Tisdag 19 februari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Om förorenaren fick betala

Ledare · Published aug 8, 2018 at 10:30

Av de många krig som avhandlades på historielektionerna i skolan fick vi lära oss att det är vinnarna som skriver historien. Parallellen kan tyckas långsökt men samma fenomen kan vi se när det gäller förhållandet stad och land. Företrädare för de befolkningsmässiga vinnarna d.v.s städerna försöker på olika sätt legitimera sin förträfflighet i olika avseenden. Ibland blir det rätt men i andra fall blir det helt bort i tok.

Det senare gäller när man försöker inbilla sig själv och andra om stadens miljömässiga fördelar genom att fler åker kollektivt till jobbet, att tätt boende innebär effektivare resursanvändning etc. Men är det verkligen så? Stefan Hellstrand, husdjursagronom och teknologie doktor i energi- och miljöteknik, har i ett uppmärksammat Facebook-inlägg pekat på att det förhåller sig precis tvärtom.

Hellstrand gör en jämförelse mellan länen när det gäller det ekonomiska värdet av inbindning av koldioxid i deras skogar minskat med deras utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter. Beräkningarna visar att Stockholm har en överkonsumtion av växthusgaser till ett värde av 43 miljarder kronor per år medan Jämtlands och Norrbottens län har ett överskott i sin klimatbalans på 24 respektive 21 miljarder kronor. Hellstrand konstaterar att Stockholms län hanterar sina hållbarhetsfakturor till omgivande landsbygdsregioner som springnotor.

Om man skulle följa principen ”förorenaren betalar” innebär det att den som löser miljö- problemen har rätt att fakturera för detta. Om så skedde skulle, enligt Hellstrand, avkastningen på kapital i Stockholms län sjunka med 3,1 procent av deras bidrag till BNP medan avkastningen på allt kapital i Jämtland skulle stärkas med 52,1 procent av sitt nuvarande bidrag till BNP. Detta som en effekt av att ta in värdet av den gröna cellen d.v.s fotosyntesen i nationalräkenskaperna.

Hellstrand slutsats blir dramatisk: ”I en hållbar ekonomi, i ett hållbart Sverige, där olika delsystem bär sina egna hållbarhetskostnader och har rätt att fakturera för sin hållbarhetsnytta, är det i Jämtland vi kan förvänta oss nya bostäder, medan Stockholms län får jobba för att fylla sina lokaler, när lägesräntorna för olika lokaliseringar av produktion och konsumtion hållbarhets- och klimatanpassas”.

Visst, resonemanget kan tyckas teoretiskt men visar övertydligt vad som händer om man tar in värdet av fotosyntesen i den ekonomiska kalkylen. Något som nog blir nödvändigt om vi ska kunna skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Om förorenaren ska betala blir det dyrt för de större tätorterna och minskar därmed dramatiskt deras ekonomiska dragningskraft. Flykten från städerna blir därmed ett nytt problem att hantera.

Om förorenaren ska betala blir det dyrt för de större tätorterna.

Ta ansvar för tågkaoset nu!

Insändare Varje dag är hundratusentals människor och vår industri beroende av tågtransporter som fungerar. För att hela Sverige ska kunna leva och jobben växa till måste man kunna lita på...

Våga utmana flyttströmmen!

Ledare Att korkskallar bor kvar i glesbygd medan smarta flyttar verkar vara en historia som är värd att berätta hur många gånger som helst. Själv måste jag ha växt upp i någon form av...

Dags för norra Sverige att få betalt för sina råvaror!

Insändare I Januariavtalet slås fast att en ”omfattande skattereform” ska genomföras. Syftet är gott, att ”utjämna dagens växande ekonomiska klyftor”. Det måste även gälla de växande...

Handeln flyttar till landet

Ledare Västerbottningen, Lokaltidningen, Västerbottens Mellanbygd och Nordsverige publicerade vecka 4 artiklar om företag som bedriver e-handel med landsbygden som bas – Tant Fondant i...

Oklart varför slakteriet gick i konkurs

Insändare Många här i norra och mellersta Västerbotten undrar varför slakteriet i Södra Åbyn, Burträsk (Burträskbygdens kött) drevs i konkurs av Bastuträsk Charkuteri.   Det verkar medvetet...

Amanda Linds frisyr utmanar

Ledare Miljöpartisten Amanda Lind hamnade omedelbart i blåsväder när kultureliten i Stockhholm blev varse att en ung kvinna från en småstad i Norrland utnämndes till kultur- och...