Söndag 25 oktober 2020

Västerbottens Mellanbygd

Det lokala ledarskapet vet bäst

Ledare · Published sep 23, 2020 at 01:15

Sveriges kommuner och regioner behöver långsiktiga förutsättningar, långsiktiga spelregler. Som politiker på lokal och regional nivå känner man igen osäkerheten från år efter år som finns i såväl budgetprocesser som uppföljningar under innevarande år.

Förutsättningarna ändras ständigt, statsbidrag kommer och går. Specialdestinerade statsbidrag som driver på kostnaderna i kommunen ena året och som rycks undan andra året, medan kostnaden består. Kostnadsmassor som man många gånger får leva kvar med lokalt och regionalt under lång tid utan kompensation.

Det har dock kommit ett glädjande besked i rätt riktning från Centerpartiet, Liberalerna och regeringen, ett tillskott på 20 miljarder i form av generella statsbidrag och satsningar på vården och äldreomsorgen 2021 och 14 miljarder 2022.

Detta innebär den största satsningen någonsin på äldreomsorgen. Efterlängtade pengar till välfärden som både sträcker sig över flera år och är av generell karaktär vilket gör att kommunerna och regionerna själva får möjlighet att välja var pengarna gör störst nytta. 

Beskedet är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet hur medlen fördelas mest effektivt och dels en hyllning till våra hjältar inom vård- och omsorgen som gjort och gör fantastiska insatser under denna Corona-pandemin. 

Jag är övertygad om att utvecklingen går åt rätt håll, om än lite långsamt ibland. 

Landsbygdens största hot är centralstyrda beslut och medel, som kväver engagemang och drivkrafter. Jag kan därför inte nog påtala vikten av generella statsbidrag som det lokala ledarskapet får ta hand om utifrån de lokala förutsättningarna. Så ger staten möjlighet till det lokala ledarskapet att utveckla sin kommun, utveckla sin region. 

Landsbygdens största hot är centralstyrda beslut och medel, som kväver engagemang och drivkrafter.

Jag är övertygad om att utvecklingen går åt rätt håll, om än lite långsamt ibland.

Rovdjurspolitiken hotar att utrota svensk fäbodskultur

Insändare Fäbodbrukarna upplever under Coronasommaren 2020 ett ökat tryck från våra rovdjur. Tamdjuren kor, getter och får, ja de djur som har sin hemvist på fäbodskogen blir förföljda,...

Skjut inte björn från helikopter

Ledare Det är inte bara osmakligt att jaga björn med helikopter och sedan destruera kropparna så att ätbart kött går upp i rök, det gör också att jägarna får en mycket mindre tilldelning och jakten rumphuggs.

Fler entreprenörer behövs I pandemins spår

Insändare Ett nytt läsår har startat och gymnasieeleverna är tillbaka i skolorna för att rusta sig inför framtiden. En framtid som i coronapandemins tecken är oviss. Därför är...

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Ledare Att klyftorna ökar mellan stad och land är ingen naturlag utan ett resultat av politisk flathet kombinerat med ett kolonialt synsätt på framför allt glesbygdskommuner.

Länet behöver mer vindkraft

Insändare Det finns behov av att bygga ut vindkraften i Västerbotten, enligt Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Det skapar stora möjligheter för Västerbotten och länets kommuner....

Utred inte ihjäl Norrlands kraft

Ledare Det är hög tid för nya sätt att möta framtidens utmaningar genom att ta vara på kraften från oss som bor och verkar i Norrlands inland.
Sport