Fredag 28 februari 2020

Västerbottens Mellanbygd

V har svaret på rättvis välfärd

Insändare ˇ Published feb 6, 2020 at 01:15

Nu rasar debatten om den offentliga välfärdens underbemanning och underfinansiering. En viktig debatt som är efterlängtad i en tid när hårdare straff och fler poliser fått dominera debatten under lång tid. Det är viktigt att belysa och förstå att alla dessa symtom på icke fungerande välfärd är en direkt konsekvens av förd politik sedan lång tid tillbaka. Sedan Reinfeldt tog över regeringsmakten har skatter sänkts för individer i Sverige för mer än 120 miljarder. Skattesänkningar har tagit mer än 120 miljarder från den gemensamma välfärden.

Vi ser idag en underfinansierad välfärd där barnen inte får tillräckliga resurser i skolan, sjukvården går på knäna, socialtjänsten saknar resurser för att jobba förebyggande med barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap och kriminalitet. Åldringsvården lider av stora sparbeting.

Jag tycker att det är vidrigt och hemskt med alla skildringar från sjukvården om hur våra medmänniskor i störst behov kommer i kläm och inte får den vård de behöver. Jag lovar att miljonärerna i Danderyd inte drabbas av den låga bemanningen på våra sjukhus, de har redan köpt en egen väg i sjukvården med privata försäkringar som du inte har råd med. Vi ser även i Västerbotten att allt fler tecknar privata sjukförsäkringar och jag lovar att de inte är de människor som är i störst behov av sjukvård som tecknar dessa försäkringar, de har inte råd eller beviljas inte dessa försäkringar. De som tecknar dessa försäkringar och köper sig den sjukvård de behöver är de människor som har vunnit enorma rikedomar på den förda skattepolitiken.

Vår gemensamma välfärd kommer inte bli starkare med Januaripartiernas fortsatta marknadslösningar där allt ska konkurrensutsättas och skatter ska sänkas för de med största inkomsterna. Vår välfärd kommer heller inte räddas av det konservativa blocket med M, KD och SD. .

Vänsterpartiet vill se en progressiv beskattning där de med högst inkomster, störst förmögenhet och kapital får betala mest.

Vänsterpartiets arbete för mer resurser till den offentliga välfärden har nu lett till att det finns en majoritet i riksdagen som skjuter till 7,5 miljarder till kommuner och regioner. Vi behöver ett välfungerande land som håller ihop!

Daniel Johansson

Ordförande Vänsterpartiet Västerbotten

Ta ställning mot rasism, hat, hot och fientlighet!

Insändare Jag känner mer och mer hur en åskboll växer i bröstet på mig. Det är känslor av ilska och frustration och samtida sorg och skam över hur vi låter vår tid präglas av växande...

Nån gång trillar väl poletten ner

Ledare Att fattiga kommuner går samman kommer givetvis inte att göra dem rikare. Inte ens Sveriges kommuner och regioner tror det.

Bankernas ointresse för glesbygden oroar

Insändare I debattartikel 19 januari 2020 ”Bankerna och glesbygden” så håller jag med att bankerna inte ger lån till verksamheter i glesbygden. Då bankerna har denna inställning så ges det...

Döda fiskar flyter medströms

Ledare Småskolor på landsbygden hotas och läggs ned i en rasande takt runt om i hela Sverige, en tragedi på många plan. Berörda bygder protesterar, demonstrerar och försöker få sina...

PostNord har anpassat sig till verkligheten

Insändare Om omvärlden var densamma över tid så skulle förändringar inte vara nödvändiga. Som verkligheten ser ut förändras allt ständigt, och PostNord liksom andra företag måste anpassa...

Äntligen vänder flyttströmmen

Ledare Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...