Onsdag 17 oktober 2018

Västerbottens Mellanbygd

Om förorenaren fick betala

Ledare · Published aug 8, 2018 at 10:30

Av de många krig som avhandlades på historielektionerna i skolan fick vi lära oss att det är vinnarna som skriver historien. Parallellen kan tyckas långsökt men samma fenomen kan vi se när det gäller förhållandet stad och land. Företrädare för de befolkningsmässiga vinnarna d.v.s städerna försöker på olika sätt legitimera sin förträfflighet i olika avseenden. Ibland blir det rätt men i andra fall blir det helt bort i tok.

Det senare gäller när man försöker inbilla sig själv och andra om stadens miljömässiga fördelar genom att fler åker kollektivt till jobbet, att tätt boende innebär effektivare resursanvändning etc. Men är det verkligen så? Stefan Hellstrand, husdjursagronom och teknologie doktor i energi- och miljöteknik, har i ett uppmärksammat Facebook-inlägg pekat på att det förhåller sig precis tvärtom.

Hellstrand gör en jämförelse mellan länen när det gäller det ekonomiska värdet av inbindning av koldioxid i deras skogar minskat med deras utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter. Beräkningarna visar att Stockholm har en överkonsumtion av växthusgaser till ett värde av 43 miljarder kronor per år medan Jämtlands och Norrbottens län har ett överskott i sin klimatbalans på 24 respektive 21 miljarder kronor. Hellstrand konstaterar att Stockholms län hanterar sina hållbarhetsfakturor till omgivande landsbygdsregioner som springnotor.

Om man skulle följa principen ”förorenaren betalar” innebär det att den som löser miljö- problemen har rätt att fakturera för detta. Om så skedde skulle, enligt Hellstrand, avkastningen på kapital i Stockholms län sjunka med 3,1 procent av deras bidrag till BNP medan avkastningen på allt kapital i Jämtland skulle stärkas med 52,1 procent av sitt nuvarande bidrag till BNP. Detta som en effekt av att ta in värdet av den gröna cellen d.v.s fotosyntesen i nationalräkenskaperna.

Hellstrand slutsats blir dramatisk: ”I en hållbar ekonomi, i ett hållbart Sverige, där olika delsystem bär sina egna hållbarhetskostnader och har rätt att fakturera för sin hållbarhetsnytta, är det i Jämtland vi kan förvänta oss nya bostäder, medan Stockholms län får jobba för att fylla sina lokaler, när lägesräntorna för olika lokaliseringar av produktion och konsumtion hållbarhets- och klimatanpassas”.

Visst, resonemanget kan tyckas teoretiskt men visar övertydligt vad som händer om man tar in värdet av fotosyntesen i den ekonomiska kalkylen. Något som nog blir nödvändigt om vi ska kunna skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Om förorenaren ska betala blir det dyrt för de större tätorterna och minskar därmed dramatiskt deras ekonomiska dragningskraft. Flykten från städerna blir därmed ett nytt problem att hantera.

Om förorenaren ska betala blir det dyrt för de större tätorterna.

Så rustar vi landsbygden för byggande av nya bostäder

Insändare Kommuner i behov av tillväxt döms ut på förhand när bankerna inte beviljar lån till nyproduktion och renoveringar. Därför krävs regelförenklingar och ett mer innovativt byggande....

Våga ta ansvar för hela Sverige

Ledare I skrivandets stund vet vi inte vem eller vilka som ska företräda och styra Sverige. Oavsett hur det går känner jag behov av att skriva om känslan av osäkerhet och bristande...

Undersköterskor borde också ha yrkeslegitimation

Insändare Jag jobbar som undersköterska i hemtjänsten och det har jag gjort i 6 månader, innan hemtjänsten så har jag arbetat 7 år på sjukhuset som undersköterska på hjärtcentrum i Umeå....

Det är dags att visa civilkurage

Ledare Osman Mahmoud som bott i Sverige i tio år utvisades därför att hans tidigare arbetsgivare för fyra år sedan missade att betala ut fem semesterdagar. Två föräldralösa bröder, den...

Invandring: sök lösningar istället för syndabockar

Insändare Jag kan inte låta bli att undra. Undra hur Sverige sett ut om inte invandrare och flyktingar beskyllts för allt som är dåligt. Om inte människor från andra länder...

Skogen är en utmärkt lekplats

Ledare Hörde på nyheterna härom kvällen att våra barn nästan aldrig vistas i skogen! Detta måste vi tillsammans försöka ändra på. Vi vet genom forskningen att skogen är en utomordentligt...