Måndag 25 mars 2019

Västerbottens Mellanbygd

Ta ansvar för tågkaoset nu!

Insändare · Published feb 14, 2019 at 01:15

Varje dag är hundratusentals människor och vår industri beroende av tågtransporter som fungerar. För att hela Sverige ska kunna leva och jobben växa till måste man kunna lita på att tågen kommer och går i tid. Det gör de inte idag. Det är oerhört allvarligt att tågförseningar var rekordhöga förra året. Runt om i landet står människor på perronger och fryser medan de väntar på försenade tåg.

Moderaterna kräver att regeringen ser nyktert på frågan, det är kris på svensk järnväg. Resenärer och företag drabbas hårt av ständiga förseningar. Infrastrukturminister

Trafikverkets statistik är glasklar. Följden av att en socialdemokratiskt ledd regering nu styrt landet i fyra år är att förseningarna ökat. Totalt blev tågen över 62 000 timmar försenade förra året, en skrämmande hög siffra. Så stora förseningar har det bara varit en gång under hela 2000-talet.

Trafikverket menar att brister i järnvägsanläggningen är den största anledningen till de ständiga förseningarna. De säger också att det kommer ta flera år innan vi ser några förbättringar, i värsta fall kan det till och med först bli sämre. Det är helt enkelt en oacceptabel utveckling – tågkaoset måste lösas här och nu.

Politik handlar om att prioritera. Trots att Stefan Löfven höjde skatten med 60 miljarder kronor under förra mandatperioden står tågen fortfarande stilla. Det här håller inte. Moderaterna kräver att infrastrukturministern tar tag i järnvägens organisatoriska problem så att fler tåg kan gå i tid.

Det handlar bland annat om en tydligare styrning av Trafikverket och en bättre långsiktig planering av underhållsinsatser. Vi satsar på att bygga ut med nya spår och ökar järnvägsunderhållet. Men det viktigaste för oss är att infrastrukturen måste fungera här och nu – inte först på 2040-talet eller än värre, långt senare. 

I valrörelsen 2014 lovade Socialdemokraterna att tågen skulle gå tid om de fick makten. Resultatet blev ett rejält misslyckade och ökade förseningar. Sverige behöver en regering som inte skyller ifrån sig utan tar sitt ansvar och agerar för att tågen ska gå i tid.

 
Jessica Rosencrantz (M)

Att hålla ihop landet står högst på dagordningen

Insändare De omfattande nedläggningarna inom Arbetsförmedlingen, som är en konsekvens av M-KD-(SD)-budgeten, aktualiserar behovet av en politik för hela landet. För oss socialdemokrater är...

Inlandsupproret har startat!

Ledare Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Arla svarar på kritik mot ny förpackning

Insändare Vi förstår att vårt förpackningsbyte har lett till upprörda känslor. Vi vill dock försäkra våra konsumenter att vi på Arla har omfattande krav på att våra förpackningar inte bara...

Lovande befolkningssiffror

Ledare De nyligen presenterade befolkningssiffrorna för 2018 är spännande läsning. Obalanserna kvarstår på länsnivå. Umeå kommun ökar med 2 039 personer medan ökningen för länet stannar...

Kanske dags med en ny Generaldirektör

Insändare Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver att min beskrivning av omständigheterna kring skogsstyrelsens beslut att överklaga, de så kallade fjällnära-domarna...

Vill vi ha ett kontantfritt land?

Ledare Det finns inget uttalat beslut att Sverige ska bli kontantfritt men ändå händer det. Orden kommer från en politiskt engagerad man som lever en generation över min. Jag, hajar...