Onsdag 24 april 2019

Västerbottens Mellanbygd

Genom att hindra det naturliga vattenflödet blir det istället ett konstruerat flöde helt utan årstidernas påverkan. Denna onaturliga reglering påverkar det biologiska livet totalt obarmhärtigt, menar skribenten. Foto: PIXABAY

Vattenkraften dödar och motverkar hållbar framtid

Insändare · Published feb 7, 2019 at 01:15

Att påstå att vattenkraften är grön, miljövänlig, förnyelsebar och lyfta upp den som ett framtida hopp om en bättre värld är ömklighetens falska profetia. Hur gör vi när klimatmålen nåtts men sötvattnet blir en svår bristvara och det blir brist på konnektivitet för evigt skadat migrerande vattenlevande organismer. Hur gör vi när vår biologiska mångfald blivit oreparabelt reducerad och när världshaven fått än mindre livsgivande näringstillförsel på grund av dammbyggnader. Vi leker just nu Gud med våra livsnerver, vår grund för liv på jorden.

Vår gemensamma boplats Jorden är helt beroende av vattnets kretslopp. Vatten faller som regn, snö och dimma och fyller på bergens och glaciärernas is/snödepåer, sjöarnas reservoaregenskaper. Det håller floder, åar och bäckar med livsgivande rinnande vatte och transporterar ut sediment och näringsämnen till våra sjöar, innanhav och oceaner.
Solen är motorn som skapar processen, med mänsklighetens mått kan vi säga i evighet.

När ett rinnande vatten blir utsatt för ett övergrepp, som ett artificiellt hinder såsom en betongbarriär, skapas uppströms en damm som hindrar vattenflödet till den mängd brukaren önskar. Den mängd som verksamhetsutövaren ”spiller” beror helt på årstidens nycker. Det betyder enkelt sagt att när det är lite behov av energi sparar man vatten i dammen och vid stort energibehov låter man mer vatten flöda genom turbinen.
Genom att hindra det naturliga vattenflödet blir det istället ett konstruerat flöde helt utan årstidernas påverkan. Denna onaturliga reglering påverkar det biologiska livet totalt obarmhärtigt till att inte klara konstruerade flöden och korttidsregleringar.

Resultatet blir hindrande av migrerande fiskar som behöver fria vattenvägar för sin fortlevnad. En konstruerad fiskväg är alltid en dålig lösning och är alltid enbart en kompromiss. Nedströms migrerande fisk trasas sönder i turbinerna då nedströms fiskvägar är ovanliga och svåra att konstruera. Fördämningarna med dess uppströms artificiella dammar, fungerar dessutom som ”fällor” för vattnets naturliga näringstransport mot sjöar, innanhav och oceaner. Uppströms översvämningar vid buffring av vatten skadar landområden. När skyfall/snösmältning inträffar måste ibland dammluckor öppnas i panik. Detta medför utsläpp av stora mängder vatten som spolar bort/rent nedströms, dödar främst vattenlevande organismer i vissa fall landlevande.

Vattenkraften och byggande av dammar kommer aldrig bli någon ersättare av fossila bränslen. Vår framtid hänger på nya innovativa energilösningar, att vi måste förändra vår välfärd och vårt levnadsmönster.

Richard Löwall

Satsa på yrkesutbildning för vuxna - behovet är enormt

Insändare Yrkesutbildningar för miljarder blir inte av samtidigt är behovet av yrkeskunniga personer enormt på arbetsmarknaden. Men i stället för att se till att satsningarna på yrkesvux...

Dags för lokalbanker att ta över!

Ledare Skandalen i Swedbank har närmast obegripliga dimensioner: En VD som blåljuger, en ordförande som gömmer sig, en stämma som beslutar om höjda styrelsearvoden mitt under brinnande...

En folklig opinion behövs för att få fart på utbyggnaden av Norrbotniabanan

Insändare Sedan 2014 när socialdemokraterna bildade regering har arbetet med Norrbotniabanan återupptagits med hög fart, efter åtta års stiltje med alliansregeringen. Det skriver...

Demokratiskt och frihetligt EU

Ledare Europaparlamentsvalet närmar sig med stormsteg, ett viktigt val på många sätt och vis. EU påverkar människors vardag i Sverige långt mer än de flesta är medvetna om. Den lokala...

Det är dags att ta mack- och butiksdöden på allvar!

Insändare När man en lördagkväll får höra Stefan Löfven säga att man har lyckats stoppa butiks- och mackdöden i glesbygden blir jag som mackägare och glesbygdsbo i det närmaste vansinnig....

Fastna nu inte i ett gnällträsk!

Ledare Tacka tusan att folk är upprörda och förbannade. Ett tydligt tecken är att 8 300 människor på kort tid anslutit sig via sociala medier till ”Inlandsupproret” och tillströmningen...