Tisdag 10 december 2019

Västerbottens Mellanbygd

(V)i är stolta över regionens HBTQ-syn

Insändare · Published okt 9, 2019 at 01:15

Vi föds med ett biologiskt kön och tilldelas ett juridiskt. Utifrån kön har normer skapats som vi förväntas identifiera oss med, trots att vi kan känna oss som det motsatta eller ingetdera. Vänsterpartiet anser att alla har rätt att identifiera sig själva och driver med andra rörelser HBTQ-kampen både internationellt och nationellt – med politiken som verktyg.

Vi är stolta över att vi drivit fram Region Västerbottens policy; Jämställdhet och jämlikhet, som ska bidra till att alla ska känna sig trygga med att kunna vara sig själva och få en jämställd och jämlik vård efter behov.

Vi vet att normer kring kön och sexualitet påverkar bemötandet och hälsan, men att normer förändras när de medvetengörs och synliggörs. Därför har vi drivit igenom HBTQ-diplomering för alla verksamheter och all personal så att hela verksamheterna får ett HBTQ-perspektiv och ett normkritiskt tankesätt. Uppföljning sker och nya medarbetare får gå; Andra chansen. Det genererar både ett kunnigt och inkluderande bemötande och en förbättrad hälsa. Totalt har 40 verksamheter diplomerats, sex är pågående och vid årsskiftet kommer hela Cancercentrum att vara diplomerad. Därtill har vi bidragit till att en handbok i normkritik och HBTQ finns och används i den regionala utvecklingen.

Det är självklart för oss att alla har rätt till sin könsidentitet och vi är stolta över Könsidentitetmottagningen (KIM) som vi stödjer fullt ut – en livsviktig verksamhet. KIM sätter personens upplevelse av sig själv i centrum, ett mål vi har att alla verksamheter också ska göra. 

Vänsterpartiet är inga visionslösa systemanhängare och ett annat samhälle är möjligt. Ett samhälle med en jämställd och jämlik fördelning av makt, inflytande och resurser där alla tryggt kan leva och älska fritt. Tills vi tillsammans kämpat oss dit fortsätter vi att driva HBTQ-kampen och på Pride förra helgen kände vi gemensamt stolthet över vad vi hittills åstadkommit, vad vi vet att vi kommer att åstadkomma och över dem vi är – med all rätt.

LiseLotte Olsson (V) 

Regionråd med ansvar för

jämställdhet och jämlikhet

Skatteutjämning och annan ”utjämning”

Insändare Läser man ”rikstidningarna” så är det ett stort motstånd mot att ”Stockholm ska betala skatteutjämningen”. Det finns däremot inget motstånd mot att landsbygdens pengar slussas in...

Lite civilkurage vore klädsamt

Ledare Men sannolikt räcker det inte att lägga ner byskolor, förskolor och äldreboenden för att få budgetar i balans. Osthyvlarnas tid är över, nu behövs bödelns yxa, svärd och skoningslöshet.

(S): Varför stöttar inte (M) kostnadsutjämningen?

Insändare I dagarna röstade riksdagen ja till regeringens nya förslag till kommunal kostnadsutjämning. Förslaget förväntas, enligt SCB:s preliminära siffror för 2019, ge Robertsfors kommun...

Ett öppet brev till regeringen

Ledare Jag tror ni skulle behöva ta time out och rikta blicken inåt under överskådlig tid. Mot er som nu representerar svensk politik.

(C) vill satsa på klimatsmarta billiga småhus

Insändare Många människor har insett att det så kallade klimathotet inte bara är en hotbild längre fram i tiden utan redan en bister verklighet. Viljan att göra bra miljöval är stor bland...

Sverige måste hitta balansen

Ledare Finansdepartementet och regeringen stoltserar med goda statsfinanser och stort reformutrymme. Samtidigt går många kommuner på knäna och tvingas dra ner på välfärden. Vård, skola...