Måndag 20 augusti 2018

Västerbottens Mellanbygd

Naturnära jobb är hittills en hit

Ledare · Published jun 13, 2018 at 08:15

Det finns hopp i jämmerdalen. Allt är inte elände i skogslänen. Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att samordna Naturnära jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Nu har den första rapporten kommit som säger att 1 600 personer i år kan ta ett steg närmare arbetsmarknaden genom enkla jobb i de gröna näringarna och att 300 redan har anställts spritt över hela landet.

Det är riktigt roligt. Projektet som är treårigt verkar både genomtänkt och hållbart. Det känns verkligen inte som någon uppfluffad idé utan vare sig rötter eller fötter.

Långsiktighet har varit en ledstjärna och personliga matchningsresurser förbättrar förutsättningarna betydligt för att deltagarna också ska få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

Det var i december som Skogsstyrelsen fick uppdraget från regeringen att leda arbetsmarknadssatsningen som ska tillvarata jobbpotentialen i de gröna näringarna, det som också kallats för gröna jobb. Målet är att anställa 5 000 personer fram till och med 2020. Under vinter och vår har ett intensivt arbete pågått tillsammans med Arbetsförmedlingen, Naturvårdsverket, länsstyrelserna, SGU (Sveriges geologiska undersökning) och Trafikverket för att sjösätta satsningen.

Ett av de viktigaste målen med satsningen är att lyfta individer och göra dem förberedda inför arbetslivet. De arbetsuppgifter som görs är viktiga för samhället, men som annars inte blivit gjorda. Arbetsuppgifterna bidrar till exempel till att vi får en ökad tillgänglighet till friluftsliv och rekreation runt om i Sverige.

Det handlar bland annat om röjning, slåtter, skötsel av leder och friluftsanläggningar, men också skräpplockning, bekämpning av främmande, invasiva, arter (till exempel lupiner som håller på att invadera dikesrenerna) och byggande av bord och bänkar.

I dag saknas också arbetskraft inom de gröna näringarna, främst grönyteskötare men även maskinförare i både skog och lantbruk. Målet är att de som anställs och får prova på olika arbetsuppgifter, ska få kompetens som efterfrågas och därefter anställning företrädesvis inom gröna näringar.

Det kan vara folk från Syrien, Eritrea, Afganistan och Etiopien. SFI undervsinngen räcker ofta inte till för att kunna konversera och prata jobb så det är en utmaning för många. Det finns tolkar att tillgå men den knaggliga svenskan utvecklas dag för dag och språkträningen irl, i riktiga livet, slår skolbänken med hästlängder.

Målet är också att kvinnor ska få del av satsningen. Det finns en jämställdhetsaspekt i projektet. Kvinnorna är idag få men man får ta ett steg i taget och vara riktigt nöjd med de resultat som hittils har framkommit. En lyckad satsning helt enkelt.

Projektet som är treårigt verkar både genomtänkt och hållbart.

Förstärk primärvårdens insatser till psykisk ohälsa

Under mina snart fyra år som landstingspolitiker har jag på olika sätt försökt informera mig om landstingets både komplexa och mångfacetterade verksamhet.Det som slagit mig efter...

Bryt den urbana normen

Hur länge ska vi gå med på att låta den urbana normen vara rådande? Är det inte dags att ta tillbaka och erkänna den bygd som är vår och ta det urbana hit? Om vi nu vill ha det,...

Kärnkraftverken värmer upp vattnet i Bottenviken

Måtte torrsommaren 2018 går till historien som en tillfällig avvikelse! Dessvärre är extremväder, som till exempel den hetta och den långvariga torka vi upplevt denna sommar,...

Om förorenaren fick betala

Av de många krig som avhandlades på historielektionerna i skolan fick vi lära oss att det är vinnarna som skriver historien. Parallellen kan tyckas långsökt men samma fenomen kan...

Bygg lägenheter på landsbygden

Feministiskt initiativ har en gedigen landsbygdspolitik som ifrågasätter den urbana normen i grunden — både för miljöns och människans skull. Feministiskt initiativ verkar för att...

Funderingar från kust till kust

Vilken sommar vi fick!! Det kan jag säga redan nu då bara drygt halva sommaren har gått. Det finns två scenarior; Ett: Detta blir den sommar som vi kommer att minnas och prata om...