Onsdag 3 mars 2021

Västerbottens Mellanbygd

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ledare · Published dec 30, 2020 at 01:15

Covid-19 har dominerat 2020 för alla – nationer, företag, organisationer och enskilda människor. Många har insjuknat och dött runtom i världen vilket är djupt tragiskt. Men ingenting är så tragiskt att det inte för något gott med sig. Många tecken tyder på att just pandemin blir starten på en positiv vändpunkt för landsbygden. Här är några tecken som har tydliga samband med varandra:

Ökat distansarbete. Norske Bank spår att distansarbete efter pandemin kommer att öka från 5 % till 20 %. Det innebär en dramatisk förändring för var många människor kan bosätta sig. Med hemarbete två dagar i veckan kan pendlingsavståndet till arbetsplatsen öka med två mil utan att mer tid och pengar behöver läggas på arbetsresor.

Ökade fastighetspriser på landet. Ovanstående förhållande kan redan avläsas i ökade fastighetspriser på landsbygden och i mindre städer och tätorter medan priserna i ex vis Stockholm nu pressas neråt. Hemarbete leder till behov av större bostadsyta för att rymma ett hemmakontor. Större boendeyta kan man komma över billigare längre från städerna.

Trängsel inte längre inne. Trängsel som överideologi i samhällsplaneringen har nu fått sig en rejäl törn. Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö har drabbats hårdast av pandemin. Runt 70 procent av stockholmarna vill inte att man ska bli fler. På landsbygden har pandemin påverkat livet betydligt mindre.

Ödehus renoveras. En tydlig trend under året är att fler ödehus i områden som drabbats hårt av urbaniseringen köps och renoveras och därmed väcks nytt liv i dessa bygder. Internet gör att sådana projekt kan kombineras med kvalificerade distansjobb.

Jordbruket samhällsviktig verksamhet. Från klassning som miljöfarlig verksamhet i miljöbalken har nu jordbruket- och livsmedelsbranschen under pandemin klassats som samhällsviktig verksamhet. Äntligen!

Närproducerat före ekologiskt. Kraftigt ökat intresse för närproducerade livsmedel och tillbakagång för så kallad ekologisk mat. Nödvändigt för att öka svensk självförsörjning, för ökad ekonomisk verksamhet på landsbygden och inte minst ur klimatsynpunkt. Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.

Strandskyddsutredningen. Som grädde på moset kom i mitten av denna månad Chatarina Håkanssons Strandskyddsutredning (en följd av januariavtalet). Förslaget går ut på att skärpa kraven där de behövs och göra det lättare att bygga där de inte behövs. Äntligen!

Nu gäller det för alla att göra sitt – politiker, företagare, organisationer och enskilda personer – för att ta tillvara de möjligheter som finns att skapa en livskraftig, växande landsbygd när vi tillsammans förhoppningsvis får bukt på pandemin.

Med detta önskar ledarredaktionen alla läsare ett

Gott nytt År.

Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.

Elbilens pånyttfödelse är räddningen för glesbygden

Insändare Inte minst har röster höjts från Norrlands inland. Resan har ungefär sett ut så här: inlandskommunerna växer ej. Kommunen har svårt att tillgodose samhällsservicen. Till råga på...

Varför sparas det på psykiatrin?

Ledare Många gånger är det psykiatrins resurser som dras in när man gör besparingar.

Energiförsörjning måste tas på allvar!

Insändare Edward Riedl är i en insändare (VK 20210228) upprörd över att regeringen och riksdagen inte körde över företagsledningen, när den beslutade att lägga ner Ringhals 1 och 2,...

Se möjligheterna bortom krisen

Ledare Ur samhällskris utvecklas nya livsmönster och mötesformer och den processen pågår medan vi fightas mot Corona.

Dags att betala kommunerna för elproduktion

Insändare En fråga till våra folkvalda ledamöter i riksdag och regering. Hur kan det system som vi har i Sverige med att en naturtillgång som vattenkraft ”exporteras” till södra Sverige och...

Klimatsmart har blivit kommers

Ledare Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport