Onsdag 19 maj 2021

Västerbottens Mellanbygd

Västerbotten har hanterat pandemin bäst i landet

Insändare · Published apr 28, 2021 at 01:15

År 2020 var året då vi inte ställde in utan ställde om. Ett omtumlande och annorlunda år med en pandemi som har varit en stor utmaning för hela samhället, inte minst vården.

Vi riktar ett särskilt tack till alla regionens medarbetare som med stort allvar och professionalism tagit sig an utmaningarna kopplat till pandemin.  

Västerbotten sticker ut på flera områden. Hela 82 procent har högt förtroende för hur regionen hanterat och mött pandemin. Det är bästa resultatet i landet och är i mångt och mycket tack vare vårdpersonalen som möter medborgare ute på mottagningarna. Vi ser även positiva resultat vad gäller tillgänglighet, väntetider och jämlik vård.

Omställningen under året har varit snabb och drivit på stora förändringar. Med digitala lösningar har vi påskyndat utvecklingen mot en god och nära vård, där regionen hittat nya sätt att möta länets medborgare. Bland annat har antalet digitala vårdmöten ökat från 94 till 2 142, något som också minskat resandet.

Det har även haft en positiv effekt på regionens miljö- och klimatpåverkan. Preliminära siffror visar att regionen minskat sina koldioxidutsläpp med 7 procent jämfört med föregående år, vilket är en stor förbättring på området miljö och klimat.

Politiskt antog vi för första gången en Regional utvecklingsstrategi 2021–2030. En strategi för fortsatt utvecklingsarbete i hela vårt län, från fjäll till kust. Med fokus på hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet ska vi bli en mer sammanhållen region som ligger före i omställningen. 

Även betydelsen av gott samarbete mellan kommun, region och stat har utmärkt sig under året. Det statliga stödet har spelat en stor roll på vår ekonomi.

När vi nu summerar 2020 kan det konstateras att föregående års upparbetade underskott är borta och att det strukturella underskottet har halverats. Regionen har ett balanskravsresultat som uppgår till 376 miljoner kronor.

Likt pandemin krävs det dock att vi håller i och håller ut för en ekonomi i balans och att vi följer den omställningsplan vi tidigare beslutat. Det kräver att vi ständigt utvecklar våra arbetssätt med rätt personal på rätt plats utifrån medborgarnas behov.

Det är för tidigt att dra slutsatser om hur pandemin kommer att påverka vår framtid, men en sak är säker – den har gett oss en unik möjlighet att ta tillvara digitaliseringen och med den ta ett stort kliv framåt.

Vi ska också fortsätta utveckla samverkan på alla plan, vilket visat sig vara nyckeln till en framgångsrik omställning. Våra utmaningar är gemensamma och måste mötas tillsammans.

Peter Olofsson

Socialdemokraterna

Regionstyrelsens ordförande

LiseLotte Olsson

Vänsterpartiet

Regionråd

ansvarig för jämställdhet och jämlikhet

Emma Lindqvist

Miljöpartiet

Regionråd

ansvarig för miljö, klimat och hållbarhet

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Insändare Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Talangfabriker på landsbygden

Ledare Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Regionen jobbar hårt mot våld

Insändare Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Vi måste vara tydliga med vad det i de flesta fall handlar om: utfallet av en maktordning där...

Norrland har revanschläge

Ledare Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.

Marknaden kan inte lösa klimatkrisen

Insändare Ska riskkapitalister få bestämma över svensk energi- och klimatpolitik? Stefan Löfven säger stolt i filmen "Stålbadet" (som visas på SVT play) att Sverige nu har chans att bli...

Släng ut gökungen medan tid är!

Ledare Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport