Söndag 27 september 2020

Västerbottens Mellanbygd

Ska bredbandståget spåra ur?

Ledare · Published jul 22, 2020 at 06:00

För 100 år sedan efter första världskrigets slut tog elektrifieringen av hushållen rejäl fart i Sverige trots depression och lågkonjunktur. Det gick dock långsamt och så sent som 1938 när min pappa föddes saknade mer än vart tionde hushåll i Sverige elektricitet. Och som vanligt var det den glesbefolkade landsbygden som var ”sist på linan”.

I dag är det en självklarhet att man ska ha el i sina bostäder, oavsett om man bor inne i sta´n eller ute på landet. Lika självklart som det är att ha vatten och avlopp, att kommunen hämtar hushållssopor vid gårdsinfarten och att vi har tillgång till telefoni.

Idag är det tillgång till snabbt bredband via fiber som är den stora samhällsutmaningen.

Enligt regeringens bredbandsstrategi ska ”hela Sverige” vara uppkopplat med tillgång till snabbt bredband (1 Gbit/s) år 2025.

Det går väl sissådär med det arbetet. I år 2020 är delmålet att 95 procent av alla hushåll i landet skulle ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s). I Post- och telestyrelsens (PTS) rapport från ifjol är prognosen att man inte kommer att nå högre än 85-88 procents hushållstäckning i år.

För att nå 100 % hushållstäckning till år 2025 beräknar PTS att det krävs ytterligare 22 miljarder kronor i statligt stöd för att regeringens bredbandsmål ska uppfyllas. För de kommande åren har regeringen avsatt 650 miljoner kronor i bredbandsstöd.

I praktiken innebär det drygt 200 miljoner kronor i årligt statligt stöd när behovet är närmare 5 miljarder kronor.

Den ekvationen går helt enkelt inte ihop.

Med den digitalisering som sker i vår omvärld är tillgången till internet via bredband lika viktig som elektrifieringen var för 100 år sedan. Vårens ”Coronakarantän” visar med all önskvärd tydlighet att digitala tekniklösningar med distansmöten etc är framtidens melodi. För att klara det är tillgång till snabbt bredband en nödvändighet.

Därför måste staten öka stödet till bredbandsutbyggnaden. Annars riskerar bredbandståget att spåra ur helt.

Men det räcker inte med statligt stöd. Det finns dessutom en obegriplig ovilja hos en del att ansluta sin fastighet till bredband via fiber när möjlighet ges. Man förlitar sig på ADSL via det gamla kopparnätet eller mobilt bredband.

Kopparnätet är på väg att kopplas ner och bredband via fiber är betydligt säkrare än mobilt dito.

Digitaliseringen i samhället kommer inte att minska, snarare öka, i framtiden och då är tillgången till bredband via fiber en nödvändighet oavsett om man bor inne i sta´n eller ute på landsbygden.

Idag är det tillgång till snabbt bredband via fiber som är den stora samhällsutmaningen.

Regionen tar inte ansvar för folkhögskolans finansiering

Insändare Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxna som betyder oerhört mycket i integrationsarbetet i vår region. Vid Umeå folkhögskola som har sitt säte på Ålidhem- ett utsatt område...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Ledare Jag är övertygad om att utvecklingen går åt rätt håll, om än lite långsamt ibland.

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Insändare Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott...

Lansbygden först fossilfri

Ledare Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

Region Västerbotten måste bli en bättre arbetsgivare!

Insändare Coronapandemin har varit utmanande och har påverkat och fortsätter att påverka oss alla i samhället. Alldeles särskilt har covid-19 påverkat sjukvården. Förändrade...

Likvärdig skola är en utopi

Ledare När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?