Måndag 18 februari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Genom att hindra det naturliga vattenflödet blir det istället ett konstruerat flöde helt utan årstidernas påverkan. Denna onaturliga reglering påverkar det biologiska livet totalt obarmhärtigt, menar skribenten. Foto: PIXABAY

Vattenkraften dödar och motverkar hållbar framtid

Insändare · Published feb 7, 2019 at 01:15

Att påstå att vattenkraften är grön, miljövänlig, förnyelsebar och lyfta upp den som ett framtida hopp om en bättre värld är ömklighetens falska profetia. Hur gör vi när klimatmålen nåtts men sötvattnet blir en svår bristvara och det blir brist på konnektivitet för evigt skadat migrerande vattenlevande organismer. Hur gör vi när vår biologiska mångfald blivit oreparabelt reducerad och när världshaven fått än mindre livsgivande näringstillförsel på grund av dammbyggnader. Vi leker just nu Gud med våra livsnerver, vår grund för liv på jorden.

Vår gemensamma boplats Jorden är helt beroende av vattnets kretslopp. Vatten faller som regn, snö och dimma och fyller på bergens och glaciärernas is/snödepåer, sjöarnas reservoaregenskaper. Det håller floder, åar och bäckar med livsgivande rinnande vatte och transporterar ut sediment och näringsämnen till våra sjöar, innanhav och oceaner.
Solen är motorn som skapar processen, med mänsklighetens mått kan vi säga i evighet.

När ett rinnande vatten blir utsatt för ett övergrepp, som ett artificiellt hinder såsom en betongbarriär, skapas uppströms en damm som hindrar vattenflödet till den mängd brukaren önskar. Den mängd som verksamhetsutövaren ”spiller” beror helt på årstidens nycker. Det betyder enkelt sagt att när det är lite behov av energi sparar man vatten i dammen och vid stort energibehov låter man mer vatten flöda genom turbinen.
Genom att hindra det naturliga vattenflödet blir det istället ett konstruerat flöde helt utan årstidernas påverkan. Denna onaturliga reglering påverkar det biologiska livet totalt obarmhärtigt till att inte klara konstruerade flöden och korttidsregleringar.

Resultatet blir hindrande av migrerande fiskar som behöver fria vattenvägar för sin fortlevnad. En konstruerad fiskväg är alltid en dålig lösning och är alltid enbart en kompromiss. Nedströms migrerande fisk trasas sönder i turbinerna då nedströms fiskvägar är ovanliga och svåra att konstruera. Fördämningarna med dess uppströms artificiella dammar, fungerar dessutom som ”fällor” för vattnets naturliga näringstransport mot sjöar, innanhav och oceaner. Uppströms översvämningar vid buffring av vatten skadar landområden. När skyfall/snösmältning inträffar måste ibland dammluckor öppnas i panik. Detta medför utsläpp av stora mängder vatten som spolar bort/rent nedströms, dödar främst vattenlevande organismer i vissa fall landlevande.

Vattenkraften och byggande av dammar kommer aldrig bli någon ersättare av fossila bränslen. Vår framtid hänger på nya innovativa energilösningar, att vi måste förändra vår välfärd och vårt levnadsmönster.

Richard Löwall

Ta ansvar för tågkaoset nu!

Insändare Varje dag är hundratusentals människor och vår industri beroende av tågtransporter som fungerar. För att hela Sverige ska kunna leva och jobben växa till måste man kunna lita på...

Våga utmana flyttströmmen!

Ledare Att korkskallar bor kvar i glesbygd medan smarta flyttar verkar vara en historia som är värd att berätta hur många gånger som helst. Själv måste jag ha växt upp i någon form av...

Dags för norra Sverige att få betalt för sina råvaror!

Insändare I Januariavtalet slås fast att en ”omfattande skattereform” ska genomföras. Syftet är gott, att ”utjämna dagens växande ekonomiska klyftor”. Det måste även gälla de växande...

Handeln flyttar till landet

Ledare Västerbottningen, Lokaltidningen, Västerbottens Mellanbygd och Nordsverige publicerade vecka 4 artiklar om företag som bedriver e-handel med landsbygden som bas – Tant Fondant i...

Oklart varför slakteriet gick i konkurs

Insändare Många här i norra och mellersta Västerbotten undrar varför slakteriet i Södra Åbyn, Burträsk (Burträskbygdens kött) drevs i konkurs av Bastuträsk Charkuteri.   Det verkar medvetet...

Amanda Linds frisyr utmanar

Ledare Miljöpartisten Amanda Lind hamnade omedelbart i blåsväder när kultureliten i Stockhholm blev varse att en ung kvinna från en småstad i Norrland utnämndes till kultur- och...