Tisdag 11 december 2018

Västerbottens Mellanbygd

Om förorenaren fick betala

Ledare · Published aug 8, 2018 at 10:30

Av de många krig som avhandlades på historielektionerna i skolan fick vi lära oss att det är vinnarna som skriver historien. Parallellen kan tyckas långsökt men samma fenomen kan vi se när det gäller förhållandet stad och land. Företrädare för de befolkningsmässiga vinnarna d.v.s städerna försöker på olika sätt legitimera sin förträfflighet i olika avseenden. Ibland blir det rätt men i andra fall blir det helt bort i tok.

Det senare gäller när man försöker inbilla sig själv och andra om stadens miljömässiga fördelar genom att fler åker kollektivt till jobbet, att tätt boende innebär effektivare resursanvändning etc. Men är det verkligen så? Stefan Hellstrand, husdjursagronom och teknologie doktor i energi- och miljöteknik, har i ett uppmärksammat Facebook-inlägg pekat på att det förhåller sig precis tvärtom.

Hellstrand gör en jämförelse mellan länen när det gäller det ekonomiska värdet av inbindning av koldioxid i deras skogar minskat med deras utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter. Beräkningarna visar att Stockholm har en överkonsumtion av växthusgaser till ett värde av 43 miljarder kronor per år medan Jämtlands och Norrbottens län har ett överskott i sin klimatbalans på 24 respektive 21 miljarder kronor. Hellstrand konstaterar att Stockholms län hanterar sina hållbarhetsfakturor till omgivande landsbygdsregioner som springnotor.

Om man skulle följa principen ”förorenaren betalar” innebär det att den som löser miljö- problemen har rätt att fakturera för detta. Om så skedde skulle, enligt Hellstrand, avkastningen på kapital i Stockholms län sjunka med 3,1 procent av deras bidrag till BNP medan avkastningen på allt kapital i Jämtland skulle stärkas med 52,1 procent av sitt nuvarande bidrag till BNP. Detta som en effekt av att ta in värdet av den gröna cellen d.v.s fotosyntesen i nationalräkenskaperna.

Hellstrand slutsats blir dramatisk: ”I en hållbar ekonomi, i ett hållbart Sverige, där olika delsystem bär sina egna hållbarhetskostnader och har rätt att fakturera för sin hållbarhetsnytta, är det i Jämtland vi kan förvänta oss nya bostäder, medan Stockholms län får jobba för att fylla sina lokaler, när lägesräntorna för olika lokaliseringar av produktion och konsumtion hållbarhets- och klimatanpassas”.

Visst, resonemanget kan tyckas teoretiskt men visar övertydligt vad som händer om man tar in värdet av fotosyntesen i den ekonomiska kalkylen. Något som nog blir nödvändigt om vi ska kunna skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Om förorenaren ska betala blir det dyrt för de större tätorterna och minskar därmed dramatiskt deras ekonomiska dragningskraft. Flykten från städerna blir därmed ett nytt problem att hantera.

Om förorenaren ska betala blir det dyrt för de större tätorterna.

Inget barn ska behöva äta antidepressiva läkemedel

Insändare På 10 år har psykisk ohälsa bland barn och unga tredubblats. Vi har närmare 5700 barn i åldern 10-14 år som medicineras med antidepressiva läkemedel. Vi är nog rörande överens om...

Landsbygden behöver idealister

Ledare Snart är år 2018 till ända och det är dags att summera vad detta år har burit med sig för Lövångerbygden. Näringslivet har haft sina upp- och nedgångar. Den största negativa...

EU-parlamentariker med glesbygdens väl i fokus

Insändare Sedan en månad tillbaka har jag haft förmånen att vara Kristdemokraternas representant i Europaparlamentet. Ett uppdrag jag axlat med ödmjukhet. Som enda ledamot i...

Boven heter Centralisering

Ledare Mitt hjärta till vänster har mixats till fler färger. Anledningen till det är att jag är ett vaket barn av min tid som är öppen för hur samhället och vår värld har förändrats...

Problemlösare i Västerbotten kan få mer stöd

Insändare Förra året delade Arvsfonden ut 21,3 miljoner kronor till föreningar i Västerbotten. Det är tyvärr en minskning jämfört med året innan. Fler föreningar i länet skulle kunna få...

Håll ut och håll rent från SD

Ledare Drygt tio veckor efter valet har vi fortfarande ingen regering i Sverige. Att peka finger åt politikerna och kalla detta för lek i sandlådan är obegripligt. Vi står inför ett...