Söndag 28 februari 2021

Västerbottens Mellanbygd

Jord & Skog

Doft kan leda till genombrott mot barkborrar

SVERIGE Granbarkborren är en stor huvudvärk för skogsägare; på katastrofala nivåer på kontinenten, men även i Sverige.

Fler träd än någonsin skadade av granbarkborrar

SVERIGE I år har närmare åtta miljoner kubikmeter svenska granar dödats av granbarkborrar. Det är den högsta siffran hittills och ett skäl är den varma, torra sommaren 2018 som gjorde att...

Bra grovfoder ökade mjölkning

VÄSTANBYN Bra grovfoder, ett höjt avelsintresse och en skärpt gallring av celltalskor. Där har vi tre anledningar till att Jan Banans lantbruk nyligen uppvaktades med tårta av...

Föreslår slopad fällavgift på älg

LÄNET Naturvårdsverket föreslår nu att fällavgiften på älg i Sverige ska slopas. Istället ska byråkratin finansieras med en ny storleksbaserad avgift för licens- och...

Utbildningen gav en ny gren i egna företaget

ÖSTRA FALMARK Naturbruks VUX-utbildning för maskinförare ska lindra bristen på yrkesfolk i länet. Den målsättningen har fallit väl ut för fjolårets premiärkull. Tomas Lundmark...

Järvstammen är oförändrad

SVERIGE Oförändrad nivå och därmed fortfarande över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. Det är läget för den svenska järvstammen.

Skydd mot fågelinfluensan

LÄNET Fågelinfluensa. Höjd skyddsnivå. Det gick Jordbruksverket ut med den 9 november efter att flera fall av fågelinfluensa upptäckts i ett flertal europeiska länder på sistone....

Höjd beredskap för fågelinfluensa

Sverige Höjd skyddsnivå. Det gick idag Jordbruksverket ut med efter att flera fall av fågelinfluensa upptäckts i ett flertal europeiska länder på sistone. Den höjda skyddsnivån syftar...

Invägningen av mjölk ökar i Sverige

SVERIGE Arla höjer priset på konventionell mjölk med 348,2 öre per kilo och 420,9 öre per kilo på ekologisk mjölk.

LRF: Lantbruk har klarat krisen bra

SVERIGE Många branscher har lidit stora förluster under coronakrisen men Sveriges lantbrukare har klarat det ganska bra, enligt LRF:s branchindex.

Lägsta markpriserna i Norrland

Norrland Lägsta genomsnittliga priserna på åker- och betesmark finns i övre Norrland, visar statistik från Jordbruksverket.

Självkörande skogsmaskin testas i fält

SVERIGE En självkörande skogsmaskin som konstruerats och byggts vid Luleå tekniska universitet är nu klar att testas i fält.

Skog alltid bra investering

ROBERTSFORS Mycket händer i skogsbranschen med sammanslagningar, storsatsningar och uppköp. I Robertsfors har SCA:s virkesköpare flyttat till nya fräscha lokaler med bättre...

Vildsvin ännu ett undantag i länsfaunan

SKRÅMTRÄSK När älgjakten börjar den 7 september är det skogens konung som står i fokus. Få kommer att tänka på vildsvinet – skogens bökande rebell. Vildsvinet är ännu ett...

Polisen har hävt många förbud

LÄNET Mikael Karlsson, viltförvaltare på Holmen Skog, tycker att det blev en besvärlig situation i och med att polisen tog över besiktningen av skjutbanorna när så många...

Ser liten risk för sämre säkerhet

MELLANBYGDEN Egenkontroller och extrapersonal ska lösa problemet med att få skjutbanorna besiktade. – Nu kommer vi att ordna det här, säger Nils-Olov Gärdin, chef för tillsyn hos...

LISTA: Så blir årets älgtilldelning i länet

Länet Nu är det klart hur tilldelningen av älger blir till höstens älgjakt i Västerbotten. Målsättningen är att sammanlagt 12 904 älgar ska fällas i länet.

Unikt rotstarkt öl i viralt fokus

RENBERGSVATTNET Det är ett försök och en chansning som har gått hem. Under våren har bilder på ölglas trendat i Renbergsvattnet, när ölen bryggd på det unika norrländska...

Stor kartläggning av fladdermöss och insekter

LÄNET Projektet Kvarken Flada har gjort en omfattande kartläggning av fladdermöss och insekter längs med Kvarkens kuster i Västerbotten och Österbotten under tre somrar.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport