Onsdag 17 oktober 2018

Västerbottens Mellanbygd

Naturnära jobb är hittills en hit

Ledare · Published jun 13, 2018 at 08:15

Det finns hopp i jämmerdalen. Allt är inte elände i skogslänen. Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att samordna Naturnära jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Nu har den första rapporten kommit som säger att 1 600 personer i år kan ta ett steg närmare arbetsmarknaden genom enkla jobb i de gröna näringarna och att 300 redan har anställts spritt över hela landet.

Det är riktigt roligt. Projektet som är treårigt verkar både genomtänkt och hållbart. Det känns verkligen inte som någon uppfluffad idé utan vare sig rötter eller fötter.

Långsiktighet har varit en ledstjärna och personliga matchningsresurser förbättrar förutsättningarna betydligt för att deltagarna också ska få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

Det var i december som Skogsstyrelsen fick uppdraget från regeringen att leda arbetsmarknadssatsningen som ska tillvarata jobbpotentialen i de gröna näringarna, det som också kallats för gröna jobb. Målet är att anställa 5 000 personer fram till och med 2020. Under vinter och vår har ett intensivt arbete pågått tillsammans med Arbetsförmedlingen, Naturvårdsverket, länsstyrelserna, SGU (Sveriges geologiska undersökning) och Trafikverket för att sjösätta satsningen.

Ett av de viktigaste målen med satsningen är att lyfta individer och göra dem förberedda inför arbetslivet. De arbetsuppgifter som görs är viktiga för samhället, men som annars inte blivit gjorda. Arbetsuppgifterna bidrar till exempel till att vi får en ökad tillgänglighet till friluftsliv och rekreation runt om i Sverige.

Det handlar bland annat om röjning, slåtter, skötsel av leder och friluftsanläggningar, men också skräpplockning, bekämpning av främmande, invasiva, arter (till exempel lupiner som håller på att invadera dikesrenerna) och byggande av bord och bänkar.

I dag saknas också arbetskraft inom de gröna näringarna, främst grönyteskötare men även maskinförare i både skog och lantbruk. Målet är att de som anställs och får prova på olika arbetsuppgifter, ska få kompetens som efterfrågas och därefter anställning företrädesvis inom gröna näringar.

Det kan vara folk från Syrien, Eritrea, Afganistan och Etiopien. SFI undervsinngen räcker ofta inte till för att kunna konversera och prata jobb så det är en utmaning för många. Det finns tolkar att tillgå men den knaggliga svenskan utvecklas dag för dag och språkträningen irl, i riktiga livet, slår skolbänken med hästlängder.

Målet är också att kvinnor ska få del av satsningen. Det finns en jämställdhetsaspekt i projektet. Kvinnorna är idag få men man får ta ett steg i taget och vara riktigt nöjd med de resultat som hittils har framkommit. En lyckad satsning helt enkelt.

Projektet som är treårigt verkar både genomtänkt och hållbart.

Så rustar vi landsbygden för byggande av nya bostäder

Insändare Kommuner i behov av tillväxt döms ut på förhand när bankerna inte beviljar lån till nyproduktion och renoveringar. Därför krävs regelförenklingar och ett mer innovativt byggande....

Det är dags att visa civilkurage

Ledare Osman Mahmoud som bott i Sverige i tio år utvisades därför att hans tidigare arbetsgivare för fyra år sedan missade att betala ut fem semesterdagar. Två föräldralösa bröder, den...

Undersköterskor borde också ha yrkeslegitimation

Insändare Jag jobbar som undersköterska i hemtjänsten och det har jag gjort i 6 månader, innan hemtjänsten så har jag arbetat 7 år på sjukhuset som undersköterska på hjärtcentrum i Umeå....

Skogen är en utmärkt lekplats

Ledare Hörde på nyheterna härom kvällen att våra barn nästan aldrig vistas i skogen! Detta måste vi tillsammans försöka ändra på. Vi vet genom forskningen att skogen är en utomordentligt...

Invandring: sök lösningar istället för syndabockar

Insändare Jag kan inte låta bli att undra. Undra hur Sverige sett ut om inte invandrare och flyktingar beskyllts för allt som är dåligt. Om inte människor från andra länder...

Morrland måste bita ifrån nu

Ledare Norrland är resursernas land. Det är inget snack om den saken. Samtidigt lever föreställningar om att Norrland går att fortsätta kolonisera och tas resurser ifrån, utan dåligt...