Tisdag 21 januari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Vanligen brukar moderater och kristdemokrater anse att marknaden ska styra, men i energipolitiken öppnar man för planekonomi och massiva satsningar av skattebetalarnas pengar på en energikälla som är föråldrad, menar Håkan Larsson. Foto: PIXABAY

Vurmen för kärnkraft är bekymmersam och dyr

Insändare · Published dec 19, 2019 at 01:15

Det gjordes 2016 en bred uppgörelse om energipolitiken. Det var en kompromiss, men den har på ett positivt sätt lagt fast långsiktiga spelregler. Utbyggnaden av förnybar energi går snabbt. Målet om ett helt förnybart energisystem till 2040 kan mycket väl bli verklighet.

Enligt energiuppgörelsen kan kraftbolagen driva existerande kärnkraftsreaktorer vidare och även bygga nya. Det är bolagen som bestämmer hur länge de existerande reaktorerna ska vara i drift och om de vill bygga nya.

Att kräva massiva satsningar på kärnkraft leder dock fel. Men uppenbarligen har Moderaterna och Kristdemokraterna drabbats av blind kärnkraftstro. Först gick Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor ut och krävde en ny energiuppgörelse före årsskiftet. Utspelet (DN 28/11) gjorde de tillsammans med Liberalernas Nyamko Sabuni, vars parti gillar kärnkraft och därför inte var med i uppgörelsen 2016. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson applåderade i bakgrunden.

Den 10 december förklarar så Moderaterna och Kristdemokraterna att de lämnar energiuppgörelsen för att de vill ”bejaka kärnkraften och dess framtid”. Det är ett trist och obegripligt agerande.

Vanligen brukar moderater och kristdemokrater anse att marknaden ska styra, men i energipolitiken öppnar man för planekonomi och massiva satsningar av skattebetalarnas pengar på en energikälla som är föråldrad.

Även om vi idag skulle besluta bygga nya reaktorer skulle de inte producera energi förrän någon gång på 2030-talet. Den finländska reaktorn Olkiluoto 3 skulle ha startat för mer än ett decennium sedan, men den producerar ännu ingen energi. Enligt planerna skulle reaktorn kosta 3,2 miljarder euro (ca 30 miljarder kronor), idag beräknas totalkostnaden vara uppe i 11 miljarder euro (ca 115 miljarder kronor). Det borde man kanske lära något av…

Kärnkraftsromantikerna talar också lyriskt om ”fjärde generationens kärnkraft”. I grunden handlar det om en variant av bridreaktor, som utan framgång prövats sedan 1950-talet. Frankrike, som brukar ses som ett kärnkraftspositivt land, har avbrutit sin satsning på den här typen av reaktorer. De enda bridreaktorerna i drift finns i Ryssland och Kina.

Slutförvaringen av det radioaktiva avfallet är inte löst och företagen subventioneras genom att slippa försäkringar för stora olyckor. Då tvingas skattebetalarna vid ett haveri stå för kostnader som kan bli enorma.

Sverige har goda förutsättningar att bygga ett förnybart och klimatsmart energisystem. Vindkraft och solkraft producerar mer och mer. Vattenkraften ska effektiviseras. Vätgas och andra förnybara drivmedel, som kan produceras i Sverige, har framtiden för sig. Den gröna omställningen är i full gång.

Det är bekymmersamt om kärnkraftsvurm hos vissa partier tar uppmärksamheten från de goda möjligheter vi har att skapa ett väl fungerande förnybart energisystem. Vi får ändå hoppas att det energipolitiska förnuftet segrar. Kärnkraften räddar inte klimatet.

Håkan Larsson (C) 

Vanligen brukar moderater och kristdemo-
krater anse att marknaden ska styra, men i energipolitiken öppnar man för planekonomi.

Glöms glesbygden bort när man kommit till riksdagen?

Insändare Att vara fritidspolitiker i en liten glesbygdskommun, är ingen lätt uppgift när ekonomin blir ett problem till sjukvård, skola och äldreomsorgen. I vårt land finns 290 kommuner,...

Har vi valt fel riksdagsmän?

Ledare När Sveriges Vattenkraftskommuner FSV anordnade ett seminarium i riksdagshuset i november i fjol kom det fyra riksdagsledamöter, en från Dalarna, en från Värmland, en från...

Vansinne att lägga ner samtalsstödet Hjälplinjen

Insändare Nationella Hjälplinjen, som erbjuder samtalsstöd för människor i kris, har lagts ner nu vid årsskiftet. Funktionen ska istället föras över till regionerna är det meningen. Det är...

Låt nya vindar blåsa in 2020

Ledare Jag är ledsen, men 2020 kan vara början på ett nytt decennium med fortsatt avveckling. Eller inte. Förändring börjar alltid med en tanke. Så låt oss stanna upp och tänka till.

Fördela intäker från vindkraften

Insändare M och KD lämnar nu den svenska energiöverenskommelsen, men i stället för att avveckla överenskommelsen bör den utvecklas. Låt kommunernai Västerbotten få skatteintäkter från...

Flytt till mindre ort lönar sig bra

Ledare Hur kan vi då tillåta att statliga bolag och myndigheter får fortsätta utgå från Stockholm och därmed fördyra sina verksamheter med våra skattemede