Torsdag 13 augusti 2020

Västerbottens Mellanbygd

(V)i är stolta över regionens HBTQ-syn

Insändare · Published okt 9, 2019 at 01:15

Vi föds med ett biologiskt kön och tilldelas ett juridiskt. Utifrån kön har normer skapats som vi förväntas identifiera oss med, trots att vi kan känna oss som det motsatta eller ingetdera. Vänsterpartiet anser att alla har rätt att identifiera sig själva och driver med andra rörelser HBTQ-kampen både internationellt och nationellt – med politiken som verktyg.

Vi är stolta över att vi drivit fram Region Västerbottens policy; Jämställdhet och jämlikhet, som ska bidra till att alla ska känna sig trygga med att kunna vara sig själva och få en jämställd och jämlik vård efter behov.

Vi vet att normer kring kön och sexualitet påverkar bemötandet och hälsan, men att normer förändras när de medvetengörs och synliggörs. Därför har vi drivit igenom HBTQ-diplomering för alla verksamheter och all personal så att hela verksamheterna får ett HBTQ-perspektiv och ett normkritiskt tankesätt. Uppföljning sker och nya medarbetare får gå; Andra chansen. Det genererar både ett kunnigt och inkluderande bemötande och en förbättrad hälsa. Totalt har 40 verksamheter diplomerats, sex är pågående och vid årsskiftet kommer hela Cancercentrum att vara diplomerad. Därtill har vi bidragit till att en handbok i normkritik och HBTQ finns och används i den regionala utvecklingen.

Det är självklart för oss att alla har rätt till sin könsidentitet och vi är stolta över Könsidentitetmottagningen (KIM) som vi stödjer fullt ut – en livsviktig verksamhet. KIM sätter personens upplevelse av sig själv i centrum, ett mål vi har att alla verksamheter också ska göra. 

Vänsterpartiet är inga visionslösa systemanhängare och ett annat samhälle är möjligt. Ett samhälle med en jämställd och jämlik fördelning av makt, inflytande och resurser där alla tryggt kan leva och älska fritt. Tills vi tillsammans kämpat oss dit fortsätter vi att driva HBTQ-kampen och på Pride förra helgen kände vi gemensamt stolthet över vad vi hittills åstadkommit, vad vi vet att vi kommer att åstadkomma och över dem vi är – med all rätt.

LiseLotte Olsson (V) 

Regionråd med ansvar för

jämställdhet och jämlikhet

Avloppslögnen blir sanning

Insändare När en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sanning. Det vanligaste argumentet från avloppsinspektörer är: ”Trots att det endast är 10 procent av befolkningen som har enskilt...
Ledare Det är skandal att ingen av våra nuvarande riksdagspartier driver de 75 punkter som de själva tagit fram. Att genomföra det som sagts, som alla varit överens om, borde ske med automatik, lekande lätt som musik från ett självspelande piano.

Reducera inte Sverige till en delstat i Europas USA

Insändare Ett historiskt steg för EU, konstaterar Frankrikes president Macron belåtet efter uppgörelsen. Tysklands utrikesminister Heiko Maas betecknar återhämtningsfonden som en...

Var rädd om dricksvattnet

Ledare Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Insändare Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Dags att köpa "härproducerat"

Ledare Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.
Sport