Tisdag 19 februari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Med en legitimation följer att undersköterskans roll, ansvar och befogenheter blir tydligare, skriver Nina Andersson undersköterska som jobbar på hemtjänsten i Robertsfors kommun. Foto: pixabay

Undersköterskor borde också ha yrkeslegitimation

Insändare · Published okt 2, 2018 at 16:15

Jag jobbar som undersköterska i hemtjänsten och det har jag gjort i 6 månader, innan hemtjänsten så har jag arbetat 7 år på sjukhuset som undersköterska på hjärtcentrum i Umeå. Under mina yrkesverksamma år har mitt jobb förändrats väldigt mycket. Orsaken till det är förstås att allt fler, allt äldre och ofta allt sjukare människor bor kvar hemma. I mitt jobb ska jag hantera dementa, ibland aggressiva brukare, sköta personlig hygien, och ansvara för att administrera mediciner och ge subkutana injektioner – t ex insulin. Kraven på dokumentation och därmed på språkkunskaper har också ökat de senaste åren. Att arbeta i hemtjänsten är verkligen inte ett enkelt jobb.

Även på sjukhuset under mina år har mitt jobb som undersköterska utvecklats och blivit allt mer komplext. Vi undersköterskor ansvarar för den patientnära omvårdnaden, vi administrerar mediciner, tar blodprover, sätter katetrar och lägger om sår. Det är meningsfullt och utvecklande och många dagar roligt.

MEN - samtidigt som mitt ansvar ökar blir det allt mer problematiskt att det saknas kriterier för vad en undersköterska kan och gör. Det skapar osäkerhet kring vad man kan förvänta sig av en utbildad undersköterska. Kraven på utbildning, kompetens och arbetsuppgifter för en undersköterska kan se helt olika ut från en arbetsplats till en annan. Det håller inte. Därför är det dags att det införs legitimation för undersköterskor. Jag tycker att det viktigt och rätt, men skälen borde faktiskt engagera alla – inte bara oss som jobbar inom äldreomsorg eller sjukvård.

1) Det är en patientsäkerhetsfråga. Arbetsuppgifterna är komplexa och ansvaret stort. Att dela medicin och kunna bedöma allmäntillståndet hos t ex en dement medmänniska kräver kompetens.

2) Med en legitimation följer att undersköterskans roll, ansvar och befogenheter blir tydligare. Det handlar ju om att kompetens och ansvar och arbetsuppgifter ska hänga ihop. Hur ska vi annars kunna lova en hög kvalité?

3) Sveriges kommuner och landsting (SKL) säger att man behöver rekrytera 13 600 undersköterskor, skötare och vårdbiträden om året. Då måste yrket bli mer attraktivt och status måste höjas.

Därför behövs en yrkeslegitimation som förtydligar vår kompetens och roll. För min skull, mina kollegors skull – och för patientsäkerheten och kvalitén i omsorgen.

Nina Andersson undersköterska

Hemtjänsten Robertsfors Kommun

Det handlar ju om kompetens och ansvar

Ta ansvar för tågkaoset nu!

Insändare Varje dag är hundratusentals människor och vår industri beroende av tågtransporter som fungerar. För att hela Sverige ska kunna leva och jobben växa till måste man kunna lita på...

Våga utmana flyttströmmen!

Ledare Att korkskallar bor kvar i glesbygd medan smarta flyttar verkar vara en historia som är värd att berätta hur många gånger som helst. Själv måste jag ha växt upp i någon form av...

Dags för norra Sverige att få betalt för sina råvaror!

Insändare I Januariavtalet slås fast att en ”omfattande skattereform” ska genomföras. Syftet är gott, att ”utjämna dagens växande ekonomiska klyftor”. Det måste även gälla de växande...

Handeln flyttar till landet

Ledare Västerbottningen, Lokaltidningen, Västerbottens Mellanbygd och Nordsverige publicerade vecka 4 artiklar om företag som bedriver e-handel med landsbygden som bas – Tant Fondant i...

Oklart varför slakteriet gick i konkurs

Insändare Många här i norra och mellersta Västerbotten undrar varför slakteriet i Södra Åbyn, Burträsk (Burträskbygdens kött) drevs i konkurs av Bastuträsk Charkuteri.   Det verkar medvetet...

Amanda Linds frisyr utmanar

Ledare Miljöpartisten Amanda Lind hamnade omedelbart i blåsväder när kultureliten i Stockhholm blev varse att en ung kvinna från en småstad i Norrland utnämndes till kultur- och...