Måndag 27 september 2021

Västerbottens Mellanbygd

Tusentals i länet får vård utifrån osäker metod

Insändare · Published sep 1, 2021 at 01:15

Trots att forskningen länge visat på brister, används ett oprecist och osäkert blodprov för diagnos och behandling av 14 200  västerbottningar med sköldkörtelsjukdom. Nu behövs ett nationellt vårdprogram så att drabbade kan få rätt vård.

I hela landet är det en halv miljon och bara i Västerbotten 14 200 personer som behandlas för hypotyreos, underfunktion i sköldkörteln. Trots behandling och ”bra” värden mår många fortsatt dåligt. En anledning kan vara att det blodprov som huvudsakligen används är bristfälligt.

Sköldkörteln producerar livsviktiga hormoner som påverkar i stort sett alla andra organ i kroppen. Optimala nivåer av sköldkörtelhormon är avgörande för att vi ska fungera som människor, kunna sköta ett jobb och ha ett socialt liv.

På 1970-talet började läkare mäta nivån av TSH, ett hormon som utsöndras av hypofysen, för att ställa diagnos och styra behandling av sköldkörteln. Även om analysmetoden förbättrats under åren är detta blodprov oprecist och osäkert. Det visar en ny systematisk översikt och metaanalys av 58 forskningsstudier, publicerad i den medicinska tidskriften Thyroid.

För att få en mer rättvisande bild av sköldkörtelns status behöver man mäta sköldkörtelhormonerna fritt T4 och fritt T3, som forskningen visar ger mer än dubbelt så träffsäkra svar som TSH-provet. Men inte heller dessa blodprov ger en fullständig bild över sköldkörtelns status, utan behöver tolkas tillsammans med noggrann uppföljning av patientens symtom. 

För att sköldkörtelsjuka i Västerbotten ska få rätt vård behövs:

1. Nationella riktlinjer. Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för diagnos och behandling av hypotyreos, med särskilt fokus på patientgruppen som inte mår bra trots behandling.

2. Ett nationellt vårdprogram. Sveriges kommuner och regioner bör ta fram ett nationellt vårdprogram för hypotyreos som baseras på aktuell kunskap.

3. Ett nationellt kvalitetsregister som gör det möjligt att följa upp utfallet av olika vårdinsatser och behandlingsalternativ.

Först när aktuell kunskap når hela vägen ut till de behandlande läkarna kan personer med sköldkörtelsjukdom få rätt diagnos och möjlighet till individanpassad behandling. Det skulle innebära stora samhällsekonomiska vinster och ge tusentals kvinnor och män i Västerbotten livet tillbaka.

Raina Bolmstedt

ordförande för Sköldkörtelförbundet

Västerbottens län

Katarina Nydahl

farmacie doktor, medicinskt sakkunnig

Sköldkörtelförbundet

Nu behövs ett nationellt vårdprogram så att drabbade kan få rätt vård.

L: Skärp Smittskyddslagen - tillåt frivilliga vaccinpass!

Insändare Både vaccinpass, sjukvård och omsorg måste sikta mot trygghet och frihet. Liberalerna vill att samhället ska vara tryggt för varje människa, och allra mest värnar vi de sköraste....

Bygg enklare så blir det billigare

Ledare Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne

Region Västerbotten ska bli en ledande miljöregion

Insändare Nu antar Region Västerbotten en miljö- och klimatstrategi som ska ta organisationen till nettonollutsläpp. Miljöpartiet har tryckt på för strategin som tillsammans med den...

Bygg enklare så blir det billigare

Ledare Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne.

Digitala läkare är inte hållbart

Insändare Bara en åsikt om digifysis (datadoktor): Regionen gör det lätt för sig och det finns risker och kanske rent av nackdelar med det. Digital läkare kostar ju också i en redan...

Vädret blir en konkurrensfördel!

Ledare Knappast någon har kunnat förutspå den gröna industrirevolution som pågår i norra Sverige som en följd av kampen mot klimatförändringarna
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport