Fredag 25 september 2020

Västerbottens Mellanbygd

Jord & Skog

Skog alltid bra investering

ROBERTSFORS Mycket händer i skogsbranschen med sammanslagningar, storsatsningar och uppköp. I Robertsfors har SCA:s virkesköpare flyttat till nya fräscha lokaler med bättre...

Vildsvin ännu ett undantag i länsfaunan

SKRÅMTRÄSK När älgjakten börjar den 7 september är det skogens konung som står i fokus. Få kommer att tänka på vildsvinet – skogens bökande rebell. Vildsvinet är ännu ett...

Polisen har hävt många förbud

LÄNET Mikael Karlsson, viltförvaltare på Holmen Skog, tycker att det blev en besvärlig situation i och med att polisen tog över besiktningen av skjutbanorna när så många...

Ser liten risk för sämre säkerhet

MELLANBYGDEN Egenkontroller och extrapersonal ska lösa problemet med att få skjutbanorna besiktade. – Nu kommer vi att ordna det här, säger Nils-Olov Gärdin, chef för tillsyn hos...

LISTA: Så blir årets älgtilldelning i länet

Länet Nu är det klart hur tilldelningen av älger blir till höstens älgjakt i Västerbotten. Målsättningen är att sammanlagt 12 904 älgar ska fällas i länet.

Unikt rotstarkt öl i viralt fokus

RENBERGSVATTNET Det är ett försök och en chansning som har gått hem. Under våren har bilder på ölglas trendat i Renbergsvattnet, när ölen bryggd på det unika norrländska...

Stor kartläggning av fladdermöss och insekter

LÄNET Projektet Kvarken Flada har gjort en omfattande kartläggning av fladdermöss och insekter längs med Kvarkens kuster i Västerbotten och Österbotten under tre somrar.

43 björnar skjutna hittills

Länet Hittills under våren har samebyarna i länet skjutit tillsammans 43 björnar. Skyddsjakten har beviljats av länsstyrelsen efter att rovdjuren har orsakat stora skador inom...

Bönder gör viktig enkät

Sverige Under sommaren 2020 kommer alla jordbruk i Sverige få en enkät från Jordbruksverket med frågor om strukturen på just deras jordbruk. Det handlar om arealer, djur, utbildning med...

Svensk skogsindustri stark trots corona

Sverige Trots negativa konsekvenser till följd av coronapandemin har svensk sågverksindustri klarat sig bättre än andra stora skogsnationer i början av 2020.

Halv miljon till länets skogar

Länet Skogsstyrelsen fördelar sammanlagt 10 miljoner kronor mellan länen för att "stärka skogens roll i samhällsutvecklingen".

Skriande brist på maskinförare

MELLANBYGDEN Sedan flera år råder det akut brist på skogsmaskinförare i Sverige. Inom de närmsta tio åren kommer upp emot 40 procent av förarna att gå i pension. – Det är svårt...

Torr sommar märks fortfarande i skogen

Sverige Det extremt torra sommaren 2018 får fortfarande konsekvenser för svensk skog, de försvagade träden får minskad motståndskraft mot andra faror.

Sveaskog avstår från avskjutning

Länet Sveaskog meddelade i går söndag att de inte kommer att genomföra någon skyddsavskjutning i varken Västerbotten eller Norrbotten. Anledningen är enligt företaget att "ärendet...

Martinsons söker ny huvudägare

BYGDSILJUM Martinson i Bygdsiljum söker efter en ny huvudägare efter att familjen ägt företaget i fyra generationer. Anledningen är att det börjar vara svårt att kombinera...

Tuff uppgift för utredaren

Länet I slutet av juli presenterade regeringen en utredning i syfte att komma på nya förslag för mer flexibla skyddsformer och ersättningsformer för skog. Utredningen ska också...

Priserna rasar på sågade trävaror

Norrland Fortsatt bra läge för all avverkning, visserligen är priserna på väg ned, men prisjusteringarna på timmer och massaved är inte allt för stor så därför: Ut och röj, gallring i alla...

Stor skillnad i ekomjölk

LÄNET Det finns närmare 59 000 ekologiska mjölkkor i Sverige. Det utgör 18 procent av den totala mängden mjölkkor i Sverige. Men skillnaden mellan länen är stora.

Ny skogsägarförening i norr

Umeå Den största händelsen på 90 år och ett historiskt ögonblick för skogsägarrörelsen i de fyra nordligaste länen, så beskrivs fusionsplanerna mellan skogsägarföreningarna...

Lockar nya jägare via skolorna

LÄNET Över 150 personer färre tog jägarexamen i Västernorrlands län 2018 än året innan. I Västerbottens län ökade i stället antalet något. Ingen ser dock på siffrorna som...