Söndag 18 november 2018

Västerbottens Mellanbygd

Politiken måste fixa kapitalet

Ledare · Published sep 12, 2018 at 06:15

Hur ska landsbygden hitta kapital? Vart ska vi vända oss? Som det nu är så har det lagt sig en skurtrasa över landsbygden, ingenting händer i investeringsväg, inga nya hus kan byggas och inga hus kan renoveras. Småföretag får lån med mycket sämre villkor än om de finns inom stadsgränserna. Under en brinnande högkonjunktur borde vi se stora rörelser även på landsbygden men icke sa Nicke.

Vad beror detta på?

Jo finansieringen är utelämnad till marknadskrafterna. De affärsdrivande bankerna finansierar hus- och lägenhetsköp i städer med flera miljoner men inte ett köp av ett äldre hus på några hundratusen som sedan behöver lån för renovering på landsbygden.

Min fråga blir: Hur ska landsbygden överleva utan nytt kapital?

Enligt mitt sätt att se så går det inte, utan landsbygden kommer att dö sotdöden.

Ledande politiker säger till mig att detta inte är en politisk fråga utan en fråga för marknaden. Men då man säger så, så borde man samtidigt tillägga som politiker att man inte har några problem med att landsbygden dör.

Det måste till en politisk lösning på detta problem för jag tror inte att det finns någon politiker som verkligen vill att landsbygden ska dö.

Ta till exempel posten, om man lämnar denna funktion till marknadskrafterna, så upphör ju postdistributionen på landsbygden. Politiskt har man insett detta och vi har PostNord med uppdrag att leverera vår post.

På något sätt måste kapital bli tillgängligt också för landsbygdsbor och på liknande villkor som för stadsborna, gäller även företag på landsorten som i dagens läge får låna med kortare amorteringstider och högre räntor än om de är etablerade inom stadsgränsen.

I Finland har man en bank som ägs av staten som går in som garant för husbyggen. Detta gäller den del av husbygget som ska finansieras av den byggande själv. Har man inga pengar själv och inte vill utsätta sina släktingar för borgen så kan man anlita den statliga banken som borgar för en.

När detta skrivs så har vi upplevt en gastkramande valnatt. Ett resultat som inte kommer att vara klart förrän tidigast onsdag, vilken dramatik! Den politiska kartan kommer att ritas om och sedan hur regeringsfrågan löses blir riktigt spännande.

I de kommuner som Mellanbygden har sina läsare har det också hänt spännande förskjutningar. I Robertsfors där S och V haft gemensam majoritet backar S så mycket att man nu inte når 50 procentstrecket utan slutar på 48,4 procent tillsammans. Centerpartiet går framåt, så gör också SD och KD. Det blir intressant att följa vilken påverkan detta får på Robertsfors kommun. I Skellefteå kommun tappar S sin absoluta majoritet men kan ha den kvar tillsammans med V. Även här går Centerpartiet, SD och KD framåt men även M tar ett steg framåt.

Landsbygdsfrågor har synts till i valrörelsen så vi får hoppas att de som får inflytande inte glömmer bort oss utan tar tag i frågor som skulle göra livet lättare för landsortsborna.

Vi får hoppas att de som nu får inflytande inte glömmer bort oss landsbygdsbor

Problemlösare i Västerbotten kan få mer stöd

Insändare Förra året delade Arvsfonden ut 21,3 miljoner kronor till föreningar i Västerbotten. Det är tyvärr en minskning jämfört med året innan. Fler föreningar i länet skulle kunna få...

Bakslag för Lövångersbygden

Ledare Den gångna månaden har bjudit på ett rejält bakslag för Lövångersbygden. Lövånger Kyrkstad AB har tvingats begära sig själva i konkurs. Verksamheten har drivits i nästan fem år...

Mindre alkohol ger mindre våld

Insändare Alkohol är den enskilt största faktorn bakom våld i samhället. Det finns en stor mängd studiersom visar på sambandet mellan den totala alkoholkonsumtionen och förekomsten av våld....

Skrotbilar - en storstadssatsning!

Ledare Kollegan Lokaltidningen publicerade i förra veckan ett mycket intressant uppslag kring problemet med skrotbilar. Enligt branschorganisationen Bil Sweden finns idag ca 1,2 miljoner...

Så rustar vi landsbygden för byggande av nya bostäder

Insändare Kommuner i behov av tillväxt döms ut på förhand när bankerna inte beviljar lån till nyproduktion och renoveringar. Därför krävs regelförenklingar och ett mer innovativt byggande....

Snön faller och vi med den

Ledare Snön faller och vi med den. Ulf Lundells låt från 1978 dyker upp i minnets labyrinter. Vad han menade med att vi faller med snön är något oklart men för glesbygdsbor som bor efter...