Onsdag 3 mars 2021

Västerbottens Mellanbygd

Välkommen tillnyktring av MP:s jordbrukspolitik

Insändare · Published dec 30, 2020 at 01:15

Tack för ert inlägg Zacharias Tjäder och Nils-Erik Pettersson med rubriken ”MP: Grön fond bra stöd för Västerbottens lantbrukare”. För ordningens skull var det inte Centerpartiet utan jag själv som fristående debattörer som var avsändare till inlägget som VK gav rubriken ”Ekologiskt eller lokalt – vad väljer Umeå?”

Ert inlägg ser jag som en rejäl tillnyktring från Miljöpartiets sida, åtminstone i Västerbotten, när det gäller synen på jordbruket och vår livsmedelsförsörjning.

Istället för att ryggmärgsmässigt till varje pris försvara den med skattemedel dopade så kallade ekologiska odlingen har ni nu efter er gröna grupps möten med lantbrukare runt om i länet (förhoppningsvis) insett att det är andra frågor som måste hanteras om vi ska kunna göra något åt vårt lands pinsamt låga inhemska försörjning av livsmedel på cirka 50 procent.

Miljörörelsens och Miljöpartiets långvariga kampanjande för så kallad ekologisk produktion har inneburit en demonisering av världens renaste och sannolikt mest klimatvänliga jordbruk. Legitimering av den så kallade ekologiska odlingen har ju i hög grad gått ut på att tala illa om det jordbruk som står för huvuddelen av den inhemska produktionen. Detta har bidragit till Sveriges allt lägre inhemska försörjning av livsmedel.

När intresse för närproducerade livsmedel nu ökar kraftigt är tonen en annan, vilket är bra. Återstår att rensa bort begrepp som industrijordbruk. Svenskt jordbruk domineras helt av småföretag och frågan om huruvida produktionen är resurseffektiv och därmed klimatsmart har ingenting med skala att göra. Bra växtföljd, att hålla marken ständigt bevuxen, att optimera gödsling för att minimera näringsläckage är lika viktigt oavsett om man brukar 5, 50 eller 500 ha. Ju mer det växer ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.

Ska vi kunna öka vår egen försörjning av livsmedel i Västerbotten krävs betydande investeringar i jordbruks- och förädlingsföretagen vilket hämmas av bankernas ovilja att låna ut pengar.

Mot den bakgrunden är ert förslag om en grön fond för Västerbottens lantbrukare intressant. Frågan är hur en sådan fond ska finansieras och fungera. Att låna ut pengar ”gratis” är knappast en god idé. Bättre är då att bidra med kreditgarantier för öka möjligheter att låna pengar i bank för företag som vill satsa.

En sådan verksamhet bedrivs redan i Västerbottens Kreditgarantiförening som numera heter Garantia som riktar sig till alla småföretag. En möjlighet är att starta en sådan förening exklusivt för jordbruk och livsmedelsförädling. MP får väl återkomma när ni har något mer konkret att presentera.

Välkommen till verkligheten!

Torbjörn Wennebro

Elbilens pånyttfödelse är räddningen för glesbygden

Insändare Inte minst har röster höjts från Norrlands inland. Resan har ungefär sett ut så här: inlandskommunerna växer ej. Kommunen har svårt att tillgodose samhällsservicen. Till råga på...

Varför sparas det på psykiatrin?

Ledare Många gånger är det psykiatrins resurser som dras in när man gör besparingar.

Energiförsörjning måste tas på allvar!

Insändare Edward Riedl är i en insändare (VK 20210228) upprörd över att regeringen och riksdagen inte körde över företagsledningen, när den beslutade att lägga ner Ringhals 1 och 2,...

Se möjligheterna bortom krisen

Ledare Ur samhällskris utvecklas nya livsmönster och mötesformer och den processen pågår medan vi fightas mot Corona.

Dags att betala kommunerna för elproduktion

Insändare En fråga till våra folkvalda ledamöter i riksdag och regering. Hur kan det system som vi har i Sverige med att en naturtillgång som vattenkraft ”exporteras” till södra Sverige och...

Klimatsmart har blivit kommers

Ledare Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport