Onsdag 23 september 2020

Västerbottens Mellanbygd

V: Plånboken får inte avgöra om du lever hälsosamt

Insändare · Published sep 10, 2020 at 01:15

Den här veckan pågår Blodomloppet i Umeå. 2020 har ställt mycket av vad en tagit för givet på huvudet. Att kunna gå ut och springa, eller bara ta en rask promenad är inte självklart. Vi har ändå kommit lindrigt undan.

Vi har inte begränsningar i när, var eller hur mycket vi får vara ute som i andra länder där det kan krävas papper på att en bor där en är ute och motionerar, inte kan vara ute alla tider på dygnet eller bara under begränsad tid.

För många kvinnor, men också minoriteter och socialt utsatta grupper runt om i världen, är hinder för att kunna röra sig fritt inget nytt. Pandemin har för dem gjort det ännu svårare att få röra sig fritt och få använda sin kropp. Att vara begränsad påverkar både den fysiska och den mentala hälsan menligt.

Att kunna röra sig längs vägar, motionsspår och i naturen är frihet och gemensamma rättigheter som många av oss tar för givna. På många håll i världen går det inte att springa för att vägnätet är gjort för bilar, det finns inte trottoarer eller gångvägar. Motionsspår är inte offentligt finansierade och öppna för alla. Även här i Sverige har samhället lämnat mindre och mindre utrymme att röra sig och ta hand om sin hälsa.

För de av oss som bor utanför tätorten är kanske inte tillgång till natur problemet, utan möjligheten att hinna träna med långa pendlingsavstånd. Eller att våga ge sig ut på dåligt belysta vägar utan en riktig, bred vägren.

För de av oss som bor i tätorterna har vi sett gång på gång att biltrafiken prioriteras framför möjligheten att gå, springa eller cykla i vardagen. Bostadssegregationen och vinstintresset innebär att tillgången till friluftsområden och idrottsplatser nära hemmet prioriteras bort.

När ojämlikheterna ökar minskar också möjligheterna att delta i idrott- och föreningsliv, det blir en fråga om att ha råd. 

För oss är rätten att kunna röra sig fritt, att få använda sin kropp och att få må bra en rättighet. Därför arbetar vi för allas lika rätt till hälsa och rörelse. Vänsterpartiet kräver en omställning i samhället, hälsa och välmående för alla och inte bara de som har råd, och att vi gemensamt skapar möjligheter för alla att få träna, röra sig och må bra!

Jonas Karlberg

Ordförande Utskottet för

primärvård och tandvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Region Västerbotten

Vänsterpartiet kräver en omställning i samhället, hälsa och välmående för alla och
inte bara de som har råd, och att vi gemensamt skapar möjligheter för alla att få träna, röra sig och må bra!

Regionen tar inte ansvar för folkhögskolans finansiering

Insändare Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxna som betyder oerhört mycket i integrationsarbetet i vår region. Vid Umeå folkhögskola som har sitt säte på Ålidhem- ett utsatt område...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Ledare Jag är övertygad om att utvecklingen går åt rätt håll, om än lite långsamt ibland.

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Insändare Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott...

Lansbygden först fossilfri

Ledare Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

Region Västerbotten måste bli en bättre arbetsgivare!

Insändare Coronapandemin har varit utmanande och har påverkat och fortsätter att påverka oss alla i samhället. Alldeles särskilt har covid-19 påverkat sjukvården. Förändrade...

Likvärdig skola är en utopi

Ledare När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?
Sport