Söndag 19 januari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Skamlös reklamkampanj

Ledare · Published sep 25, 2019 at 01:15

Spola Oatlys reklamkampanj genast. Den är både unken och smaklös. Om Oatlys mål var att reta människor utöver det vanliga så har Oatly sannerligen lyckats, den smutskastande reklamkampanjen har knappast undgått någon.

Allt ifrån att klä in Stockholms centralstation med budskapet till att köra tv-reklamen på repeat med Kjell Bergqvist i huvudrollen. Oatlys budskap är ”spola mjölken”. När Kjell Bergqvist jämför att åka bil utan bilbälte och röka cigaretter utan filter med att dricka mjölk passeras en anständighetsgräns vad gäller reklam.

Reklamen signalerar okunskap av större mått, växtodling, djurhållning och mjölkproduktion är en förutsättning för öppna landskap och en levande landsbygd. Stora delar av den biologiska mångfalden är beroende av naturbetesmarker, vilket många av våra mjölkbönder bidrar till att hålla öppna.

Jag tror inte att den här typen av reklam hade varit särskilt framgångsrik för 20-30 år sedan. Men tyvärr spelar reklammakarna på människors okunskap och den obefintliga kopplingen som många i dagens samhälle tyvärr har till jordbrukssamhället och förståelsen för dess betydelse.

Spannmålsodlarnas ordförande är också mycket kritisk, han poängterar bland annat i en tv-intervjuatt ”mjölken är grundläggande för oss alla i växtodlingen. Vi behöver varandra, vi lever i symbios.”

Att ta till nya grepp för att framkalla uppmärksamhet är självfallet ingenting man kan ha synpunkter på men att jämföra mjölkdrickande med att röka cigg utan filter och bil utan bälte där går gränsen.

När Kjell Bergqvist jämför att åka bil utan bilbälte och röka cigaretter utan filter med att dricka mjölk passeras en anständighetsgräns vad gäller reklam.

Tyvärr spelar reklammakarna på människors okunskap och den obefintliga kopplingen som många i dagens samhälle tyvärr har till jordbrukssamhället och förståelsen för dess betydelse.

Glöms glesbygden bort när man kommit till riksdagen?

Insändare Att vara fritidspolitiker i en liten glesbygdskommun, är ingen lätt uppgift när ekonomin blir ett problem till sjukvård, skola och äldreomsorgen. I vårt land finns 290 kommuner,...

Har vi valt fel riksdagsmän?

Ledare När Sveriges Vattenkraftskommuner FSV anordnade ett seminarium i riksdagshuset i november i fjol kom det fyra riksdagsledamöter, en från Dalarna, en från Värmland, en från...

Vansinne att lägga ner samtalsstödet Hjälplinjen

Insändare Nationella Hjälplinjen, som erbjuder samtalsstöd för människor i kris, har lagts ner nu vid årsskiftet. Funktionen ska istället föras över till regionerna är det meningen. Det är...

Låt nya vindar blåsa in 2020

Ledare Jag är ledsen, men 2020 kan vara början på ett nytt decennium med fortsatt avveckling. Eller inte. Förändring börjar alltid med en tanke. Så låt oss stanna upp och tänka till.

Fördela intäker från vindkraften

Insändare M och KD lämnar nu den svenska energiöverenskommelsen, men i stället för att avveckla överenskommelsen bör den utvecklas. Låt kommunernai Västerbotten få skatteintäkter från...

Flytt till mindre ort lönar sig bra

Ledare Hur kan vi då tillåta att statliga bolag och myndigheter får fortsätta utgå från Stockholm och därmed fördyra sina verksamheter med våra skattemede