Måndag 25 mars 2019

Västerbottens Mellanbygd

En myndighet som arbetar med att till exempel stoppa våld i nära relationer, hedersförtryck och trafficking. Att lägga ner denna myndighet är oklokt, att göra det på detta drastiska och lösryckta sätt är direkt oansvarigt. skriver Mimmi Norgren-Hansson (S) ledamot i kommunfullmäktige i Robertsfors. Foto: PIXABAY

Varför vill M och KD spola jämställdhetsmyndigheten?

Insändare · Published jan 10, 2019 at 08:00

Jag har nog aldrig känt sådan igenkänning med någon Astrid Lindgren figur så som jag gjorde då jag förstod vidden av de märkliga prioriteringar som lagts fram i Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Ofta brukar man kunna förstå politiska motiv även om man inte håller med om dem. Känslan förra veckan var någonting helt annat, som ett gäng inneboende rumpnissar i hjärnan. Varför gör de på detta viset?

Att besluta om att lägga ner jämställdhetsmyndigheten ett år efter att #metoo rörelsens vindar uppfriskande rört sig över Sverige känns som ett ogenomtänkt och obegripligt beslut. En myndighet som knappt hunnit existera och som upprättats för att man sett nödvändigheten utav en sådan. Att lägga ner denna myndighet är oklokt, att göra det på detta drastiska och lösryckta sätt är direkt oansvarigt.

Självklart ska alla myndigheter arbeta med jämställdhet som mål och medel, men att detta skulle innebära att det inte behövs en myndighet som bär det övergripande ansvaret är däremot befängt. För de stora samhällsfrågorna behövs en ansvarig myndighet om de inte ska bli en bilaga i protokollet längst bak i dagordningen. För jämställdhetsarbetet behövs jämställdhetsmyndigheten, det är faktiskt inte svårare än så.

Ebba Bush Tor pratar om att ”få bort genusflummet i förskolorna” och den moderata riksdagsledamoten Jan Ericson motionerar om att avskaffa allt stöd till genusforskning. Nästa steg är föräldraförsäkringen som man vill begränsa till ett år. Detta för att mammor fortare ska komma tillbaka till arbete, istället för att dela föräldraförsäkringen mer lika så är det bättre att barnen får kortare tid hemma. För att inte nämna införandet av karensdag för föräldrar som är hemma med sjuka barn. För borgerligheten verkar det bara vara rika barn som behöver vara hemma då de är sjuka. Man kan fråga sig vad som har hänt med jämställdhetsidealet i det svenska samhället? Framgången i jämställdhetsarbetet har stavats progressiv lagstiftning, statligt ansvar och ett engagerat gräsrotsarbete. Centerpartiet och liberalerna borde fundera på vad denna högerpolitik är värd? Politikerna är till för folket och även om Ebba och Ulf inte verkar tycka att jämställdheten är särskilt viktig så är vi fortfarande många här ute som gör det och tycker arbetet mot trafficking och prostitution är rätt fundamentalt.

Varför gör de på detta viset? Kanske är de verkligen så påverkade av de högerextremistiska rörelserna som det verkar eller så fick de bråttom i budgetarbetet och tyckte det var smidigt att bara stryka en myndighet. Nej jag kan ändå inte förstå, prioritera bort jämställdheten, varför gör man så?

Mimmi Norgren-Hansson (S)

ledamot i kommunfullmäktige

Robertsfors

Att hålla ihop landet står högst på dagordningen

Insändare De omfattande nedläggningarna inom Arbetsförmedlingen, som är en konsekvens av M-KD-(SD)-budgeten, aktualiserar behovet av en politik för hela landet. För oss socialdemokrater är...

Inlandsupproret har startat!

Ledare Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Arla svarar på kritik mot ny förpackning

Insändare Vi förstår att vårt förpackningsbyte har lett till upprörda känslor. Vi vill dock försäkra våra konsumenter att vi på Arla har omfattande krav på att våra förpackningar inte bara...

Lovande befolkningssiffror

Ledare De nyligen presenterade befolkningssiffrorna för 2018 är spännande läsning. Obalanserna kvarstår på länsnivå. Umeå kommun ökar med 2 039 personer medan ökningen för länet stannar...

Kanske dags med en ny Generaldirektör

Insändare Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver att min beskrivning av omständigheterna kring skogsstyrelsens beslut att överklaga, de så kallade fjällnära-domarna...

Vill vi ha ett kontantfritt land?

Ledare Det finns inget uttalat beslut att Sverige ska bli kontantfritt men ändå händer det. Orden kommer från en politiskt engagerad man som lever en generation över min. Jag, hajar...