Söndag 24 maj 2020

Västerbottens Mellanbygd

Så mycket bättre…

Ledare · Published maj 13, 2020 at 01:15

I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma metodik länder emellan och visa vad som skulle hända om vi i Sverige på olika områden skulle tillämpa andra länders lagstiftning och vice versa.

Organisationen Hela Sverige ska leva har presenterat en rapport med namnet Naturresurser i hela landet med jämförelser av hur naturresurser beskattas och fördelas i Sverige och i några andra länder avseende gruvnäring, skogsnäring, vindkraft och vattenkraft.

För gruvor ger beskattningen i Sverige endast 13,6 miljoner kronor per år varav 75 % går till markägarna och 25 % till staten. Detta kan jämföras med att Boliden och LKAB sammantaget gjorde en vinst på 15 000 miljoner kronor 2018. Bolagsskatten går till staten.

48 procent av den svenska skogen är enskilt ägd. En tredjedel av ägarna bor i en annan kommun, ofta i städer, där inkomsterna beskattas. Drygt hälften av skogen är bolagsägd och bolagsskatten går till staten.

Vindkraften är lågt beskattad i Sverige och omfattar idag bara 136 miljoner kronor varav 100 miljoner går till staten. I både Danmark och Finland ger vindkraften däremot betydligt större bidrag till den lokala ekonomin. I Finland betalar vindkraftägarena bland annat en kommunal fastighetsskatt som ger kommunerna en årlig intäkt på drygt 200 000 kronor per verk.

Beskattningen av vattenkraften uppgår till 1 125 miljoner varav 1 000 miljoner går till staten och cirka 125 miljoner går tillbaka i form av så kallade bygdemedel. I Norge är det dramatiskt annorlunda. Där går en naturresursskatt till kommuner och fylkeskommuner (regioner) och därutöver en egendomsskatt till kommunerna, en koncessionsavgift samt rätt att köpa 10 % av kraftverkens produktion till självkostnadspris. Skulle den norska beskattningen tillämpas i Sverige skulle kommunerna i Västerbottens tillföras följande årliga intäkter:
Tre läns-kommuner saknar vattenkraft – Bjurholm, Malå och Sorsele – men det borde vara enkelt att hitta en fördelningsmodell som gör att alla länets kommuner får del av pengarna.

Det är dags att börja jobba med naturen nu, inte mot!

Insändare Min sambo och jag skulle här om kvällen lasta knappt ett ton gammal matjord på ett släp. Släpet var tippbart, så vi skottade upp jorden i en skottkärra, gick med den till släpet,...

Så mycket bättre…

Ledare I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...

Stor risk att fler super under coronakrisen

Insändare I Sverige finns över 320.000 barn som redan innan krisen for illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. När nu krisen leder till ökat drickande, spelande och troligtvis ökat bruk...

Bredband ska visst trollas fram

Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet.

Bygg ett mindre sårbart samhälle efter coronakrisen

Insändare Det kommer en tid efter coronakrisen. Att stora delar av politiken ligger på is under pandemin hindrar inte en diskussion om vilket samhälle vi vill se. Vill vi bygga ett...

Pandemin kan stärka demokratin

Ledare Det fanns en tid då jag på fullt allvar trodde jag skulle kunna fortsätta påverka svensk inrikespolitik.