Onsdag 28 juli 2021

Västerbottens Mellanbygd

Du ska kunna lita på sjukvården oavsett vem du är och var du bor, skriver företrädare för majoriteten i regionen. Foto: PIXABAY

Välfärden ska utvecklas för alla i majoritetens budget

Insändare · Published jun 17, 2021 at 01:15

I ett rödgrönt samhälle kämpar vi för att välfärden är stark och gemensamt finansierad. Vården är jämlik, tillgänglig för alla och ges efter behov – inte efter storleken på plånboken. I ett rödgrönt samhälle är anställningarna trygga, det finns framtidstro och människor vågar växa och utvecklas.

I ett rödgrönt samhälle tar vi gemensamt ansvar för miljön och klimatet idag och för framtida generationer.  

Pandemin påverkar oss fortsatt och det är viktigt att smittspridningen begränsas och att vi är rädda om varandra. Pandemins konsekvenser har påverkat såväl privatlivet som samhället i stort. För regionens del ligger den största utmaningen i att möta de patienter som, med anledning av pandemin, fått sin planerade vård uppskjuten eller valt att inte besöka vården.  

Du ska kunna lita på sjukvården oavsett vem du är och var du bor. Du ska känna dig trygg i att få den vård du behöver, när du behöver den. Vi satsar därför på ökad tillgänglighet till hälsocentraler och sjukstugor. Vi gör en stor tandvårdssatsning med fokus på barn och unga och på glesbygd. Vi satsar även på förlossningsvården före, under och efter graviditet samt på en sammanhållen vårdkedja för endometrios.  

Regionens personal har gjort fantastiska insatser under pandemin. Det ska premieras. Vi gör därför en stor lönesatsning och ökar löneutrymmet med 28 miljoner. Regionen ska vara en lyhörd och attraktiv arbetsgivare där personalen trivs och känner sig uppskattade. Därför inrättar vi en personalfond för att de ska kunna påverka och utveckla sin arbetsplats. Vi satsar även på undersköterskor som yrkesgrupp genom att erbjuda fortbildning och kompetenshöjning. 

God folkhälsa är viktigt för ett friskt och långt liv, genom hela livet. Här har regionen en viktig roll att spela genom att satsa på förebyggande insatser så att fler ska kunna leva längre och ha ett friskare liv. Därför satsar vi på familjecentraler och stärker länets hälsoundersökningar. Vi utreder även att införa ett centrum mot våld i Södra Lappland som en utökning av regionens arbete mot mäns våld mot kvinnor och barn samt planera för att införa hälsoundersökning för dig som fyller 70 år.

Västerbotten är ett unikt län med fantastisk natur och kultur. Vi bygger ett levande Västerbotten, från fjäll till kust, där människor vill bo, verka och leva. Ett levande län nu och i framtiden kräver att vi tar vår tids ödesfråga på allvar. Det gör vi och vi agerar för klimatet med att ta fram en miljö- och klimatstrategi som via konkreta och skarpa delmål till 2030 ska ta oss till klimatneutralitet år 2045.  

Aldrig har skiljelinjerna mellan den rödgröna majoriteten, S, V och MP, och Moderaterna varit tydligare. Moderaterna ser privatiseringar, minskade utbud och höjda avgifter som lösningar på regionens ekonomi. Medan vi rustar för den tillväxt som sker i Norra Sverige. Vi står inför stora utmaningar men vet att vi inte kan bromsa in i framtiden. Därför gör vi satsningar, samtidigt som vi också tar ansvar för att hålla omställningsplanen. 

Den rödgröna majoritetens budget för 2022 är balanserad i en tid med stora utmaningar. Vi lägger 110 miljoner i riktade satsningar på prioriterade områden och med en marginal på sista raden. Så utvecklar vi en välfärd för alla.   

Peter Olofsson (S)

Regionstyrelsens ordförande 

LiseLotte Olsson (V)

Regionråd

ansvar för jämställdhet och jämlikhet

Emma Lindqvist (MP)

Regionråd

ansvar för miljö, klimat och hållbarhet

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Insändare Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

"Hallå hallå"! Ingen täckning...

Ledare Att kunna ringa, mejla och skicka post borde vara ett demokratiskt grundkrav i HELA Sverige år 2021

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Insändare Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

Utanförskapet måste minskas

Ledare Statens roll måste återigen förstärkas för att säkra trygghetssystem i ett alltmer oroligt samhälle.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Insändare Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Ledare Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport