Söndag 20 september 2020

Västerbottens Mellanbygd

Bredband ska visst trollas fram

Published maj 6, 2020 at 01:15

Klyftorna i Sverige blir allt djupare och bredare. Orättvisorna och skillnaderna är numera så stora och väl kända att de borde vara omöjliga att nonchalera av medier, politiker med flera.

För många år sedan satte regeringen målet att 95 procent av alla hushåll och företag skulle ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund år 2020. I år alltså. För glesbygdsbor som bor utanför tätorterna visar Post och telestyrelsens, PTS, kartläggning att bara 48 procent har bredband. Inte ens hälften.

Jag vet inte vilket trollspö som regering och riksdag tänkte använda eftersom de inte avsatte tillräckligt med pengar. I landsbygdsprogrammet fanns visserligen 4,2 miljarder att tillgå, men det motsvarade bara tre procent av kostnadsbehovet. 97 procent av finansieringen saknades. Tänk till. Skulle det överhuvudtaget vara möjligt presentera en liknande finansieringsplaner med någon som helst trovärdighet för investeringsprojekt i andra områden än ”glest befolkade”?
I städer kan marknaden sköta stora delar av utbyggnaden, men själva grejen med att peka ut ”hela Sverige” och avsätta pengar var för att alla fattade att marknadskrafter inte är intresserade av glesa bygder. Inte de heller.

Ja, jag kan säga att jag är ursinnig på det här jävla sättet att gång på gång ”glömma” bort vissa områden. Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet. Där finns inte banken runt hörnet, statliga myndigheter eller specialbutiker, för att bara ta några exempel. Men det är i län som Norrbotten, Jämtland, Västernorrland och Värmland som läget är sämst.


Om fem år är målet att ”hela Sverige”, 98 procent av befolkningen, ska ha tillgång till 1 Gbit/sekund i hemmet och på jobbet. Förra veckan meddelade regeringen att det fört över 900 miljoner från landsbygdsprogrammets bredbandspengar till jordbruket. Att det behövs ett Guds mirakel för att den målsättningen ska hålla fattar alla. Varför är det så tyst?

Coronakrisen har ökat medvetenheten om hur sårbara vi är utan egen matproduktion. Men nog är det symboliskt att pengarna till just den ”satsningen” ska tas från ett annat viktigt område. Kan det finnas en ful strategi bakom – är meningen att vi som har de största behoven ska börja slåss emot varandra?

Just nu är våra gymnasieskolor stängda och undervisning sker på distans. Om Covid-19 slår till hårt, kan även arbetsplatser, grundskolor stängas och fler arbeten behöver ske på distans. Det låter enkelt och självklart, men bygger på att alla har tillräcklig kapacitet för att koppla upp sig – var än de bor. Den verkligheten finns inte för mer än hälften av de som bor glest. Tyvärr.

Bredbandsutbyggnaden borde
dessutom rimligen ha skett först
i glesare bygder, eftersom det är där
som alla förväntas sköta nära
nog alla sina ärenden via nätet.

Ändrade larmrutiner oroar i Ånäset

ROBERTSFORS KOMMUN Brandkåren larmas inte som förr till bränder och olyckor. Det här har väckt en viss oro i Ånäset då det befaras att räddningstjänsten där kanske ska läggas ner.
Sport