Onsdag 28 juli 2021

Västerbottens Mellanbygd

Samverka för ökad folkhälsa

Ledare · Published jun 16, 2021 at 01:15

Vi måste göra något åt folkhälsan och som i många andra samhälleliga problem finns en del av lösningen i vår historia, och i detta fall inte särskilt länge sedan. Vi är många som minns när föreningar var en stark bas i att hålla upp människor och samhällen. När utbudet av aktiviteter både var bredare och mer tillgängliga. Själv är jag uppfödd med föräldrar som engagerade sig i Friluftsfrämjandet, möjligheter till breddidrott via Korpen samt ett urval av konstnärliga uttryck via folkbildningen. Som lök på laxen fanns också en kvällsöppen fritidsgård i varje stadsdel.

Nu är jag vuxen och som mamma till nya generationer ser jag en tydlig försämring när det gäller möjligheter till en aktiv fritid för dagens unga. Det handlar både om ett smalare utbud och en avsaknad av arenor för spontanidrottande utan krav på prestation. Anledningarna till denna försämring är fler än en och det finns också orsakssamband som är intressant att belysa.

En av orsakerna är att en stor andel av dagens föräldrar blivit sämre på att engagera sig ideellt. Möjligen görs en insats i serveringen vid ett arrangemang eller ett kioskpass på hemmamatchen för att man finns med på en lista och därmed är anmodade att bidra. Dessa insatser är såklart mycket viktiga och även den minsta insatsen räknas för ett fungerande föreningsliv. Men det behövs mer än så. Det behövs fler som tar på sig uppdrag av löpande karaktär. Alltifrån styrelsearbete till att samla ihop material efter en träning.

Att jag väljer att ägna veckans ledare till detta samhällsproblem är för att det är mycket angeläget att vi som bor och verkar i inlandet verkligen inser vad vi riskerar söndra och vilka konsekvenser det ger. Vi behöver vara medveten om orsakerna till att den ena föreningen efter den andra klappar ihop. Stänger ner. Tar bort öppet skylten framför barn och unga som redan blivit nedgraderade i prioriteringsskalan gällande tillgång till fritidsgårdar och utbud av hälsostärkande aktiviteter.

Vi behöver fundera på konsekvenserna men också se vilka möjligheter det finns att vända den negativa trenden och här har kommunerna en möjlighet att skapa forum för ökad samverkan mellan föreningar, folkbildare och lokalt näringsliv. Det behövs fler ledare men också en uppdatering av vad en ledarroll kan innebära. Det behövs fler ideella krafter och medvetna satsningar för att få tag på dem som ännu inte känt sig kallade. Vi måste göra något åt folkhälsan och en viktig framgång är att stärka de lokala civilsamhällena på ett sätt som tar vara på och odlar de ideella krafter som finns i varje enskilt samhälle.

En av orsakerna är att en stor andel av dagens föräldrar blivit sämre på att engagera sig ideellt.

Vi behöver vara medveten om orsakerna till att den ena föreningen efter den andra klappar ihop

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Insändare Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

"Hallå hallå"! Ingen täckning...

Ledare Att kunna ringa, mejla och skicka post borde vara ett demokratiskt grundkrav i HELA Sverige år 2021

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Insändare Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

Utanförskapet måste minskas

Ledare Statens roll måste återigen förstärkas för att säkra trygghetssystem i ett alltmer oroligt samhälle.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Insändare Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Ledare Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport