Lördag 19 juni 2021

Västerbottens Mellanbygd

Inget ont som inte...

Ledare · Published jun 3, 2020 at 06:15

… har något gott med sig. Ett ordspråk som gäller i de flesta sammanhang. Det onda skapar ofta en motreaktion som leder till något bättre. Visst, det lidande och det stora antalet dödsfall som Corona-pandemin skördar är förfärligt men även ur detta kan något gott komma. Här några exempel.

Äldrevården. Pandemin har på ett brutalt sätt blottlagt bristerna i den svenska äldrevården. Underfinansiering, bristande utbildning och dålig organisation där äldre i hemtjänst och särskilda boenden får möta ett orimligt stort antal personal. En rejäl uppgradering av äldrevården måste bli en självklar följd av pandemin.

Krissamordning. Det behövdes en storbrand i Västmanland för att ta tag i bristande samordning inom brandförsvaret. Detsamma måste bli en självklar följd inom sjukvården när vi tagit oss igenom den akuta krishanteringen.

Beredskapsansvar. Knappast någon har tagit sitt delansvar i den decentraliserade organisation som präglar det svenska samhället. Vissa beredskapslager kommer nog att återskapas och ansvaret tydliggöras och fortlöpande följas upp.

Jordbruket. I miljöbalken klassas jordbruket som miljöfarlig verksamhet. Nu under pandemin erkänns jordbruket som samhällsviktig verksamhet. Tänk att det ska behövas en kris för att inse det uppenbara. Att varannan tugga är importerad har också blivit tydligt för många fler. Rimligtvis blir det nu verkstad av den beslutade livsmedelsstrategin.

Digitala möten. Zoom, Teams, Skype med flera som tillhandahåller teknik för digitala möten har fått en boom av sällan skådat slag. Digitala möten har på bara några månader blivit vardagsmat för ett stort antal medarbetare i offentlig sektor, företag och organisationer. Något som till stor del kommer att bli bestående när krisen är över.

Arbeta hemma. Det fungerar inte för alla men inom många verksamheter kommer möjligheterna att, åtminstone delvis, jobba hemma med stor sannolikhet att öka. Ostört arbete några dagar i veckan kan öka effektiviteten och minskar resekostnaderna.

Hållbara investeringar. I de stora satsningar som nu aviseras inom EU och i många länder för att återstarta ekonomin finns tydliga ambitioner att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Pandemin har nog gjort klimatomställningen en tjänst.

Landsbygden. Större andel digitala möten och ökade möjligheter att jobba hemma gör det mer attraktivt för många att bosätta sig på landsbygden. Ökad inhemsk försörjning av livsmedel liksom lägre smittorisk i mindre tätbefolkade områden drar i samma riktning.

Nu är det upp till ansvariga på alla nivåer att göra verkstad av de insikter och möjligheter som pandemin gett upphov till.

Nu är det upp till ansvariga på alla nivåer att göra verkstad av de insikter och möjligheter som pandemin gett upphov till.

Avverka skogen klimatsmart

Insändare Jag är en vanlig skogsägare som bryr sig om mina barns framtida klimat. Om man går in på Nasas hemsidor och ser hur Arktis, Antarktis och Grönlands isar smälter så förstår man att...

Samverka för ökad folkhälsa

Ledare Vi behöver vara medveten om orsakerna till att den ena föreningen efter den andra klappar ihop

C: Satsa rejält på kvinnosjukvården!

Insändare Det är självklart att alla kvinnor ska känna sig trygga inför sin förlossning. Ingen, oavsett vart man bor ska behöva känna oro inför sin förlossning. BB i Lycksele är ovärderligt...

Analys om landsbygden saknas

Ledare Statistik kan tydligen ge även högt bildade människor tunnelseende.

Välfärden ska utvecklas för alla i majoritetens budget

Insändare I ett rödgrönt samhälle kämpar vi för att välfärden är stark och gemensamt finansierad. Vården är jämlik, tillgänglig för alla och ges efter behov – inte efter storleken på...

Dags att hänga på flyttvågen

Ledare Det är nu det händer och nu gäller det att hänga på flyttvågen.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport