Torsdag 14 november 2019

Västerbottens Mellanbygd

Skamlös reklamkampanj

Ledare · Published sep 25, 2019 at 01:15

Spola Oatlys reklamkampanj genast. Den är både unken och smaklös. Om Oatlys mål var att reta människor utöver det vanliga så har Oatly sannerligen lyckats, den smutskastande reklamkampanjen har knappast undgått någon.

Allt ifrån att klä in Stockholms centralstation med budskapet till att köra tv-reklamen på repeat med Kjell Bergqvist i huvudrollen. Oatlys budskap är ”spola mjölken”. När Kjell Bergqvist jämför att åka bil utan bilbälte och röka cigaretter utan filter med att dricka mjölk passeras en anständighetsgräns vad gäller reklam.

Reklamen signalerar okunskap av större mått, växtodling, djurhållning och mjölkproduktion är en förutsättning för öppna landskap och en levande landsbygd. Stora delar av den biologiska mångfalden är beroende av naturbetesmarker, vilket många av våra mjölkbönder bidrar till att hålla öppna.

Jag tror inte att den här typen av reklam hade varit särskilt framgångsrik för 20-30 år sedan. Men tyvärr spelar reklammakarna på människors okunskap och den obefintliga kopplingen som många i dagens samhälle tyvärr har till jordbrukssamhället och förståelsen för dess betydelse.

Spannmålsodlarnas ordförande är också mycket kritisk, han poängterar bland annat i en tv-intervjuatt ”mjölken är grundläggande för oss alla i växtodlingen. Vi behöver varandra, vi lever i symbios.”

Att ta till nya grepp för att framkalla uppmärksamhet är självfallet ingenting man kan ha synpunkter på men att jämföra mjölkdrickande med att röka cigg utan filter och bil utan bälte där går gränsen.

När Kjell Bergqvist jämför att åka bil utan bilbälte och röka cigaretter utan filter med att dricka mjölk passeras en anständighetsgräns vad gäller reklam.

Tyvärr spelar reklammakarna på människors okunskap och den obefintliga kopplingen som många i dagens samhälle tyvärr har till jordbrukssamhället och förståelsen för dess betydelse.

Byt mätenhet för en rättvis och trovärdig klimatpolitik

Insändare Det är tröttsamt att hela tiden få höra att vi i Sverige sätter störst negativt avtryck i naturen jämfört med andra. Vi har ren luft. Vi har som oftast rent vatten. Vi har många...

Våga bryta tystnadskulturen

Ledare Utmaningen är att stå upp mot droger utan att fördöma allt och alla. Det kan vara min eller din son, syster eller vän som dör härnäst.

Ska bara samhällselitens barn få ta körkort?

Insändare Det hackas och dras in i grundskolorna idag samtidigt som det i statliga trafikverket, som förövrigt verkar var i total kaos, bara gör det svårare att ta körkort. Det är en...

Sluta slösa med offentliga medel

Ledare Statliga myndigheter utför sitt arbete på uppdrag av staten och man kan verkligen undra om man vet vilka man är till för.

Kyrkan borde samverka mer

Insändare Kyrkan måste spara pengar. Vi har hört detta varningsrop länge, men nu måste alla inse att nu är det allvar. Men samtidigt, som detta är en stor utmaning, kan det samtidigt...

Våga ta itu med systemfelen

Ledare Landstingen blöder. Kommunerna går på knäna. De har för mycket att göra och för lite pengar. Den administrativa hydran växer, äter sig in och biter sig fast. Tjänster tillsätts...