Onsdag 12 augusti 2020

Västerbottens Mellanbygd

För att arbetet med vaccin ska fungera effektivt behövs tydlighet och ledarskapet måste vara glasklart, menar skribenten. Foto: PIXABAY

Sverige måste agera när coronavaccinet lanseras

Insändare · Published jul 2, 2020 at 01:15

Regeringens misslyckande kring coronatestningen får inte upprepas när ett framtida vaccinationsprogram planeras. Det krävs bättre engagemang, tydlighet och ansvarstagande från regeringens sida. Sverige får inte halka efter igen.

Ingen vet exakt hur lång tid det kommer att ta att utveckla ett vaccin. Men det finns läkemedelsbolag som uppskattar att ett vaccin kan vara klart att användas redan i november i år. Det är snart. Andra experter bedömer att ett vaccin kan finnas inom 12–18 månader.

Det är nu hög tid att Sverige på allvar börjar förbereda sig för den dag då ett vaccin blir verklighet. Sverige har inte råd att halka efter – det kan få stora mänskliga och ekonomiska kostnader. Regeringens senfärdighet och tafflighet med coronatestningen och gemensamma inköp av skyddsutrustning får inte upprepas.

Redan nu finns oroande tecken. Regeringen sa i maj att den skulle tillsätta en vaccinsamordnare som ska se till att Sverige får vaccin när det finns färdigt. Tyvärr dröjde det en månad innan vaccinsamordnaren utsågs. Det är onödigt lång tid, eftersom varje dag i detta arbete räknas.

Internationella expertorganisationer har redan varnat för att det kan bli huggsexa om vaccinet. Under våren såg vi en liknande situation kring inköp av skyddsutrustning, då stoppade länder i EU export av exempelvis munskydd och förkläden. Därför måste vi vara förberedda. 

På regeringens pluskonto finns att den också gav Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra vaccinationer i Sverige. Viktigt nu är att den plan som tas fram kan genomföras i verkligheten och att den inte blir en papperstiger.

För att arbetet med vaccin ska fungera effektivt behövs tydlighet. Samarbete, samverkan och samordning är ord som upprepats gång på gång under våren. Men det räcker inte. Inte minst under en pandemi måste ansvarsfördelningen och ledarskapet vara glasklart.

För att minska det mänskliga lidandet och de ekonomiska konsekvenserna är det helt centralt att Sverige får tillgång till vaccin så snart det finns färdigt. Använd tiden fram till dess klokt för att planera och förbereda. Det är ett ansvar som vilar tungt på regeringen.
Camilla Waltersson Grönvall (M)

Socialpolitisk talesperson


Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition  

Sverige får inte halka efter igen.

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Insändare Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...
Ledare Det är skandal att ingen av våra nuvarande riksdagspartier driver de 75 punkter som de själva tagit fram. Att genomföra det som sagts, som alla varit överens om, borde ske med automatik, lekande lätt som musik från ett självspelande piano.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Insändare Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Var rädd om dricksvattnet

Ledare Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Insändare Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Dags att köpa "härproducerat"

Ledare Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.
Sport