Fredag 25 september 2020

Västerbottens Mellanbygd

Våra riksdagsledamöter måste minska bostadskrisen

Insändare · Published sep 17, 2020 at 01:15

Färre än 1 procent av Västerbottens invånare tycker att regeringen har en mycket bra bostadspolitik, och bara lite fler än två av tio ger den ens godkänt betyg enligt en Sifoundersökning. Nu måste Västerbottens riksdagsledamöter hjälpa regeringen att lösa de största problemen på bostadsmarknaden.

Nio av tio svenskar bor i en kommun med bostadsbrist. Andelen unga vuxna som bor kvar hemma ökar kraftigt. Flyttskatten och höga månadskostnader för nybyggda lägenheter hindrar äldre med utflugna barn från att flytta till något mindre. Samtidigt har inte barnfamiljer råd med kontantinsatsen för att flytta till något större.

De samlade effekterna av bolånetak, flyttskatt, skuldkvotstak, risken att amorteringskravet kommer tillbaka och en havererad hyresrättsmarknad gör bostadskrisen akut.

Bostadsminister Per Bolund (MP) och finansminister Magdalena Andersson (S) nämner ofta planer på att genomföra en skattereform för bostadsmarknaden, men inget händer.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har i flera rapporter presenterat förslag på hur den svenska bostadspolitiken skulle kunna reformeras. Vi vill därför uppmanaVästerbottensriksdagsledamöter att aktivt driva fyra frågor för att skapa en mer rättvis och fungerande bostadsmarknad:

1. Sänk flyttskatten kraftigt. Med en kraftigt sänkt eller till och med avskaffad flyttskatt kommer rörligheten på bostadsmarknaden att öka betydligt och frigöra många bostäder.

2. Trappa ned och fasa ut ränteavdragen. En kontrollerad nedtrappning av ränteavdragen, balanserad med justeringar av andra kreditvillkor, ger en avkylande effekt på priserna i framför allt storstäderna.

3. Avskaffa det skärpta amorteringskravet för gott. Det skärpta amorteringskravet, som nu är tillfälligt pausat, har slagit hårt mot unga och barnfamiljer, grupper som behöver kunna ta ett bolån för att komma in på bostadsmarknaden.

4. Sänk trösklarna för unga. Inför ett skattegynnat bosparsystem för unga och ge möjlighet till statligt garanterade startlån vid ett bostadsköp.

Bostadskrisen leder till trångboddhet, ökad ensamhet och psykisk ohälsa samt missade arbets- och utbildningstillfällen. Nu krävs långsiktiga politiska lösningar ochVästerbottensriksdagsledamöter behöver hjälpa regeringen att ta krafttag för att lösa bostadskrisen.

Det är bara två år kvar till nästa val, så tiden för Bolund och Andersson är knapp.

Marcus Svanberg

vd

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Jonas Eriksson

fastighetsmäklare

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Bostadskrisen leder till trångboddhet, ökad ensamhet och psykisk ohälsa.

Regionen tar inte ansvar för folkhögskolans finansiering

Insändare Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxna som betyder oerhört mycket i integrationsarbetet i vår region. Vid Umeå folkhögskola som har sitt säte på Ålidhem- ett utsatt område...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Ledare Jag är övertygad om att utvecklingen går åt rätt håll, om än lite långsamt ibland.

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Insändare Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott...

Lansbygden först fossilfri

Ledare Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

Region Västerbotten måste bli en bättre arbetsgivare!

Insändare Coronapandemin har varit utmanande och har påverkat och fortsätter att påverka oss alla i samhället. Alldeles särskilt har covid-19 påverkat sjukvården. Förändrade...

Likvärdig skola är en utopi

Ledare När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?