Onsdag 17 juli 2019

Västerbottens Mellanbygd

Ko - en klimatsmart uppfinning

Ledare · Published jun 26, 2019 at 01:15

Kosläpp lockar så här års tusentals besökare på gårdar runt om i landet, så också i denna tidnings spridningsområde. Tyvärr har aktiviteten fått ställas in på vissa håll på grund av hot från s k djurrättsaktivister. Motiven kan variera från de som menar att konsumtion av animalier är att betrakta som mord till de som fått för sig att kon är ett hot mot klimatet. Man varför ge sig på den ur klimatsynpunkt smartaste av all tamboskap. Hade inte kon funnits hade vi fått uppfinna den, hur det nu skulle ha gått till.

Kon är dubbelt klimatsmart. Kons förmåga att av både färskt och lagrat gräs (hö och ensilage) producera mjölk och kött året runt, även under långa kalla vintrar, har gjort det möjligt att överleva och utvecklas på våra breddgrader. I vår by fanns när jag växte upp 13 hushåll med mjölkkor som bas för familjernas försörjning. Utan kon hade vår by nog inte funnits, liksom tusentals andra byar. Idag finns inga kor kvar i vår by men all åkermark brukas av mjölkbönder i angränsande byar. Utan kon hade Norra Sverige, liksom alla andra områden med liknande klimat, varit långt mer glesbefolkat än vad de är idag. Exempelvis hade Umeå knappast haft den befolkning som gjorde det möjligt att grunda ett Universitet. Resten är som bekant historia.

I den aktuella klimatdebatten är kon lika intressant. Kons huvudsakliga föda baseras på gräs från bevuxen mark som lagrar in kol i marken till skillnad från ettåriga grödor som odlas på öppen mark som läcker kol till atmosfären. Om gräset istället får ligga och ruttna frigörs så småningom kolet till atmosfären. Men i kons fyra magar sker underverk. Så här skriver Björn Hammarskjöld, ass. professor, f d överläkare, fil. lic. biokemi: ”Ett flertal av kolatomerna från höet blir till kött och fett och kan därför inte bli till metan och koldioxid. Kon kan inte fisa så mycket metan som förruttnelsen ger. De fyra magarna är naturens mest effektiva förädlare av cellulosa och stärkelse till proteiner och fett, människans viktigaste födoämnen. Dessutom får gräsätarna i sig alla vitaminer och mineraler de behöver och vi får dem med i köttet. Kor minskar således naturens utsläpp av växthusgaser. Med andra ord utgör de metansänkor, helt i analogi med att skogarna är koldioxidsänkor”.

Att ”naturens mest effektiva förädlare av cellulosa och stärkelse till proteiner och fett” har kunnat ställas i skamvrån i den aktuella klimatdebatten är en gåta. Sannolikt ligger svaret i skriande brist på helhetssyn både bland aktivister liksom i vissa forskarkretsar. Nu är dessbättre en tillnyktring på gång. Att varje kosläpp som arrangeras har hundratals eller tusentals besökare får tas som ett tecken på att folk i allmänhet har bättre förstånd än de som med begränsat synfält skriker högst.

Det finns dom som säger att kor är dumma. Han som sa det han va det.

Att ”naturens mest effektiva förädlare av cellulosa och stärkelse till proteiner och fett” har kunnat ställas i skamvrån i den aktuella klimatdebatten är en gåta.

Ta det lugnt och nyktert på vägen

Insändare Omtänksamhet, inte egoism ska råda i semestertrafiken. Egoisten: Ska fram först, struntar att ge tecken vid sväng och omkörning, chansar och kör påverkad av narkotika eller...

Släpp fram ungdomarna!

Ledare Vi står inför stora utmaningar inför framtiden om vi ska ha en levande landsbygd enligt parollen ”Hela Sverige ska leva”. Drömmen om ett liv på landet i sann ”gröna vågen-anda”...

Dags att bromsa kostnader för nätläkare

Insändare Ett vårdmöte hos oss innebär 0 kronor i patientavgift, var du än bor och oavsett ålder. Ungefär så marknadsför olika vårdföretag sina tjänster via internet. Inriktningen ligger på...

Mer trycksvärta på fingrarna

Ledare Jag är tidningsfantast av födsel och ohejdad vana. Ända sedan jag tog mina första stapplande steg i den journalistisk myllan som ung tonårig volontär på Nordsverige i början av...

Migrationspolitik måste öppna för inkludering

Insändare Svårigheterna att återförenas med sin familj bryter ner människor och saboterar möjligheterna att inkluderas i samhället. När vi tänker på flyktingar uppmanar...

Ta av offerkoftan och sluta gnäll

Ledare Jag bor i världens vackraste by. I alla fall om man får tro den slogan som togs fram av en lokal företagare redan på 1970-talet och som nu relanserats av byns aktiva...