Onsdag 3 mars 2021

Västerbottens Mellanbygd

Vänsterpartiet: Färdigställ Norrbotniabanan till 2030!

Insändare · Published jan 18, 2021 at 06:15

Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas upp i mer än ett årtionde. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara för invånare och näringsliv i den norra hälften av Sverige men som också skulle påverka resten av landet negativt. Vänsterpartiet vill satsa på Norrbotniabanan så att den färdigställs till år 2030.

Trafikverket har under hösten presenterat ett inriktningsunderlag för planeringen av transporterna de närmaste 12 eller 16 åren. Underlaget visar att de ekonomiska ramarna som regeringen satt inte alls räcker till. De utmanas av befolkningstillväxten och den mycket stora ökningen av transporter som skett under de senaste tjugo åren. Därför finns en tydlig risk för att investeringar kommer att skjutas på framtiden.

Ett av de hotade projekten är Norrbotniabanan. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara för invånare och näringsliv i den norra hälften av Sverige, men det skulle också påverka resten av landet negativt om banan inte byggs.

Från norr kommer många av våra exportprodukter och idag sker de flesta av transporterna söderut på långtradare eftersom nuvarande järnväg inte har tillräcklig kapacitet. Även resande sker på väg eller med flyg och att tågpendla är svårt, trots att vi måste ändra vårt resande.

Flera stora, viktiga industrisatsningar har gjorts och planeras i de norra delarna av landet. LKAB satsar på fossilfri gruvbrytning, det görs satsningar på fossilfri stålproduktion, Northvolt har investerat stora resurser i en hållbar batterifabrik i Skellefteå och det finns viktig skogsindustri längs hela kusten. Självklart bör alla dessa produkter transporteras med det renaste och mest energieffektiva transportsättet, järnväg, för att behålla sin trovärdighet men för att det ska vara möjligt måste Norrbotniabanan byggas.

Prognoserna visar på behov av ökade transporter av både människor och gods. Den ökningen kan under brinnande klimatnödläge inte ske på väg, järnvägens kapacitet måste utökas. I Vänsterpartiets skuggbudget satsar vi över fyra miljarder mer än regeringen på investeringar i järnväg de närmaste tre åren och vi är tydliga med att vi anser att Norrbotniabanan ska färdigställas till 2030.

Det är hög tid för regeringen att göra verklighet av de fina orden om klimatomställning och att hela Sverige ska leva. Att skyndsamt bygga färdigt Norrbotniabanan är ett viktigt steg i rätt riktning.

Gudrun Nordborg (V)

Riksdagsledamot Västerbotten

Birger Lahti (V)

Riksdagsledamot Norrbotten

LiseLotte Olsson (V)

Regionråd Region Västerbotten

Glenn Berggård (V)

Oppositionsråd Region Norrbotten

Daniel Johansson (V)

Ordf, Vänsterpartiet Västerbotten

Nina Berggård (V)

Ordf, Vänsterpartiet Norrbotten

Bore Sköld (V)

tf, gruppledare Umeå Kommun

Agneta Hansson (V)

gruppledare Skellefteå kommun

Elbilens pånyttfödelse är räddningen för glesbygden

Insändare Inte minst har röster höjts från Norrlands inland. Resan har ungefär sett ut så här: inlandskommunerna växer ej. Kommunen har svårt att tillgodose samhällsservicen. Till råga på...

Varför sparas det på psykiatrin?

Ledare Många gånger är det psykiatrins resurser som dras in när man gör besparingar.

Energiförsörjning måste tas på allvar!

Insändare Edward Riedl är i en insändare (VK 20210228) upprörd över att regeringen och riksdagen inte körde över företagsledningen, när den beslutade att lägga ner Ringhals 1 och 2,...

Se möjligheterna bortom krisen

Ledare Ur samhällskris utvecklas nya livsmönster och mötesformer och den processen pågår medan vi fightas mot Corona.

Dags att betala kommunerna för elproduktion

Insändare En fråga till våra folkvalda ledamöter i riksdag och regering. Hur kan det system som vi har i Sverige med att en naturtillgång som vattenkraft ”exporteras” till södra Sverige och...

Klimatsmart har blivit kommers

Ledare Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport