Lördag 11 juli 2020

Västerbottens Mellanbygd

Jord & Skog

LISTA: Så blir årets älgtilldelning i länet

Länet Nu är det klart hur tilldelningen av älger blir till höstens älgjakt i Västerbotten. Målsättningen är att sammanlagt 12 904 älgar ska fällas i länet.

Unikt rotstarkt öl i viralt fokus

RENBERGSVATTNET Det är ett försök och en chansning som har gått hem. Under våren har bilder på ölglas trendat i Renbergsvattnet, när ölen bryggd på det unika norrländska...

Stor kartläggning av fladdermöss och insekter

LÄNET Projektet Kvarken Flada har gjort en omfattande kartläggning av fladdermöss och insekter längs med Kvarkens kuster i Västerbotten och Österbotten under tre somrar.

43 björnar skjutna hittills

Länet Hittills under våren har samebyarna i länet skjutit tillsammans 43 björnar. Skyddsjakten har beviljats av länsstyrelsen efter att rovdjuren har orsakat stora skador inom...

Bönder gör viktig enkät

Sverige Under sommaren 2020 kommer alla jordbruk i Sverige få en enkät från Jordbruksverket med frågor om strukturen på just deras jordbruk. Det handlar om arealer, djur, utbildning med...

Skriande brist på maskinförare

MELLANBYGDEN Sedan flera år råder det akut brist på skogsmaskinförare i Sverige. Inom de närmsta tio åren kommer upp emot 40 procent av förarna att gå i pension. – Det är svårt...

Svensk skogsindustri stark trots corona

Sverige Trots negativa konsekvenser till följd av coronapandemin har svensk sågverksindustri klarat sig bättre än andra stora skogsnationer i början av 2020.

Halv miljon till länets skogar

Länet Skogsstyrelsen fördelar sammanlagt 10 miljoner kronor mellan länen för att "stärka skogens roll i samhällsutvecklingen".

Torr sommar märks fortfarande i skogen

Sverige Det extremt torra sommaren 2018 får fortfarande konsekvenser för svensk skog, de försvagade träden får minskad motståndskraft mot andra faror.

Sveaskog avstår från avskjutning

Länet Sveaskog meddelade i går söndag att de inte kommer att genomföra någon skyddsavskjutning i varken Västerbotten eller Norrbotten. Anledningen är enligt företaget att "ärendet...

Martinsons söker ny huvudägare

BYGDSILJUM Martinson i Bygdsiljum söker efter en ny huvudägare efter att familjen ägt företaget i fyra generationer. Anledningen är att det börjar vara svårt att kombinera...

Tuff uppgift för utredaren

Länet I slutet av juli presenterade regeringen en utredning i syfte att komma på nya förslag för mer flexibla skyddsformer och ersättningsformer för skog. Utredningen ska också...

Priserna rasar på sågade trävaror

Norrland Fortsatt bra läge för all avverkning, visserligen är priserna på väg ned, men prisjusteringarna på timmer och massaved är inte allt för stor så därför: Ut och röj, gallring i alla...

Stor skillnad i ekomjölk

LÄNET Det finns närmare 59 000 ekologiska mjölkkor i Sverige. Det utgör 18 procent av den totala mängden mjölkkor i Sverige. Men skillnaden mellan länen är stora.

Ny skogsägarförening i norr

Umeå Den största händelsen på 90 år och ett historiskt ögonblick för skogsägarrörelsen i de fyra nordligaste länen, så beskrivs fusionsplanerna mellan skogsägarföreningarna...

Lockar nya jägare via skolorna

LÄNET Över 150 personer färre tog jägarexamen i Västernorrlands län 2018 än året innan. I Västerbottens län ökade i stället antalet något. Ingen ser dock på siffrorna som...

Färre kor men samma mjölkvikt

NORRLAND Antalet mjölkkor och mjölkgårdar minskar snabbt i Sverige. Tack vare fler medlemmar, ett utökat upptagningsområde och mer produktiva kor kan Norrmejerier fortsatt väga...

Många veterinärer får bakläxa

Länet När länsstyrelsen genomför tillsyn hos veterinärer hittar de ofta brister. Att veterinärer inte kontrollerar hästens pass är det vanligaste problemet. Snedsteget kan vara...

Trendbrott med fler lösta jaktkort för andra året

LÄNET Nu ökar antalet lösta jaktkort. För föregående jaktår, 2018/2019, löste 4 000 fler personer jaktkort jämfört med föregående år.
Sport