Torsdag 28 maj 2020

Västerbottens Mellanbygd

Pandemin kan stärka demokratin

Ledare · Published apr 29, 2020 at 06:38

Det fanns en tid då jag på fullt allvar trodde jag skulle kunna fortsätta påverka svensk inrikespolitik. Anledningen till det har varit mitt förtroende hos politiker jag skaffat genom den konstruktiva opinionsbildare jag utbildades till via kampen - Skatteverket ska stanna i Lycksele. Det fanns en tid då jag kallade mig demokratiaktivist i tron att jag skulle få uppdrag där jag kunde tala om vad som händer med människor och landsändar som känner sig övergivna av staten.

Hur demokratin hotas men också hur samhällen splittras och människors kraft dräneras. Men den tiden är över nu. Det vill säga inte problemen i politiken utan min tro på att jag kan påverka. Det finns nämligen ingen kraft hos mig längre till det längre och mycket som jag kämpat för har Corona tagit över.

Men det är klart jag inte gett upp tron. Tron på att vi kommer att nå ett mer jämlikt samhälle och att vi som bor i inlandet kommer att nå revansch, förr eller senare. Om man som jag alltid ser på förändringar ur ett holistiskt samhällsperspektiv, långt ifrån min egen person dyker det hela tiden upp möjligheter i kaoset. Jag ser flera exempel på skeenden som jag hoppas förändras över tid och inte bara blir tillfälliga lösningar på grund av pandemin.

Jag vill inte på något sätt raljera med den oerhört påfrestande kris vi är inne i. Men jag ser behov av att tala om det som den faktiskt borde leda till i framtiden. Den framtid vi behöver bereda väg för som kan hålla ihop vår värld långt efter våra steg på jorden är över för denna gång.

När det gäller vår demokrati har jag skrivit spaltmetrar för att förstärka resultat av de senaste demokratiutredningarna som likt de flesta andra utredningar bara kostar skattepengar eftersom det blir hyllvärmare i alltför dyra lokaler. För att exemplifiera några av utredarnas rekommendationer så handlar det dels om att öka möjligheterna för medborgare att känna sig delaktiga i beslutsprocesserna. Ett annat har varit att stärka ungas delaktighet i den lokala politiken.

Nu under tider av Corona ser jag till min stora glädje att flera kommuner börjar sända sina fullmäktige digitalt. Det vill säga att man får följa mötet hemifrån eller från en skogsdunge med uppkoppling. Detta kan inte annat än stärka demokratin och människors intresse för valfrågor men också för att bli en del i samhällsbygget och bidra till politiken. Möjligheterna att påverka beror nämligen på vilka möjligheter som ges till att delta i beslutsprocesserna och här har definitivt Corona visat en framkomlig väg som kan stärka vår demokrati och vårt gemensamma samhällsbygge.

Nu under tider av Corona ser jag till min stora glädje att flera kommuner börjar sända sina fullmäktige digitalt.

Wennebro: Skattesystemet är orättfärdigt

Insändare Uppgifterna i min ledare är hämtade ur Hela Sverige ska levas rapport ”Naturresurser i hela landet”. Ditt påstående om ”okunskap eller medvetet vilseledande” får i så fall...

Stimulanspaketen hamnar fel

Ledare Småföretagare blir förbisprungna av storföretag och för kommuner och regioner görs ingen urskiljning mellan fattig och rik.

Så mycket bättre…

Ledare I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...

Vindkraften skadar bara oss

Insändare Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Bredband ska visst trollas fram

Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet.