Lördag 15 augusti 2020

Västerbottens Mellanbygd

Inget ont som inte...

Ledare · Published jun 3, 2020 at 06:15

… har något gott med sig. Ett ordspråk som gäller i de flesta sammanhang. Det onda skapar ofta en motreaktion som leder till något bättre. Visst, det lidande och det stora antalet dödsfall som Corona-pandemin skördar är förfärligt men även ur detta kan något gott komma. Här några exempel.

Äldrevården. Pandemin har på ett brutalt sätt blottlagt bristerna i den svenska äldrevården. Underfinansiering, bristande utbildning och dålig organisation där äldre i hemtjänst och särskilda boenden får möta ett orimligt stort antal personal. En rejäl uppgradering av äldrevården måste bli en självklar följd av pandemin.

Krissamordning. Det behövdes en storbrand i Västmanland för att ta tag i bristande samordning inom brandförsvaret. Detsamma måste bli en självklar följd inom sjukvården när vi tagit oss igenom den akuta krishanteringen.

Beredskapsansvar. Knappast någon har tagit sitt delansvar i den decentraliserade organisation som präglar det svenska samhället. Vissa beredskapslager kommer nog att återskapas och ansvaret tydliggöras och fortlöpande följas upp.

Jordbruket. I miljöbalken klassas jordbruket som miljöfarlig verksamhet. Nu under pandemin erkänns jordbruket som samhällsviktig verksamhet. Tänk att det ska behövas en kris för att inse det uppenbara. Att varannan tugga är importerad har också blivit tydligt för många fler. Rimligtvis blir det nu verkstad av den beslutade livsmedelsstrategin.

Digitala möten. Zoom, Teams, Skype med flera som tillhandahåller teknik för digitala möten har fått en boom av sällan skådat slag. Digitala möten har på bara några månader blivit vardagsmat för ett stort antal medarbetare i offentlig sektor, företag och organisationer. Något som till stor del kommer att bli bestående när krisen är över.

Arbeta hemma. Det fungerar inte för alla men inom många verksamheter kommer möjligheterna att, åtminstone delvis, jobba hemma med stor sannolikhet att öka. Ostört arbete några dagar i veckan kan öka effektiviteten och minskar resekostnaderna.

Hållbara investeringar. I de stora satsningar som nu aviseras inom EU och i många länder för att återstarta ekonomin finns tydliga ambitioner att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Pandemin har nog gjort klimatomställningen en tjänst.

Landsbygden. Större andel digitala möten och ökade möjligheter att jobba hemma gör det mer attraktivt för många att bosätta sig på landsbygden. Ökad inhemsk försörjning av livsmedel liksom lägre smittorisk i mindre tätbefolkade områden drar i samma riktning.

Nu är det upp till ansvariga på alla nivåer att göra verkstad av de insikter och möjligheter som pandemin gett upphov till.

Nu är det upp till ansvariga på alla nivåer att göra verkstad av de insikter och möjligheter som pandemin gett upphov till.

Avloppslögnen blir sanning

Insändare När en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sanning. Det vanligaste argumentet från avloppsinspektörer är: ”Trots att det endast är 10 procent av befolkningen som har enskilt...
Ledare Det är skandal att ingen av våra nuvarande riksdagspartier driver de 75 punkter som de själva tagit fram. Att genomföra det som sagts, som alla varit överens om, borde ske med automatik, lekande lätt som musik från ett självspelande piano.

Reducera inte Sverige till en delstat i Europas USA

Insändare Ett historiskt steg för EU, konstaterar Frankrikes president Macron belåtet efter uppgörelsen. Tysklands utrikesminister Heiko Maas betecknar återhämtningsfonden som en...

Var rädd om dricksvattnet

Ledare Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Insändare Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Dags att köpa "härproducerat"

Ledare Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.
Sport