Söndag 31 maj 2020

Västerbottens Mellanbygd

Snabba på den ekologiska omställningen i länet

Insändare ˇ Published aug 7, 2019 at 01:15

Den ekologiskt odlade jordbruksmarken ökar i Västerbotten. Utvecklingen är positiv, men omställningen behöver gå snabbare.

Ekologisk produktion skulle ge ökad tillväxt och konkurrenskraft för Västerbottens lantbrukare, och samtidigt bidra till ökad biologisk mångfald.

De senaste åren har intresset för livsmedel som är producerade med god djurvälfärd, begränsad klimatpåverkan och utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel ökat.

Om de KRAV-märkta produkterna ökar så bidrar det även med minskad klimatpåverkan och färre tillsatser. En omställning till ekologiskt jordbruk behövs också för att stärka tillväxten i svenskt lantbruk.

Andra länder positionerar sig nu starkt när det gäller övergången till ekologisk produktion, bland annat Frankrike och Danmark. Det är dags för Sveriges beslutsfattare, konsumenter och lantbrukare att ta vara på möjligheterna och konkurrenskraften i ekologisk odling.

Siffror från Jordbruksverket visar att 9 444 hektar odlades ekologiskti Västerbotten under förra året. Det motsvarar 13,5 procent av jordbruksmarken. År 2009 var siffran 4 734 hektar, vilket innebär en ökning med 99,5procent under de senaste tio åren. Det är en mycket positiv utveckling.

Nya siffror från Jordbruksverket visar att ekologiska odlingar klarade förra årets torka bättre jämfört med konventionella odlingar. KRAV-certifierade lantbruk utgör 70 procent av den totala ekologiska odlingen i Sverige.

Dessa lantbruk måste dessutom uppfylla 37 regler som minskar klimatpåverkan, som exempelvis användningen av förnybar el.I Sverige som helhet har den ekologiskt odlade jordbruksmarken ökat med 58,2 procent under den senaste tioårsperioden.

Förra året brukades totalt 609 104 hektar av den svenska jordbruksmarken ekologiskt, vilket motsvarar drygt en femtedel.

Regeringens mål är att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk och att 60 procent av de offentliga inköpen av livsmedel ska komma från ekologisk produktion år 2030. Politisk vilja och tydliga målsättningar är viktigt, men omställningen kräver mer än så.

Genom att kommuner och myndigheteri Västerbottenställer krav på ekologiska livsmedel vid offentlig upphandling kan omställningen påskyndas. Samtidigt är det avgörande att konsumenter fortsätter att vara tydliga i sin efterfrågan och i större utsträckning väljer ekologiska och KRAV-märkta livsmedel.

Ekologiskt jordbruk främjar den biologiska mångfalden, skapar tillväxt och ökar lantbrukets lönsamhet.Västerbottenhar tagit steg i rätt riktning, men det finns mycket mer att hämta i en snabbare ekologisk omställning.

Jonas Carlberg

affärsområdeschef lantbruk på KRAV

Wennebro: Skattesystemet är orättfärdigt

Insändare Uppgifterna i min ledare är hämtade ur Hela Sverige ska levas rapport ”Naturresurser i hela landet”. Ditt påstående om ”okunskap eller medvetet vilseledande” får i så fall...

Stimulanspaketen hamnar fel

Ledare Småföretagare blir förbisprungna av storföretag och för kommuner och regioner görs ingen urskiljning mellan fattig och rik.

Så mycket bättre…

Ledare I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...

Vindkraften skadar bara oss

Insändare Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Bredband ska visst trollas fram

Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet.