Lördag 15 augusti 2020

Västerbottens Mellanbygd

Redan innan krisen fanns det i Sverige finns över 320.000 barn som for illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. Foto: PIXABAY

Stor risk att fler super under coronakrisen

Insändare · Published maj 20, 2020 at 01:15

I Sverige finns över 320.000 barn som redan innan krisen for illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. När nu krisen leder till ökat drickande, spelande och troligtvis ökat bruk av även andra droger, riskerar vi en eskalerande situation för dessa barn som redan levde under sådana omständigheter samt ytterligare många nya barn.

Konsekvenserna som detta för med sig för barnen kommer orsaka stort lidande och vara avsevärt mycket svårare att reparera, än de ekonomiska konsekvenser som redan är uppenbart hotande. Vi vet sedan länge att kriser också riskerar att leda till en ökad konsumtion av beroendeskapande produkter och denna kris tycks följa samma mönster. Systembolagets försäljning har ökat med 10% under krisen och spelbolagen fortsätter sin aggressiva marknadsföring.

Sedan en lång tid tillbaka består reklampauserna på TV nästan uteslutande av reklam för alkohol, spel samt lån av pengar. Produkter som orsakar beroende och stort mänskligt lidande. Denna reklam är även omfattande i såväl sociala medier som i tidningar och det offentliga rummet.

Den pandemi vi befinner oss i har i skrivande stund orsakat drygt 200.000 dödsfall i världen och förtjänas att tas på det allra största allvar. Alkoholen orsakar dock över tre miljoner dödsfall i världen, varje år. På vilket allvar tar vi dessa siffror?

Blå Bandet är en folkrörelse för hälsa som arbetar för ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger.

Vi anser att myndigheter och lagstiftare snarast behöver vidta åtgärder för att begränsa tillgången på beroendeprodukter och marknadsföringen av dessa. Särskilt med omtanke om våra barn och unga.

 Ann-Marie Lindgren

distriktsordf. Blå Bandet Västerbotten

Ulrika Nordström

ledamot Blå Bandets förbundsstyrelse

Systembolagets försäljning har ökat med 10 procent under krisen.

Avloppslögnen blir sanning

Insändare När en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sanning. Det vanligaste argumentet från avloppsinspektörer är: ”Trots att det endast är 10 procent av befolkningen som har enskilt...
Ledare Det är skandal att ingen av våra nuvarande riksdagspartier driver de 75 punkter som de själva tagit fram. Att genomföra det som sagts, som alla varit överens om, borde ske med automatik, lekande lätt som musik från ett självspelande piano.

Reducera inte Sverige till en delstat i Europas USA

Insändare Ett historiskt steg för EU, konstaterar Frankrikes president Macron belåtet efter uppgörelsen. Tysklands utrikesminister Heiko Maas betecknar återhämtningsfonden som en...

Var rädd om dricksvattnet

Ledare Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Insändare Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Dags att köpa "härproducerat"

Ledare Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport