Fredag 16 november 2018

Västerbottens Mellanbygd

Inspiration och demokrati

Ledare · Published jul 11, 2018 at 10:15

Sommaren innebär för de flesta en hel del aktiviteter utomhus, men om man inte kan ta sig ut eller vill tillbringa kvällen inne så finns det en företeelse som är mycket bra.
SVT sänder en hel del program i repris!! Just under sommaren så kan man sätta sig och se intressanta program som har gått under vintern men då har man inte tagit sig tid.

Jag blev sittande vid ett program som Jan Scherman har gjort ”Länge leve demokratin”, det är en programserie i tre delar. Ett mycket intressant ämne och en mycket intressant programserie. Har ni inte sett den så gå in på SVT-play.

Det jag har funderat på med inspiration av denna programserie är hur landsbygdsfrågor tas om hand i en demokrati?

Den folkvalda representationen har naturligtvis stor övervikt av stadsbor då de flesta människorna bor i staden. Landsbygdens befolkning blir i minoritet. I Skellefteå kommun har vi 65 ledamöter i kommunfullmäktige, av dessa är 35 hemmahörande i centralorten resterande 30 kommer från den omgivande landsbygden.

De som för landsbygdens talan har en svår uppgift, dels ska de vara representanter för sin valkrets och dels enas med andra landsbygdsrepresentanter för att komma med konkreta förslag om de behov som finns på landsbygden och om hur servicenivån ska utvecklas så att den blir lika för alla.

I en demokrati så vinner den som får flest röster, men den som vinner ska ta hand om minoriteter och se till att de får ha sin talan.
Detta är inte lätt om vi inte har ett sätt att samtala på. Hur ska våra röster höras? Hur ska vi få upp ögon och öron på de som i slutänden har makten?

Stad och landsbygd har mycket att lära av varandra och borde inte stå i ett motsatsförhållande.  Utmaningen blir att hitta ett sätt att få till ett samtal över stadsgränsen.
Vi vill inte att de ska bli som i USA. Ett delat samhälle som inte har någon som helst förståelse för varandra. Låt oss se till att vi inte hamnar där.

I ett avsnitt av den serie som jag nu har sett så intervjuar Jan Scherman näringslivstoppar, bl.a. Pehr Gyllenhammar. Han kom med en del intressanta inlägg
,bl.a. att vi i Sverige är så konflikträdda att vi till slut inte vågar säga vad vi tycker. Vi på landsbygden måste komma ur denna rädsla och verkligen ” höja våra röster så att vi kan höras”.

Ja det är mycket att fundera över i högsommarvärmen. Under tiden kan vi njuta av sommaren med ledighet och friluftsliv. Landsbygden fyller ett stort behov av rekreation för oss alla.

 
 
 
 
 
 

Vi vill inte ha ett delat samhälle som inte har någon som helst förståelse för varandra.

Problemlösare i Västerbotten kan få mer stöd

Insändare Förra året delade Arvsfonden ut 21,3 miljoner kronor till föreningar i Västerbotten. Det är tyvärr en minskning jämfört med året innan. Fler föreningar i länet skulle kunna få...

Bakslag för Lövångersbygden

Ledare Den gångna månaden har bjudit på ett rejält bakslag för Lövångersbygden. Lövånger Kyrkstad AB har tvingats begära sig själva i konkurs. Verksamheten har drivits i nästan fem år...

Mindre alkohol ger mindre våld

Insändare Alkohol är den enskilt största faktorn bakom våld i samhället. Det finns en stor mängd studiersom visar på sambandet mellan den totala alkoholkonsumtionen och förekomsten av våld....

Skrotbilar - en storstadssatsning!

Ledare Kollegan Lokaltidningen publicerade i förra veckan ett mycket intressant uppslag kring problemet med skrotbilar. Enligt branschorganisationen Bil Sweden finns idag ca 1,2 miljoner...

Så rustar vi landsbygden för byggande av nya bostäder

Insändare Kommuner i behov av tillväxt döms ut på förhand när bankerna inte beviljar lån till nyproduktion och renoveringar. Därför krävs regelförenklingar och ett mer innovativt byggande....

Snön faller och vi med den

Ledare Snön faller och vi med den. Ulf Lundells låt från 1978 dyker upp i minnets labyrinter. Vad han menade med att vi faller med snön är något oklart men för glesbygdsbor som bor efter...