Onsdag 19 maj 2021

Västerbottens Mellanbygd

Villkoren för deltidsbrandmän förbättras i hela landet

Insändare · Published apr 14, 2021 at 01:15

En av svensk räddningstjänst största utmaningar har under lång tid varit att rekrytera deltidsbrandmän runt om i landet. Samtidigt utgör deltidsbrandkårerna ryggraden i svensk räddningstjänst, inte minst på landsbygden. Av Sveriges cirka 15 000 brandmän är deltidsbrandmännen 10 000.

På majoriteten av Sveriges deltidsbrandstationer saknas det redan idag brandmän och det finns ibland utmaningar att upprätthålla beredskapen, något som kan få stora konsekvenser för uthållighet inte minst vid större händelser såsom stora skogsbränder. Det kan få katastrofala följder.

En förändrad arbetsmarknad innebär att människor inte längre bor och jobbar på samma ort vilket gör att rekryteringsunderlaget i många fall minskat till deltidsbrandkårerna. Det är svårare att vara i beredskap när man inte befinner sig på hemmaorten. Men det har också funnits andra skäl till att det varit svårt att rekrytera. Som exempelvis en föråldrad föreställning om vad en brandman ska klara av, att man inte har rätt till tjänstledighet för uttryckning och att deltidsbrandmän i vissa lägen på grund av A-kasseregler förlorat ekonomiskt på att vara deltidsbrandman, exempelvis vid arbetslöshet från sitt huvudjobb. Att vara deltidsbrandmän är inget ideellt uppdrag utan en kompetent yrkesgrupp som måste ges rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Det är ett stort åtagande att ha beredskap med fem minuters inställelsetid och det påverkar inte minst familjelivet.

Centerpartiet har under lång tid jobbat för att villkoren för deltidsbrandmän runt om i landet ska förbättras och en viktig fråga har varit att se till att alla deltidsbrandmän har rätt förutsättningar att få ersättning vid arbetslöshet från sin huvudsyssla och att man inte ska förlora ekonomiskt på att vara deltidsbrandman samtidigt.

Nu blir det också så genom ändringar i A-kassereglerna där undantag införs för deltidsbrandmän i hur beräkningen av A-kassan görs. Beredskap och övning kommer nu undantas A-kasseberäkningen. Förändringarna kommer förbättra situationen för enskilda deltidsbrandmän och förhoppningsvis även bidra till att minska problemen med personalförsörjningen av deltidsbrandmän.

Vi hoppas att de förändringar som nu görs och som Centerpartiet varit drivande till under många år förbättrar möjligheterna att rekrytera deltidsbrandmän. Samtidigt uppmanar vi kommunerna att fortsätta utveckla sina deltidsbrandkårer och göra yrket attraktivt och möjligt för fler att ta. Det finns kommuner som lyckats och de kan andra med fördel lära av. Räddningstjänsten och deltidsbrandkårerna har en oerhört viktig uppgift för samhällets säkerhet och beredskap.

Människor runt om i landet måste kunna lita på att räddningstjänsten finns där om olyckan är framme, oavsett var i landet man bor.

Daniel Bäckström (C)

försvarspolitisk talesperson

Martin Ådahl (C)

arbetsmarknadspolitisk talesperson 

Alireza Akhondi (C)

riksdagsledamot

Arbetsmarknadsutskottet

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Insändare Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Talangfabriker på landsbygden

Ledare Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Regionen jobbar hårt mot våld

Insändare Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Vi måste vara tydliga med vad det i de flesta fall handlar om: utfallet av en maktordning där...

Norrland har revanschläge

Ledare Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.

Marknaden kan inte lösa klimatkrisen

Insändare Ska riskkapitalister få bestämma över svensk energi- och klimatpolitik? Stefan Löfven säger stolt i filmen "Stålbadet" (som visas på SVT play) att Sverige nu har chans att bli...

Släng ut gökungen medan tid är!

Ledare Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport