Onsdag 20 mars 2019

Västerbottens Mellanbygd

Släpp det gamla och tänk nytt!

Ledare · Published dec 19, 2018 at 06:00

Sverige behöver en ny story. Den gamla håller inte längre utan är kvar i gamla mönster av industrialisering, avfolkning, urbanisering, normer och en politik som såväl är upphovsmakare som förstärkare av detsamma. För att vända den negativa trenden behöver vi ändra på gamla mönster som ristats in under hela min livstid.

Vi har under lång tid varit ett delat land och så länge fokus ligger på dess konsekvenser kommer vi fortsätta förstärka bristerna och känslor av att vara bättre eller sämre beroende på var vi bor. Nu är hög tid att vi slutar värderas utifrån var vi bor och att sluta ställa landsändar mot varandra. För att vända trenden tror jag det behövs rörelser mot en annan riktning. En riktning där nutida berättelser kommer fram så bilden av hur det är att leva i såväl stad som i glesbygd blir rättvist belyst. Både dess fördelar och nackdelar.

Vår demokrati håller på att krackelera. Vi är allt fler som tappat tilltron till att politiken klarar sina uppdrag. Det beror inte på att politiker är sämre människor än vi andra. Det beror snarare på att vi har ett system där politiska partier fokuserar mer på att bibehålla gamla grundvalar än att lägga kraft och mod på att stå emot marknadskrafter som styr eller se bakomliggande problem i svensk politik.

Istället för att enbart protestera och bygga motstånd tror jag vi behöver lägga krut på att ta reda på varför vi har det som vi har det. Med det menar jag inte saker som vi redan vet. Till exempel att Norrland dräneras på resurser utan rättvis ersättning som också behöver angripas på nya sätt. Nämligen genom att påverka de politiska systemen som uppenbarligen behöver en uppgradering för att klara av att styra mot ett mer hållbart och sammanhållet Sverige.

Sverige behöver en ny story där utflyttning på grund av industrialiseringen bytts ut med friare val att bo tack vare digitaliseringen och att fler vill komma från hetsen, stressen och miljön i staden. Så länge bruset om orättvisor överröstar goda möjligheter att bo utanför staden kommer vi inte att attrahera så många inflyttare som samhällsutvecklingen faktiskt medger och som det är dags att svensk politik anpassar sig efter.

Vår demokrati håller på att krackelera. Vi är allt fler som tappat tilltron till att politiken klarar sina uppdrag.

Att hålla ihop landet står högst på dagordningen

Insändare De omfattande nedläggningarna inom Arbetsförmedlingen, som är en konsekvens av M-KD-(SD)-budgeten, aktualiserar behovet av en politik för hela landet. För oss socialdemokrater är...

Inlandsupproret har startat!

Ledare Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Arla svarar på kritik mot ny förpackning

Insändare Vi förstår att vårt förpackningsbyte har lett till upprörda känslor. Vi vill dock försäkra våra konsumenter att vi på Arla har omfattande krav på att våra förpackningar inte bara...

Lovande befolkningssiffror

Ledare De nyligen presenterade befolkningssiffrorna för 2018 är spännande läsning. Obalanserna kvarstår på länsnivå. Umeå kommun ökar med 2 039 personer medan ökningen för länet stannar...

Kanske dags med en ny Generaldirektör

Insändare Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver att min beskrivning av omständigheterna kring skogsstyrelsens beslut att överklaga, de så kallade fjällnära-domarna...

Vill vi ha ett kontantfritt land?

Ledare Det finns inget uttalat beslut att Sverige ska bli kontantfritt men ändå händer det. Orden kommer från en politiskt engagerad man som lever en generation över min. Jag, hajar...