Måndag 17 december 2018

Västerbottens Mellanbygd

Med en legitimation följer att undersköterskans roll, ansvar och befogenheter blir tydligare, skriver Nina Andersson undersköterska som jobbar på hemtjänsten i Robertsfors kommun. Foto: pixabay

Undersköterskor borde också ha yrkeslegitimation

Insändare · Published okt 2, 2018 at 16:15

Jag jobbar som undersköterska i hemtjänsten och det har jag gjort i 6 månader, innan hemtjänsten så har jag arbetat 7 år på sjukhuset som undersköterska på hjärtcentrum i Umeå. Under mina yrkesverksamma år har mitt jobb förändrats väldigt mycket. Orsaken till det är förstås att allt fler, allt äldre och ofta allt sjukare människor bor kvar hemma. I mitt jobb ska jag hantera dementa, ibland aggressiva brukare, sköta personlig hygien, och ansvara för att administrera mediciner och ge subkutana injektioner – t ex insulin. Kraven på dokumentation och därmed på språkkunskaper har också ökat de senaste åren. Att arbeta i hemtjänsten är verkligen inte ett enkelt jobb.

Även på sjukhuset under mina år har mitt jobb som undersköterska utvecklats och blivit allt mer komplext. Vi undersköterskor ansvarar för den patientnära omvårdnaden, vi administrerar mediciner, tar blodprover, sätter katetrar och lägger om sår. Det är meningsfullt och utvecklande och många dagar roligt.

MEN - samtidigt som mitt ansvar ökar blir det allt mer problematiskt att det saknas kriterier för vad en undersköterska kan och gör. Det skapar osäkerhet kring vad man kan förvänta sig av en utbildad undersköterska. Kraven på utbildning, kompetens och arbetsuppgifter för en undersköterska kan se helt olika ut från en arbetsplats till en annan. Det håller inte. Därför är det dags att det införs legitimation för undersköterskor. Jag tycker att det viktigt och rätt, men skälen borde faktiskt engagera alla – inte bara oss som jobbar inom äldreomsorg eller sjukvård.

1) Det är en patientsäkerhetsfråga. Arbetsuppgifterna är komplexa och ansvaret stort. Att dela medicin och kunna bedöma allmäntillståndet hos t ex en dement medmänniska kräver kompetens.

2) Med en legitimation följer att undersköterskans roll, ansvar och befogenheter blir tydligare. Det handlar ju om att kompetens och ansvar och arbetsuppgifter ska hänga ihop. Hur ska vi annars kunna lova en hög kvalité?

3) Sveriges kommuner och landsting (SKL) säger att man behöver rekrytera 13 600 undersköterskor, skötare och vårdbiträden om året. Då måste yrket bli mer attraktivt och status måste höjas.

Därför behövs en yrkeslegitimation som förtydligar vår kompetens och roll. För min skull, mina kollegors skull – och för patientsäkerheten och kvalitén i omsorgen.

Nina Andersson undersköterska

Hemtjänsten Robertsfors Kommun

Det handlar ju om kompetens och ansvar

Vingklippta myndigheter bör inte strunta i julfesten

Insändare Myndigheter festar bort skattebetalarnas pengar är ett återkommande tema för braskande rubriker den här tiden på året. Vid lite närmare efterforskningar brukar det handla om att...

Lokala tidningar är viktiga

Ledare Bland det viktigaste i ett demokratiskt samhälle är delaktighet, öppenhet och tillgänglighet till den politiska makten. Medias roll som förmedlare och granskare av våra...

Inget barn ska behöva äta antidepressiva läkemedel

Insändare På 10 år har psykisk ohälsa bland barn och unga tredubblats. Vi har närmare 5700 barn i åldern 10-14 år som medicineras med antidepressiva läkemedel. Vi är nog rörande överens om...

Landsbygden behöver idealister

Ledare Snart är år 2018 till ända och det är dags att summera vad detta år har burit med sig för Lövångerbygden. Näringslivet har haft sina upp- och nedgångar. Den största negativa...

EU-parlamentariker med glesbygdens väl i fokus

Insändare Sedan en månad tillbaka har jag haft förmånen att vara Kristdemokraternas representant i Europaparlamentet. Ett uppdrag jag axlat med ödmjukhet. Som enda ledamot i...

Boven heter Centralisering

Ledare Mitt hjärta till vänster har mixats till fler färger. Anledningen till det är att jag är ett vaket barn av min tid som är öppen för hur samhället och vår värld har förändrats...