Fredag 4 december 2020

Västerbottens Mellanbygd

Enad front vinner tillit och tro

Ledare · Published okt 28, 2020 at 01:15

Ja, vad kan man mer göra än att lyfta på hatten och gratulera både Sollefteå och Dorotea. Jo, man kan ta intryck på hur de gjort. Varför de lyckats. Vet inte hur många gånger jag i mitt opinionsbildande tryckt på möjligheter att påverka konstruktivt och långsiktigt, istället för att hela tiden förhålla sig till partipolitik och slåss mot Rosenbad. Nu senaste tiden, denna rosa månad som kommit att bli speciell för mig, kom två angelägna signaler på att min tes håller. Det vill säga samverkan över partipolitiska gränser när det gäller att bedriva kommunpolitik och samverkan över politiska skikt, lokala och regionala när det gäller att påverka staten.

Ett exempel är Sollefteås idoga och långsiktiga arbete med att få tillbaka sitt regemente. Det arbetet kan jag inte referera till fullt ut men vet att det arbetats med långsiktigt och över mandatperioder. Tror säkert att det är en klar fördel att så här på sluttampen vara enade rent partipolitiskt mellan kommun och region men jag tror inte att det avgjorde frågan. Det är det långsiktigt icke partipolitiska arbetet som lagt grunden till att man lyckats vilket gör Sollefteå unikt. Fortsätt så är mitt råd.

Att i samma tid som den globala oron ökar kring en alltmer polariserad värld höra kommunalråd Nicke Grahn referera till hur man inför denna mandatperiod beslutats sig att ringa in frågor man kan driva gemensamt gör mig varm i hjärtat. Med gemensamt menas i detta politiska sammanhang över parti och blockgränser. Ungefär som man gjorde som barn när man skulle komma överens i leken och som vuxna för att få ett äktenskap att hålla. Upp med frågorna på bordet och välj några som förenar. Ta vid där och börja. Låt inte frågor som splittrar vara dominerande. Det gynnar ingen. I en äktenskaplig relation drabbas barnen och i kommunpolitiken drabbas medborgarna.

Jag är säker på att det man nu gör i Dorotea med Nicke Grahn (L) och Greger Lindqvist (S) i spetsen stärker kommunen. Särskilt om man kan skapa ett långsiktigt samarbete för kommunens bästa. Att som medborgare och företagare se kommunledningen i enad front ökar den gemensamma självkänslan, vilket i sin tur stärker attraktiviteten. Vad det kan vara värt i kronor vet inte jag men sannolikheten att man drar till sig mer goda krafter i form av etableringar är större. I enad front vinner man inte bara krig utan man vinner också tillit och framtidstro. Det är nämligen inte allmosor från staten som gör att bygden blomstrar över tid. Statliga bidrag pryder rabatten ett år i taget medan enighet, samverkan och tron på den egna bygden är perennerna. Det som håller och fröar av sig över tid.

Att som medborgare och företagare se kommunledningen i enad front ökar den gemensamma självkänslan.

Det är nämligen inte allmosor från staten som gör att bygden blomstrar över tid.

Den bästa julklappen kan vara en minut av din tid

Insändare Julen står för dörren och många undrar hur julfirandet ska se ut. Coronapandemin drar fram genom landet med en skrämmande kraft. Det vi för bara ett par månader sedan inte trodde...

Låt inte Covid-19 döda julen

Ledare Covid-19 kommer förr eller senare att besegras. Var så säker. Nu får vi hålla i, hålla ut och hålla ihop vår flock på bästa sätt.

Landsbygden rustar mot urbaniseringen inom skolan

Insändare Hela Sverige ska Leva Västerbotten upplever att etablissemanget nu driver en linje att skolverksamheten ska bedrivas centralt, vilket vi starkt motsätter oss. Genomgående lyfts...

Hylla de gröna näringarna

Ledare Den gröna näringen är stor i norra Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över.

Farligt med tidspressade chaufförer

Insändare Stressen är orimlig för att ditt paket ska komma fram i tid. Vi som arbetar inom transportbranschen tycker det är skrämmande att ni som har beställaransvaret inte är mer rädda om...

Ta ungdomars oro på allvar

Ledare Som jag ser det behöver politiken möta behov som kommer ur en uppluckring av trygghet i samhället och synen på demokrati.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport