Onsdag 17 oktober 2018

Västerbottens Mellanbygd

Med en legitimation följer att undersköterskans roll, ansvar och befogenheter blir tydligare, skriver Nina Andersson undersköterska som jobbar på hemtjänsten i Robertsfors kommun. Foto: pixabay

Undersköterskor borde också ha yrkeslegitimation

Insändare · Published okt 2, 2018 at 16:15

Jag jobbar som undersköterska i hemtjänsten och det har jag gjort i 6 månader, innan hemtjänsten så har jag arbetat 7 år på sjukhuset som undersköterska på hjärtcentrum i Umeå. Under mina yrkesverksamma år har mitt jobb förändrats väldigt mycket. Orsaken till det är förstås att allt fler, allt äldre och ofta allt sjukare människor bor kvar hemma. I mitt jobb ska jag hantera dementa, ibland aggressiva brukare, sköta personlig hygien, och ansvara för att administrera mediciner och ge subkutana injektioner – t ex insulin. Kraven på dokumentation och därmed på språkkunskaper har också ökat de senaste åren. Att arbeta i hemtjänsten är verkligen inte ett enkelt jobb.

Även på sjukhuset under mina år har mitt jobb som undersköterska utvecklats och blivit allt mer komplext. Vi undersköterskor ansvarar för den patientnära omvårdnaden, vi administrerar mediciner, tar blodprover, sätter katetrar och lägger om sår. Det är meningsfullt och utvecklande och många dagar roligt.

MEN - samtidigt som mitt ansvar ökar blir det allt mer problematiskt att det saknas kriterier för vad en undersköterska kan och gör. Det skapar osäkerhet kring vad man kan förvänta sig av en utbildad undersköterska. Kraven på utbildning, kompetens och arbetsuppgifter för en undersköterska kan se helt olika ut från en arbetsplats till en annan. Det håller inte. Därför är det dags att det införs legitimation för undersköterskor. Jag tycker att det viktigt och rätt, men skälen borde faktiskt engagera alla – inte bara oss som jobbar inom äldreomsorg eller sjukvård.

1) Det är en patientsäkerhetsfråga. Arbetsuppgifterna är komplexa och ansvaret stort. Att dela medicin och kunna bedöma allmäntillståndet hos t ex en dement medmänniska kräver kompetens.

2) Med en legitimation följer att undersköterskans roll, ansvar och befogenheter blir tydligare. Det handlar ju om att kompetens och ansvar och arbetsuppgifter ska hänga ihop. Hur ska vi annars kunna lova en hög kvalité?

3) Sveriges kommuner och landsting (SKL) säger att man behöver rekrytera 13 600 undersköterskor, skötare och vårdbiträden om året. Då måste yrket bli mer attraktivt och status måste höjas.

Därför behövs en yrkeslegitimation som förtydligar vår kompetens och roll. För min skull, mina kollegors skull – och för patientsäkerheten och kvalitén i omsorgen.

Nina Andersson undersköterska

Hemtjänsten Robertsfors Kommun

Det handlar ju om kompetens och ansvar

Så rustar vi landsbygden för byggande av nya bostäder

Insändare Kommuner i behov av tillväxt döms ut på förhand när bankerna inte beviljar lån till nyproduktion och renoveringar. Därför krävs regelförenklingar och ett mer innovativt byggande....

Våga ta ansvar för hela Sverige

Ledare I skrivandets stund vet vi inte vem eller vilka som ska företräda och styra Sverige. Oavsett hur det går känner jag behov av att skriva om känslan av osäkerhet och bristande...

Undersköterskor borde också ha yrkeslegitimation

Insändare Jag jobbar som undersköterska i hemtjänsten och det har jag gjort i 6 månader, innan hemtjänsten så har jag arbetat 7 år på sjukhuset som undersköterska på hjärtcentrum i Umeå....

Det är dags att visa civilkurage

Ledare Osman Mahmoud som bott i Sverige i tio år utvisades därför att hans tidigare arbetsgivare för fyra år sedan missade att betala ut fem semesterdagar. Två föräldralösa bröder, den...

Invandring: sök lösningar istället för syndabockar

Insändare Jag kan inte låta bli att undra. Undra hur Sverige sett ut om inte invandrare och flyktingar beskyllts för allt som är dåligt. Om inte människor från andra länder...

Skogen är en utmärkt lekplats

Ledare Hörde på nyheterna härom kvällen att våra barn nästan aldrig vistas i skogen! Detta måste vi tillsammans försöka ändra på. Vi vet genom forskningen att skogen är en utomordentligt...