Onsdag 23 januari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Naturnära jobb är hittills en hit

Ledare · Published jun 13, 2018 at 08:15

Det finns hopp i jämmerdalen. Allt är inte elände i skogslänen. Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att samordna Naturnära jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Nu har den första rapporten kommit som säger att 1 600 personer i år kan ta ett steg närmare arbetsmarknaden genom enkla jobb i de gröna näringarna och att 300 redan har anställts spritt över hela landet.

Det är riktigt roligt. Projektet som är treårigt verkar både genomtänkt och hållbart. Det känns verkligen inte som någon uppfluffad idé utan vare sig rötter eller fötter.

Långsiktighet har varit en ledstjärna och personliga matchningsresurser förbättrar förutsättningarna betydligt för att deltagarna också ska få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

Det var i december som Skogsstyrelsen fick uppdraget från regeringen att leda arbetsmarknadssatsningen som ska tillvarata jobbpotentialen i de gröna näringarna, det som också kallats för gröna jobb. Målet är att anställa 5 000 personer fram till och med 2020. Under vinter och vår har ett intensivt arbete pågått tillsammans med Arbetsförmedlingen, Naturvårdsverket, länsstyrelserna, SGU (Sveriges geologiska undersökning) och Trafikverket för att sjösätta satsningen.

Ett av de viktigaste målen med satsningen är att lyfta individer och göra dem förberedda inför arbetslivet. De arbetsuppgifter som görs är viktiga för samhället, men som annars inte blivit gjorda. Arbetsuppgifterna bidrar till exempel till att vi får en ökad tillgänglighet till friluftsliv och rekreation runt om i Sverige.

Det handlar bland annat om röjning, slåtter, skötsel av leder och friluftsanläggningar, men också skräpplockning, bekämpning av främmande, invasiva, arter (till exempel lupiner som håller på att invadera dikesrenerna) och byggande av bord och bänkar.

I dag saknas också arbetskraft inom de gröna näringarna, främst grönyteskötare men även maskinförare i både skog och lantbruk. Målet är att de som anställs och får prova på olika arbetsuppgifter, ska få kompetens som efterfrågas och därefter anställning företrädesvis inom gröna näringar.

Det kan vara folk från Syrien, Eritrea, Afganistan och Etiopien. SFI undervsinngen räcker ofta inte till för att kunna konversera och prata jobb så det är en utmaning för många. Det finns tolkar att tillgå men den knaggliga svenskan utvecklas dag för dag och språkträningen irl, i riktiga livet, slår skolbänken med hästlängder.

Målet är också att kvinnor ska få del av satsningen. Det finns en jämställdhetsaspekt i projektet. Kvinnorna är idag få men man får ta ett steg i taget och vara riktigt nöjd med de resultat som hittils har framkommit. En lyckad satsning helt enkelt.

Projektet som är treårigt verkar både genomtänkt och hållbart.

Håll rent från nazistpartier i vårens EU-val

Insändare Före valet valet lovade Moderaternas Ulf Kristersson att han inte, såvida inte himlen ramlade ner, skulle bilda en regering, som skulle vara beroende av Sverigedemokraternas stöd....

Vi som levererar el betalar mest

Ledare Så har stormarna Alfrida och Jan skövlat skogar och gjort människor i norr såväl som i söder strömlösa. Och än en gång blir många av oss varse hur beroende vi är av fungerande...

Läxfri skola så vi hinner med kompisar och en vettig fritid

Insändare Skolan måste vara läxfri! Tänk på de stackars barnen som kommer hem alldeles trött efter skolan och vill ta det lugnt, vara med sina kompisar eller tillbringa tid med sin...

BB-kamp i Sollefteå angår alla

Ledare Snart har kampen pågått i två år och jag tycker dom gör det så bra. Det jag syftar på är ockupationen av BB i Sollefteå där kampen för att få behålla en god akutsjukvård också...

Jämställdhetsmyndigheten har alltid varit överflödig

Insändare Svar till Mimmi Norgren Hansson (S) som 20190109 på debattsidan undrade varför Moderaterna och Kristdemokraterna vill lägga ned Jämställdhetsmyndigheten. Detta var en myndighet...

Inventera jordbruksmarkerna!

Ledare Likt bönderna och växtodlarna är det nu hög tid att planera inför sommaren även för övriga markägare.Sommaren 2018 kommer många av oss minnas under en längre tid inte minst på...