutsfattare, konsumenter och lantbrukare att ta vara på möjligheterna och konkurrenskraften i ekologisk odling.

Siffror från Jordbruksverket visar att 9 444 hektar odlades ekologiskti Västerbotten under förra året. Det motsvarar 13,5 procent av jordbruksmarken. År 2009 var siffran 4 734 hektar, vilket innebär en ökning med 99,5procent under de senaste tio åren. Det är en mycket positiv utveckling.

Nya siffror från Jordbruksverket visar att ekologiska odlingar klarade förra årets torka bättre jämfört med konventionella odlingar. KRAV-certifierade lantbruk utgör 70 procent av den totala ekologiska odlingen i Sverige.

Dessa lantbruk måste dessutom uppfylla 37 regler som minskar klimatpåverkan, som exempelvis användningen av förnybar el.I Sverige som helhet har den ekologiskt odlade jordbruksmarken ökat med 58,2 procent under den senaste tioårsperioden.

Förra året brukades totalt 609 104 hektar av den svenska jordbruksmarken ekologiskt, vilket motsvarar drygt en femtedel.

Regeringens mål är att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk och att 60 procent av de offentliga inköpen av livsmedel ska komma från ekologisk produktion år 2030. Politisk vilja och tydliga målsättningar är viktigt, men omställningen kräver mer än så.

Genom att kommuner och myndigheteri Västerbottenställer krav på ekologiska livsmedel vid offentlig upphandling kan omställningen påskyndas. Samtidigt är det avgörande att konsumenter fortsätter att vara tydliga i sin efterfrågan och i större utsträckning väljer ekologiska och KRAV-märkta livsmedel.

Ekologiskt jordbruk främjar den biologiska mångfalden, skapar tillväxt och ökar lantbrukets lönsamhet.Västerbottenhar tagit steg i rätt riktning, men det finns mycket mer att hämta i en snabbare ekologisk omställning.

Jonas Carlberg

affärsområdeschef lantbruk på KRAV

Bankerna borde åläggas hantering av kontanter

Insändare Distriktsstyrelsen för Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) i Västerbotten har nyligen stått värd för en dialogkonferens med ett 90-tal pensionärer från Västerbotten och...

Stoppa sociala dumpningen

Ledare Rika kommuner med tillväxt i närheten av storstäderna dumpar människor med sociala problem i glesbygden. Det kan vara missbrukare som behöver vård, invandrare som står långt från...

Ökad skogstillväxt – bra för både klimat och välfärd

Insändare Ett aktivt skogsbruk med hög skogstillväxt ökar upptaget av koldioxid och är ett effektivt sätt att dämpa klimatförändringarna. Det är dags att samhället inser detta, och värnar...

Ska vi fortsätta godta smulor?

Ledare Synen är noll på de långa distanserna, på nära håll finns de många nyanserna” skrev Tage Danielsson.

(V)i är stolta över regionens HBTQ-syn

Insändare Vi föds med ett biologiskt kön och tilldelas ett juridiskt. Utifrån kön har normer skapats som vi förväntas identifiera oss med, trots att vi kan känna oss som det motsatta eller...

Skamlös reklamkampanj

Ledare Spola Oatlys reklamkampanj genast. Den är både unken och smaklös. Om Oatlys mål var att reta människor utöver det vanliga så har Oatly sannerligen lyckats, den smutskastande...