Tisdag 20 oktober 2020

Västerbottens Mellanbygd

Undvik onödig björnexplosion!

Insändare · Published okt 15, 2020 at 01:15

Många av oss som upplevde “älg explosionen” på 1980-talet, ser många likheter med dagens utveckling av björnstammen i Västerbotten.

Då, vid början av 1980-talet upplevde jägarna en mycket stor ökning av älgstammen. Men länsstyrelsen bromsade. Till slut insåg man misstaget och ökade tilldelningen radikalt. På en del håll flera hundra procent. Det som skulle vara älgjakt blev för många älgslakt !

Nu gäller det björnen.Tidigare bedömningar pekade på 300-350 björnar i länet. Oj, vad fel vi hade! Den senaste  spillningsinventeringen visar att vi länet har cirka 500 björnar. Många vet dessutom att det finns ett stort mörkertal. Många “bryr” sig inte då de genom åren känt att myndigheterna inte tar hänsyn till de lokala kunskaperna.

En för stor björnstam inte bara ger skador för rennäringen utan dagens utveckling då björnen kommer allt närmare tätbebyggelse skapar rädsla och oro för folk att gå ut i skogen och plocka bär och svamp. Därför anser jag att det måste vara av “allmänt” intresse att reglera björnstammen.

Nu gäller det för nästa år, enligt min uppfattning, att kraftigt öka licensjakten och återställa proportionerna mellan skyddsjakt och licensjakt. Regleringen av björnstammen ska i första hand ske genom licensjakt.

Åke Sandström

Tidigare ledamot, C

Viltförvaltningsdelegationen

Västerbotten

Den senaste  spillningsinventeringen visar att vi länet har cirka 500 björnar. Många vet dessutom att det finns ett stort mörkertal.

Undvik onödig björnexplosion!

Insändare Många av oss som upplevde “älg explosionen” på 1980-talet, ser många likheter med dagens utveckling av björnstammen i Västerbotten. Då, vid början av 1980-talet upplevde jägarna...

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Ledare Att klyftorna ökar mellan stad och land är ingen naturlag utan ett resultat av politisk flathet kombinerat med ett kolonialt synsätt på framför allt glesbygdskommuner.

Utred inte ihjäl Norrlands kraft

Ledare Det är hög tid för nya sätt att möta framtidens utmaningar genom att ta vara på kraften från oss som bor och verkar i Norrlands inland.

Återinför arbetslinjen för mer välfärd

Insändare Redan innan coronakrisen slog till hade Sverige lägst tillväxt per person i hela EU. Då går det fråga sig hur vi ska klara av att finansiera vår gemensamma välfärd, särskilt för...

Gymnasielagen blev ett fiasko

Ledare Ingen kommunpolitiker med en humanistisk värdegrund och anständighet i kroppen utvisar dessa killar eller tjejer