Fredag 20 september 2019

Västerbottens Mellanbygd

Låt de ovilliga stanna hemma!

Ledare · Published maj 22, 2019 at 01:15

Norge betalar årligen 8 miljarder kronor till EU. Det är vad det kostar vårt grannland att som icke EU-medlem få tillgång till den gemensamma marknaden. Det sker också till priset av att alla för handeln relevanta EU-regler måste föras in i norsk lagstiftning, regler som man inte har något inflytande över. Det är ungefär lika intelligent som att ett län för sin ”frihets skull” skulle avstå att välja ledamöter till Sveriges Riksdag eller att ett regionförbund i LRF av samma skäl inte skulle vilja sända ombud till LRF:s riksförbundsstämma.

Frågan om medlemskap eller inte i EU är nu äntligen historia sedan de ”nationalistiska” partierna både till vänster och höger, V och SD, lämnat sina utträdeskrav. Valdebatten kan därför handla om hur vi vill att föreningen av 27 medlemsländer ska utvecklas. Där går som sig bör åsikterna isär. Ett exempel. Denna valrörelses fånigaste slogan är utan tvekan KD:s ”make EU lagom again”. Vadå, lagom? Lagom insatser mot gränsöverskridande brottslighet, lagom insatser för att fasa ut fossila bränslen, lagom insatser mot antibiotikaresistens? Den antyder också att samarbetet var bättre förr trots de framgångar som nåtts på senare år.

EU-samarbetet är inte minst viktigt för det som kallas för ”less favoured areas” d v s mindre gynnade områden som handlar om landsbygd och områden som norra Sverige. När det gäller både landsbygden och Norrland är det regelmässigt lättare att få gehör i Bryssel än i Stockholm. Det är sannolikt en viktig förklaring till att befolkningen i Norra Sverige numera också är övervägande positiva till europasamarbetet.

I valdebatten har gjorts stor affär av att högerpopulistiska partier, som gör anspråk på att företräda folkets innersta vilja, kommer att skörda framgångar med syfte att förstöra samarbetet inifrån. Vad som är mindre uppmärksammat är att den liberala partigruppen ALDE, där Centerpartiet och Liberalerna ingår, ser ut att kunna växa rejält samtidigt som både den socialdemokratiska och den konservativa gruppen förväntas minska i styrka. De flesta viktiga reformerna inom EU har byggt på en majoritet av socialdemokrater och konservativa. När den majoriteten nu ser ut att försvinna kommer den liberala gruppen att få kraftigt ökat inflytande vilket bör läggas i vågskålen inför valet på söndag.

För att klara en lång rad viktiga frågor som brottslighet, klimat, antibiotikaresistens, smarta transporter, fler jobb etc. krävs ökad samverkan som drivs av engagerade parlmantariker. Låt därför de ovilliga stanna hemma. Eller som LRF:s förbundsordförande Palle Borgström uttrycker det i sin krönika i förra Veckans Land Lantbruk: ”Jag kommer att rösta för ett enat Europa, EU-samarbetet är avgörande för det fortsatta välståndet i ett fritt, hållbart och demokratiskt Europa. Tänk på vilken framtid du vill ha och lägg din röst den 26 maj”.

Denna valrörelses fånigaste slogan är utan tvekan KD:s ”make EU lagom again”.

Ibn Rushd bra för nyanlända

Insändare En ny studie om Ibn Rushd visar att vi uppfyller studieförbundens demokratisyfte och att vi behövs eftersom vi når målgrupper som få andra når. Nyligen presenterades en oberoende...

Nu satsar vi på glesbygden!

Ledare De små förändringarnas tyranni har successivt urlakat landsbygden och målet har varit centralisering. Det har pågått i årtionden. Det blev med facit inte alls bra med för mycket...

Kyrkans mötesplats ska stå för mångfald - inte enfald

Insändare Kyrkorna i Sverige står sammantaget för Sveriges största mötesplats. En mötesplats som ska stå för mångfald, något annat vore enfald. Genom möten mellan människor växer vi...

Varför bita ihop och hålla käft?

Ledare Vad är det som gör att viss fakta aldrig når ut eller går in? Och vad är det som gör att somliga nyheter bara glider förbi medan annat strunt görs till värsta grejen?

Snuspengar till glesbygden

Insändare En summa på 137 kronor mer i månaden i skattelättnad till glesbygdsbor. Det är vad Annie Löv Centerpartiet lovar. Jag undrar vad hon själv skulle tycka om hon var glesbygdsbo. Vi...