Lördag 19 juni 2021

Västerbottens Mellanbygd

Analys om landsbygden saknas

Ledare · Published jun 9, 2021 at 01:15

Jag har varit politiskt intresserad ända sedan tonåren och det är nog därför som jag under alla år retat upp mig på professorerna under valvakan. Det är kommentarerna om landsbygd som får mig att gå i taket, för svaret på alla frågor om varför vi röstar som vi gör beror alltid på att vi är lågutbildade. Vi är soffliggare för att vi är okunniga, vi röstade nej till EMU för att vi inte fattade bättre och så vidare i all oändlighet.

I rapporten ”Landsbygden slår tillbaka?” har Gissur Ó Erlingsson, Henrik Oscarsson och Rickard Öhrvall, jämfört de poliska strömmarna och människors tillit till politiker och institutioner i Sverige med andra länder och kommit fram till att det än så länge inte finns samma grogrund här som i exempelvis Frankrike och USA för ”antietablissemangsrörelser”.
Det är bra. Problemet är att de bygger stora delar av sina analyser på fakta från SOM-institutet, (samhälle opinion och medier) som är kopplat till Göteborgs universitet, som redan för flera år sedan slog fast att klyftorna mellan stad och landsbygd inte ökat utan var en ”effektsökande överdrift”. De som ansåg att klyftorna ökat var med andra ord redan då opportunistiska gnällspikar.

SOM-institutet gör fortlöpande kvantitativa studier och har i decennier sammanställt statistik från svar på enkätfrågor. Nu råkar jag vara en av dem som under många år svarat på alla enkäter jag fått från SOM-institutet och varje gång har jag i övriga kommentarer påpekat att det saknas ett glesbygdsperspektiv för svarsalternativen.

I ”Landsbygden slår tillbaka?” beskriver forskarna, precis som SOM-institutet, att stadsbor har högre utbildning, är mer politiskt intresserade och har större tilltro till demokratin. De påtalar visserligen att ”missnöje, misstro och etablissemangskritik är något större på landsbygden än i staden” men det problematiseras inte nämnvärt. Att nästan hälften av Sveriges kommuner har färre invånare nu än vad de hade 1974, trots att befolkningen i landet som helhet har ökat med nästan två miljoner, blir också fakta utan djupare analys. I allmänna ordalag nämns att statens närvaro minskat i glesbygd och att servicen förvunnit. Men slutsatsen av hela baletten är att det knappast finns något parti som kommer att engagera sig i och för glesbygd, eftersom det inte ger några röster – och att inte ens Centerpartiet längre företräder landsbygden.

Jag måste säga att jag förväntat mig en djupare analys, men statistik kan tydligen ge även högt bildade människor tunnelseende. Mest iögonfallande är tesen att glesbygdsbornas tillit till grundskola, vård och polis skulle vara ett bevis på att det inte finns ett växande missnöje.

Men herregud. Det är ju inte skolorna, vården eller polisernas insatser som vi ogillar, det är bristen på detsamma som skapar politisk misstro, för att bara dra ett exempel på alternativ slutsats. Jag tar mig för pannan och tänker att klyftorna mellan verklighet och teori knappast kan bli större än så här. De borde skämmas, men minns mina ord. Den här rapporten kommer att vara alibi för fortsatt storstadsfixering och centralisering. Tyvärr.

Statistik kan tydligen ge även högt bildade människor tunnelseende.

Avverka skogen klimatsmart

Insändare Jag är en vanlig skogsägare som bryr sig om mina barns framtida klimat. Om man går in på Nasas hemsidor och ser hur Arktis, Antarktis och Grönlands isar smälter så förstår man att...

Samverka för ökad folkhälsa

Ledare Vi behöver vara medveten om orsakerna till att den ena föreningen efter den andra klappar ihop

C: Satsa rejält på kvinnosjukvården!

Insändare Det är självklart att alla kvinnor ska känna sig trygga inför sin förlossning. Ingen, oavsett vart man bor ska behöva känna oro inför sin förlossning. BB i Lycksele är ovärderligt...

Analys om landsbygden saknas

Ledare Statistik kan tydligen ge även högt bildade människor tunnelseende.

Välfärden ska utvecklas för alla i majoritetens budget

Insändare I ett rödgrönt samhälle kämpar vi för att välfärden är stark och gemensamt finansierad. Vården är jämlik, tillgänglig för alla och ges efter behov – inte efter storleken på...

Dags att hänga på flyttvågen

Ledare Det är nu det händer och nu gäller det att hänga på flyttvågen.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport