Torsdag 28 maj 2020

Västerbottens Mellanbygd

Ny maktordning efter coronan

Ledare · Published apr 8, 2020 at 06:18

Det sägs att det kinesiska skrivtecknet för kris även omfattar ordet möjlighet. Jag vet att det finns olika uppfattningar om det är rätt tolkning. Men min egen erfarenhet är att prövningar brukar påminna mig om vad som är viktigt och väsentlig.

Pandemin som just nu härjar över hela världen borde leda till några grundläggande slutsatser. Den allra viktigaste är att städer är bräckliga organismer, helt beroende av sina omgivningar. Vatten och landsbygder är grundfundamenten för allt liv. Det spelar ingen roll om varje rondell, takterass och grönområde odlas i städerna, det kommer inte att räcka till.

Just nu kan vi inte försörja oss själva på mat i det här landet. Utvecklingen har gått bakåt.

När tillräckligt många fattat det, hoppas jag att nästa insikt handlar om centraliseringen som oförtrutet slår sönder viktiga strukturer i vårt samhälle, som akut- och sjukvård. En oväntad effekt av coronaviruset är att det också synliggjort den osunda makt-
ordningen mellan stad och land. Ett exempel på det, var när läkare och bofasta vädjade till storstadsbor att stanna hemma och vissa riksmedier valde att beskriva det som rasism och inskränkthet!


Läkare från Jämtlands län, ett län som drabbats hårt av covid-19, beskriver i Östersunds-Posten att befolkningsökningen under en påskhelg är 60 procent, vilket i Stockholm skulle motsvara att mer än en halv miljon människor kom på tillfälligt besök.
”Vanligtvis hämtar vi er gärna med helikopter, vårdar er framgångsrikt i respirator, omhändertar er snabbt på våra specialutrustade skaderum, opererar er framgångsrikt, ordnar flygande transport till hemortens sjukhus, men i år ser det annorlunda ut. I år kommer ni till en redan ansträngd verksamhet där den personal som är på plats motsvarar lågsäsong och där möjligheterna att ta hand om er är begränsade.”

Herregud, det handlar ju om resursfördelning, smittspridning och ömsesidig respekt.

Storstilat nog tog branschen själv ansvar och stängde ner turistanläggningarna. Det drabbar dem naturligtvis hårt ekonomiskt, men hälsan måste gå först. Det fattar de flesta.

När den här krisen är över, hoppas jag att beslutfattare också omprövat vad som är viktigt och väsentligt. Sjukhus och akutvård i hela landet, apotek med mediciner, lagerhållning av mat och skyddsutrusning, ett fungerande civilförsvar och att vi brukar våra jordar är en bra början. Därutöver behöver vi se över maktordningen mellan stad och land. Det är banne mig inte rimligt att ”den hand som föder ett land” ständigt ska be om ursäkt för sina egna behov och sin egen existens. 

Det är banne mig inte rimligt att ”den hand som föder ett land” ständigt ska be om ursäkt för sina egna behov och sin egen existens.

Wennebro: Skattesystemet är orättfärdigt

Insändare Uppgifterna i min ledare är hämtade ur Hela Sverige ska levas rapport ”Naturresurser i hela landet”. Ditt påstående om ”okunskap eller medvetet vilseledande” får i så fall...

Stimulanspaketen hamnar fel

Ledare Småföretagare blir förbisprungna av storföretag och för kommuner och regioner görs ingen urskiljning mellan fattig och rik.

Så mycket bättre…

Ledare I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...

Vindkraften skadar bara oss

Insändare Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Bredband ska visst trollas fram

Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet.
Sport