Lördag 23 oktober 2021

Västerbottens Mellanbygd

Jord & Skog

Polisen: Stor risk för viltolyckor

SVERIGE I takt med hösten ökar risken för viltolyckor i trafiken, varnar polisen.

Vd lämnar Martinsons

LÄNET Martinson Byggsystems vd Jesper Åkerlund lämnar företaget.

Skogsstyrelsen: Stora betesskador i norra Sverige

NORRLAND I norra Sverige skadades 11 procent av tallskogen av älg eller andra djur förra året, enligt Skogsstyrelsen.

Prognos: Lägre skörd 2021

SVERIGE Årets svenska skörd av spannmål prognostiseras till totalt 5,6 miljoner ton, enligt Lantmännen.

Ny jaktförening bildad i Sverige

SVERIGE Nu har en ny jaktförening bildats i Sverige och redan efter fem dagar hade cirka 600 personer betalat medlemsavgift.

Ökad efterfrågan för många lantbrukare

SVERIGE En av fyra lantbrukare har upplevt en ökad efterfrågan på livsmedelsprodukter under coronapandemin.

Renbergsvattnets lantbruk årets nötköttsföretag

RENBERGSVATTNET LRF Västerbotten utser Renbergsvattnets lantbruk till årets nötköttsföretag 2021. – Efterfrågan på lokalt producerat nötkött har helt klart ökat, säger Fredrik Lundström som...

Penningregn till skogsägare

LÄNET Norra Skog vill ge sina medlemmar en halv miljard att dela på. Fusionen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna har gett pengar och man föreslår en omfattande utdelning.

Återvätning av dikade våtmarker

SVERIGE Skogsstyrelsen har fått 169 miljoner kronor över tre år i ett nytt regeringsuppdrag som handlar om att intensifiera arbetet med att återväta dikade våt- och torvmarker.

Satsar på forskning om multiskadad skog

LÄNET Norra Skogs forskningsstiftelse har valt att satsa särskilt på forskning kring multiskadad skog.

Braxen ett tänkbart Leaderprojekt

MELLANBYGDEN Ett Leaderprojekt som både reglerar mängden braxen i ett vatten och tar vara på den som matresurs. Det kan vara en fullt tänkbar lösning till nästa programperiod...

Lammgård lägger i grön växel

LÖVSELE Det är dags för generationsväxling i "grönsaksfabriken". Nu tar lammproducenterna Regina och Oskar Berg på Bergsåkersgården över Kräkångers Ekogårds grönsaksodling.

Med finkul(l)tur på väggen

LÖVSELE När Sara Kulturhus öppnar i höst är det med ett värmande inslag från Lövsele. Ett draperi är vävt av ull från Bergsåkersgårdens får.

Föräldrar blir nu ”konsulter”

LÖVSELE De fortsätter dela med sig av sin erfarenhet, men får även mer tid till annat. Margaretha och Stefan Olofsson, Kräkångers Ekogård, blir nu ”pensionärskonsulter”.

Värmen ökar risken för borreangrepp

SVERIGE Det är inte bara människor som sett fram emot sommarvärmen – för granbarkborren betyder det att svärmningen är igång med skogsskador som följd.

Aldrig sågats så mycket i Sverige

SVERIGE För att möta den höga efterfrågan har svenska sågverk växlat upp till högsta möjliga tempo och nådde i mars en produktion på 1,9 miljoner kubikmeter trävaror.

Gårdarna blir färre och större

SVERIGE Mellan 2016 och 2020 minskade antalet jordbruksföretag med 4 000 till 58 000, enligt statistik från Jordbruksverket.

Svenska kontorshus i trä ökar

SVERIGE Efterfrågan på limträ har skjutit i höjden och orsaken är de ökade kraven på hållbarhet.

Säkrare prognoser om risk för skogsbrand

SVERIGE Efter de omfattande och svårsläckta skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 har nu brandriskprognoser med större precision utvecklats.

Mums med insekter?

Sverige En gräshoppa på grillen ikväll kanske? Eller en larv på mackan? De flesta svenskar grimaserar förmodligen åt tanken. Men i stora delar av världen är det inte konstigt...

20 miljoner på ny skogsteknik

SVERIGE Nu görs en rejäl satsning på att utveckla ny teknik inom markberedning med en självgående, fjärrövervakad förarlös planteringsmaskin.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport