Lördag 15 augusti 2020

Västerbottens Mellanbygd

Så mycket bättre…

Ledare · Published maj 13, 2020 at 01:15

I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma metodik länder emellan och visa vad som skulle hända om vi i Sverige på olika områden skulle tillämpa andra länders lagstiftning och vice versa.

Organisationen Hela Sverige ska leva har presenterat en rapport med namnet Naturresurser i hela landet med jämförelser av hur naturresurser beskattas och fördelas i Sverige och i några andra länder avseende gruvnäring, skogsnäring, vindkraft och vattenkraft.

För gruvor ger beskattningen i Sverige endast 13,6 miljoner kronor per år varav 75 % går till markägarna och 25 % till staten. Detta kan jämföras med att Boliden och LKAB sammantaget gjorde en vinst på 15 000 miljoner kronor 2018. Bolagsskatten går till staten.

48 procent av den svenska skogen är enskilt ägd. En tredjedel av ägarna bor i en annan kommun, ofta i städer, där inkomsterna beskattas. Drygt hälften av skogen är bolagsägd och bolagsskatten går till staten.

Vindkraften är lågt beskattad i Sverige och omfattar idag bara 136 miljoner kronor varav 100 miljoner går till staten. I både Danmark och Finland ger vindkraften däremot betydligt större bidrag till den lokala ekonomin. I Finland betalar vindkraftägarena bland annat en kommunal fastighetsskatt som ger kommunerna en årlig intäkt på drygt 200 000 kronor per verk.

Beskattningen av vattenkraften uppgår till 1 125 miljoner varav 1 000 miljoner går till staten och cirka 125 miljoner går tillbaka i form av så kallade bygdemedel. I Norge är det dramatiskt annorlunda. Där går en naturresursskatt till kommuner och fylkeskommuner (regioner) och därutöver en egendomsskatt till kommunerna, en koncessionsavgift samt rätt att köpa 10 % av kraftverkens produktion till självkostnadspris. Skulle den norska beskattningen tillämpas i Sverige skulle kommunerna i Västerbottens tillföras följande årliga intäkter:
Tre läns-kommuner saknar vattenkraft – Bjurholm, Malå och Sorsele – men det borde vara enkelt att hitta en fördelningsmodell som gör att alla länets kommuner får del av pengarna.

Avloppslögnen blir sanning

Insändare När en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sanning. Det vanligaste argumentet från avloppsinspektörer är: ”Trots att det endast är 10 procent av befolkningen som har enskilt...
Ledare Det är skandal att ingen av våra nuvarande riksdagspartier driver de 75 punkter som de själva tagit fram. Att genomföra det som sagts, som alla varit överens om, borde ske med automatik, lekande lätt som musik från ett självspelande piano.

Reducera inte Sverige till en delstat i Europas USA

Insändare Ett historiskt steg för EU, konstaterar Frankrikes president Macron belåtet efter uppgörelsen. Tysklands utrikesminister Heiko Maas betecknar återhämtningsfonden som en...

Var rädd om dricksvattnet

Ledare Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Insändare Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Dags att köpa "härproducerat"

Ledare Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport