Söndag 18 april 2021

Västerbottens Mellanbygd

Bäst infrastruktur på landet!

Ledare · Published feb 10, 2021 at 01:15

Det känns ovant att skriva att förutsättningarna för oss som bor på landsbygden är mycket bättre än för boende i städer och tätorter men när det gäller övergång till elektrifierade transporter är det faktiskt sant. På landsbygden finns infrastrukturen redan på plats. I princip alla landsbygdsbor har tillgång till garage och/eller parkeringsplats i direkt anslutning till bostaden och tillgång till tillräckligt med el för fordonsladdning. Alla har möjlighet att varje morgon gå ut till en ”fulltankad” bil.

Men som vanligt är det stadsperspektivet som styr debatten genom det stora fokus som ligger på tillgång till publika laddstolpar. Detta genom att många stadsbor saknar en egen parkeringsplats med tillgång till el som klarar billaddning. Riklig tillgång till publika laddplatser är en förutsättning för att ett stort antal stadsbor ska kunna byta till elbil. På landsbygden däremot finns knappast något behov av publika laddpunkter för vardaglig bilanvändning som arbetspendling.

För landsbygdsbor, liksom för alla andra, är däremot tillgång till publika snabbladdare nödvändigt vid långresor. Det är därför utmärkt att statsmakterna nu genomför en satsning på max 10 mil mellan publika snabbladdare som nu rullas ut och som främst berör Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Med den satsningen behöver ingen presumtiv elbilsägare oroas över räckviddsångest.

Att landsbygden har goda möjligheter för övergång till fossilfria transporter kan också ses i försäljningsstatistiken. I tidningen Elbilen fanns i höstas en artikel med rubriken ”Flest andel elbilar i Norr- och Västerbotten” baserad på försäljningsstatisk 2019. Av tillhörande karta framgick att andelen elbilar av totala antalet nyregistreringar i Västerbotten var störst i Robertsfors, Storumans och Vindelns kommun. Inte i Umeå, Skellefteå och Lycksele.

Möjligheterna att kunna ladda bilen med egenproducerad solel är också mycket bättre på landsbygden då tillgänglig takyta per person är mångdubbelt större än i städer och tätorter. Ett mellanstort villapaket med 24 solpaneler producerar el motsvarande cirka 4 000 mil bilkörning.

Oavsett var den gröna elen produceras blir drivmedelskostnaden extremt låg, ca 2 kronor per mil, jämfört med 8 – 16 kronor för fossilbilar. Höjd elbilspremie från 1 april till 70 000 kronor, bilskatt på 360 kronor per år och låga servicekostnader gör byte till elbil bra både för plånboken och klimatet.

Med dessa förutsättningar kan landsbygden ta ledartröjan i övergången till fossilfria transporter och visa att landsbygdsbor är förändringsbenägna, framtidsinriktade och tar sitt ansvar för att balansera klimatet.

Men som vanligt är det stadsperspektivet som styr debatten genom det stora fokus som ligger på tillgång till publika laddstolpar.

Villkoren för deltidsbrandmän förbättras i hela landet

Insändare En av svensk räddningstjänst största utmaningar har under lång tid varit att rekrytera deltidsbrandmän runt om i landet. Samtidigt utgör deltidsbrandkårerna ryggraden i svensk...

Politiken måste bli tydligare

Ledare Det känns rörigt. I alla fall för mig och jag har en känsla av att vi är fler som upplever att politiska viljeinriktningar har blivit stökigare att hålla koll på.

Oansvariga demonstranter utsätter andra för livsfara

Insändare Sverige är i kris i likhet med alla andra länder. Krisen med det svårstoppade viruset covid19 är klotgemensam. I diktaturstater är det lättare att med diktat stoppa smittans...

Politiken måste bli tydligare

Ledare Vi är fler och fler som känner oss vilsna på den politiska kartan.

Högersvängar rimmar dåligt med Centerns rikspolitik

Insändare Centerpartiets kommunpolitiker Helena Lundgren i VIndeln går ut i riksmedian med kritik mot Annie Lööf och partiet för att de inte håller sig till höger och att man inte...

Glasklart budskap från LTU

Ledare Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport