Onsdag 19 juni 2019

Västerbottens Mellanbygd

Släpp det gamla och tänk nytt!

Ledare · Published dec 19, 2018 at 06:00

Sverige behöver en ny story. Den gamla håller inte längre utan är kvar i gamla mönster av industrialisering, avfolkning, urbanisering, normer och en politik som såväl är upphovsmakare som förstärkare av detsamma. För att vända den negativa trenden behöver vi ändra på gamla mönster som ristats in under hela min livstid.

Vi har under lång tid varit ett delat land och så länge fokus ligger på dess konsekvenser kommer vi fortsätta förstärka bristerna och känslor av att vara bättre eller sämre beroende på var vi bor. Nu är hög tid att vi slutar värderas utifrån var vi bor och att sluta ställa landsändar mot varandra. För att vända trenden tror jag det behövs rörelser mot en annan riktning. En riktning där nutida berättelser kommer fram så bilden av hur det är att leva i såväl stad som i glesbygd blir rättvist belyst. Både dess fördelar och nackdelar.

Vår demokrati håller på att krackelera. Vi är allt fler som tappat tilltron till att politiken klarar sina uppdrag. Det beror inte på att politiker är sämre människor än vi andra. Det beror snarare på att vi har ett system där politiska partier fokuserar mer på att bibehålla gamla grundvalar än att lägga kraft och mod på att stå emot marknadskrafter som styr eller se bakomliggande problem i svensk politik.

Istället för att enbart protestera och bygga motstånd tror jag vi behöver lägga krut på att ta reda på varför vi har det som vi har det. Med det menar jag inte saker som vi redan vet. Till exempel att Norrland dräneras på resurser utan rättvis ersättning som också behöver angripas på nya sätt. Nämligen genom att påverka de politiska systemen som uppenbarligen behöver en uppgradering för att klara av att styra mot ett mer hållbart och sammanhållet Sverige.

Sverige behöver en ny story där utflyttning på grund av industrialiseringen bytts ut med friare val att bo tack vare digitaliseringen och att fler vill komma från hetsen, stressen och miljön i staden. Så länge bruset om orättvisor överröstar goda möjligheter att bo utanför staden kommer vi inte att attrahera så många inflyttare som samhällsutvecklingen faktiskt medger och som det är dags att svensk politik anpassar sig efter.

Vår demokrati håller på att krackelera. Vi är allt fler som tappat tilltron till att politiken klarar sina uppdrag.

Riskfyllt och dyrt att satsa på kärnkraft i Sverige

Insändare Trots att kärnkraften troligen är vårt mest subventionerade och mest riskfyllda energislag vill M och KD fortsätta att stödja den i stället för att satsa på förnybara...

Glesbygden har fått nytt fokus

Ledare Bevisligen har något hänt. Det har blivit ballt att skriva om lands- och glesbygd, även i riksmedierna Det är bra. Mindre bra är perspektiven. Ibland undrar jag om fördumningen...

Minska EU:s makt över jakten och viltvården!

Insändare Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Många jägare i Sverige känner sig oroade över EU:s makt över jaktfrågorna och befarar att EU:s bestämmelser om jakt och viltvård ska...

Vad ska vi med släktgårdar till?

Ledare Jag råkade följa en twitterdiskussion om släktgårdar. Två läger utkristalliserade sig snabbt. Det hela startade med frågan: ”tror journalisterna på DN m.fl verkligen att man ”bor...

Landsbygden tappar stora värden i utbyggda älvar

Insändare Skellefteå Kraft anmäldes nyligen av Länsstyrelsen i Västerbotten för flera misstänkta miljöbrott. Det handlar om händelser vid Åmans övre kraftverk i Vindelälven, Agnäs i...

Glesbygden passar aldrig in

Ledare Äntligen är valtiderna över. För mig som är politiskt intresserad glesbygdsbo är de deprimerande att höra samma tugg varje valår, i timslånga debatter och i väntan på att någon...