Lördag 24 augusti 2019

Västerbottens Mellanbygd

Genom att hindra det naturliga vattenflödet blir det istället ett konstruerat flöde helt utan årstidernas påverkan. Denna onaturliga reglering påverkar det biologiska livet totalt obarmhärtigt, menar skribenten. Foto: PIXABAY

Vattenkraften dödar och motverkar hållbar framtid

Insändare · Published feb 7, 2019 at 01:15

Att påstå att vattenkraften är grön, miljövänlig, förnyelsebar och lyfta upp den som ett framtida hopp om en bättre värld är ömklighetens falska profetia. Hur gör vi när klimatmålen nåtts men sötvattnet blir en svår bristvara och det blir brist på konnektivitet för evigt skadat migrerande vattenlevande organismer. Hur gör vi när vår biologiska mångfald blivit oreparabelt reducerad och när världshaven fått än mindre livsgivande näringstillförsel på grund av dammbyggnader. Vi leker just nu Gud med våra livsnerver, vår grund för liv på jorden.

Vår gemensamma boplats Jorden är helt beroende av vattnets kretslopp. Vatten faller som regn, snö och dimma och fyller på bergens och glaciärernas is/snödepåer, sjöarnas reservoaregenskaper. Det håller floder, åar och bäckar med livsgivande rinnande vatte och transporterar ut sediment och näringsämnen till våra sjöar, innanhav och oceaner.
Solen är motorn som skapar processen, med mänsklighetens mått kan vi säga i evighet.

När ett rinnande vatten blir utsatt för ett övergrepp, som ett artificiellt hinder såsom en betongbarriär, skapas uppströms en damm som hindrar vattenflödet till den mängd brukaren önskar. Den mängd som verksamhetsutövaren ”spiller” beror helt på årstidens nycker. Det betyder enkelt sagt att när det är lite behov av energi sparar man vatten i dammen och vid stort energibehov låter man mer vatten flöda genom turbinen.
Genom att hindra det naturliga vattenflödet blir det istället ett konstruerat flöde helt utan årstidernas påverkan. Denna onaturliga reglering påverkar det biologiska livet totalt obarmhärtigt till att inte klara konstruerade flöden och korttidsregleringar.

Resultatet blir hindrande av migrerande fiskar som behöver fria vattenvägar för sin fortlevnad. En konstruerad fiskväg är alltid en dålig lösning och är alltid enbart en kompromiss. Nedströms migrerande fisk trasas sönder i turbinerna då nedströms fiskvägar är ovanliga och svåra att konstruera. Fördämningarna med dess uppströms artificiella dammar, fungerar dessutom som ”fällor” för vattnets naturliga näringstransport mot sjöar, innanhav och oceaner. Uppströms översvämningar vid buffring av vatten skadar landområden. När skyfall/snösmältning inträffar måste ibland dammluckor öppnas i panik. Detta medför utsläpp av stora mängder vatten som spolar bort/rent nedströms, dödar främst vattenlevande organismer i vissa fall landlevande.

Vattenkraften och byggande av dammar kommer aldrig bli någon ersättare av fossila bränslen. Vår framtid hänger på nya innovativa energilösningar, att vi måste förändra vår välfärd och vårt levnadsmönster.

Richard Löwall

Bussgods är garanten för service i hela Västerbotten

Insändare Pakethantering ökar överallt då näthandeln växer och fungerande godsleveranser måste finnas. Servicen behövs för att kunna bo och driva företag i hela länet. Därför behövs...

Skaka av den dåliga självbilden

Ledare Det har utgått ett påbud från högre ort att lokalpolitiker och tjänstemän ska låta sig säkerhetsklassas. Men jisses, varför då? Säkerhetsklassningen har skärpts och fler personer...

Thailandtips till fattigpensionär

Insändare Är du fattigpensionär med kanske 7000 kronor i månaden. Gör som jag. Bo i Thailand 6 månader under vintern och sommarhalvåret i Sverige. I Thailand lever jag lyxliv. Hotell varje...

Norrmejerier – bör byta fokus!

Ledare Stefan Jansson, professor i cell- och molekylär biologi vid Umeå Universitet, har i sommar i en debattartikel pekat på att Norrmejerier använder gmo-fritt foder som en profilfråga...

Regionen slösar bort pengar på administration

Insändare Likt låten ”Sommaren är kort det mesta regnar bort”, med sommarregn och skyfall som försvinner bort så landar stora delar av region Västerbottens pengar hos administrationen...

Låt skillnader bli styrkor

Ledare Jag vet inte om det beror på att jag lever med ett ständigt engagemang för ett sammanhållet och hållbart Sverige när jag kopplar ihop det jag hör på radion med läget i landet. Hör...