Onsdag 28 juli 2021

Västerbottens Mellanbygd

Sök mer medel från allmänna arvsfonden

Insändare · Published jul 17, 2021 at 01:15

För drygt femtio år sedan blev personer med funktionsnedsättning den tredje målgruppen för Allmänna arvsfonden, vid sidan av barn och ungdomar. Då som nu är det Sveriges riksdag som beslutat om den nya målgruppen. Tajmingen kunde (tyvärr) knappast vara bättre. Jag tänker på de prövningar vi alla, men inte minst äldre personer, fått utstå under den pågående pandemin.

Det är angeläget att ni som är engagerade i föreningslivet i länet tar er en funderare över vad den här nya och förbättrade möjligheten kan innebära. Vad kan ni göra för att förbättra tillvaron för äldre?

Allmänna arvsfonden är en möjliggörare. Det fonden kommer att kunna möjliggöra när det gäller målgruppen äldre är att finansiera utvecklingsprojekt som vill lösa problem som en betydande andel av målgruppen möter. Det kan handla om ensamhet, hinder för delaktighet och inflytande eller försämrad hälsa. Men, alla projekt behöver ju inte utgå från ett problem. Ett arvsfondsprojekt kan lika gärna handla om att ta tillvara möjligheter som finns, till exempel att bygga om en lokal för att kunna bedriva en verksamhet som inte finns på den orten i dag.

Orsaken att riksdagen har beslutat att lägga till målgruppen äldre personer är att det finns tillräckliga resurser i fonden för den utökningen. Förra året satsades nästan 800 miljoner kronor i över 400 projekt runt om i landet. Min bedömning är att Allmänna arvsfonden kommer att kunna finansiera projekt i än större omfattning de kommande åren.

Men, det är stora skillnader mellan länen på hur mycket projektmedel som delas ut. Jämtland var det län som under 2020 fick mest stöd ur Allmänna arvsfonden med 126 kronor per invånare i länet. Det kan jämföras med Blekinge som fick 16 kronor per invånare. Under 2020 betalade fonden ut totalt 23 miljoner kronor till projekt i Västerbotten riktade mot barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

Vi som jobbar med Allmänna arvsfonden ser med spänning fram emot nya projektansökningar från organisationer i länet. Och det gäller projekt som riktar sig till fondens alla fyra målgrupper!

Hans Andersson

enhetschef Arvsfondsavdelningen

Kammarkollegiet

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Insändare Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

"Hallå hallå"! Ingen täckning...

Ledare Att kunna ringa, mejla och skicka post borde vara ett demokratiskt grundkrav i HELA Sverige år 2021

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Insändare Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

Utanförskapet måste minskas

Ledare Statens roll måste återigen förstärkas för att säkra trygghetssystem i ett alltmer oroligt samhälle.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Insändare Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Ledare Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport