Lördag 23 oktober 2021

Västerbottens Mellanbygd

Det är märkligt att skogsbruket som till stor del står bakom det välstånd vi har i Sverige framställs i dagens debatt som nära på ”roten till allt ont”, skriver Arne Lindström. Foto: PIXABAY

Snedvriden debatt om skogsbruket som förkastligt

Insändare · Published sep 30, 2021 at 01:15

Det skogsbruk som till stor del står bakom det välstånd vi åtnjuter i Sverige framställs i dagens debatt som nära på ”roten till allt ont”. Likt en gång bovarna i Vilda Västern efterlystes med affischen ”död eller levande”, så gäller detsamma för skogen. Det är helt OK och nära på önskvärt att all skog dör för den biologiska mångfaldens skull, och om den inte behagar dö skall den helst leva för evigt. Död eller levande! Att avverka den för simpla nyttigheters skull som papper, virke och ekonomiska skäl – det är däremot helt förkastligt!

Klimatet skall också enligt vissa räddas genom att inte avverka, och för någon dag sedan fick vi veta att vi inte klarar klimatmålen utan att avverka.

Att plantera har också blivit fel, för logiken i själva ordet säger ju att plantor ger oss de förhatliga plantagerna. Att Vår Herre själv stoppar dit lika många plantor som skogsägaren spelar ingen roll, utan skogsägarens ambition att skapa ny skog hindrar enligt vissa debattörer skogen från att någonsin uppnå statusen ”naturskog”. Somliga vill inte ens kalla träden som växer för skog, men de har nog problemet att de ”inte ser skogen för alla träd.”

Nu senast var det också skogsbrukets fel att älgkalvarna blivit allt magrare, för med mer gran blir det mer skugga och mindre örter för älgen. Att ett hygge ger minimalt med skugga, en explosion av arter för älg och andra hjortdjur, förutsättningar för lingon och hallon, det är ett samband och en mångfald som det är tyst om. Det hänvisades till data från början av 50-talet. Samma data ger också vid handen att det i början på 50-talet sköts ca. 20.000 älgar om året, och att dagens älgstam tillåter att 80-100.000 älgar skjuts årligen. Att det finns 5 ggr så mycket älg plus en växande hjortstam torde väl vara den viktigaste anledningen till älgkalvarnas problem med vikten och tillgång på mat, men likväl – det är skogsbrukets fel.

Skogsbruket på 50-talet var plockhuggning och blädning, som i mångt och mycket liknar det kontinuitetsskogsbruk som det nu pläderas för. Då det en gång övergavs fick vi med stora hyggen också stora ytor med ungskogar som blev rena barnkammaren för älgen – med mycket mat på liten yta!

Med annan älgförvaltning ledde det till att det som mest sköts nästan 200.000 älgar ett år på 80-talet, och det var självklart skogsbrukets fel att älgstammen ökade.

OM vi nu skall övergå till ett kontinuitetsskogsbruk får vi mest troligt se en minskande älgstam, kanske rent av till den nivå som fanns då skogsbruket och skogen var mer ”naturlig” på 50-talet – alltså fem ggr så liten!

Den dagen får vi säkert veta att det också är skogsbrukets fel att älgstammen har minskat. Mångfald eller inte, klimatnytta eller inte, älgar eller inte – allt är tydligen skogsbrukets fel!

Arne Lindström

Hugg inte ner gammelskogen

Insändare De senaste åren har vi sett hur extremt väder och skogsbränder har ökat. Det är en jobbig insikt att vi människor har misslyckats när det gäller att ta hand om denna vackra...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Ledare Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

C: Bygg ut el-laddstationer vid regionens egna lokaler

Insändare Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 29 september att i kommande upphandling av transporter som den gemensamma beställningscentralen för serviceresor, dvs sjukresor och...

Tala klarspråk under oktober!

Ledare Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

KD: Bättre vägar även på landsbygden!

Insändare Sverige har en enorm underhållsskuld när det gäller landets vägnät. Regeringen påstår sig se dessa problem men i praktiken väljer man att lägga pengar på vägar och järnvägar som i...

Fler vill "flytta in" till landsbygden

Ledare Det är på landsbygden det händer.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport