Tisdag 7 juli 2020

Västerbottens Mellanbygd

Statsägt bolag sabbar demokratin

Ledare · Published jun 24, 2020 at 01:15

Övergången till digital förmedling av information mellan människor och mellan företag och människor har drastiskt minskat antalet fysiska brev som delas ut av posten, i vårt fall Post-Nord som ägs gemensamt av svenska och danska staten. Samtidigt har postdistribution av varor beställda via Internet ökat liksom postdistribuerad direktreklam. Att Post-Nord har ekonomiska problem är väl känt men det är inte ett godtagbart skäl att bryta mot gällande lagstiftning.

Riksdagen har bestämt att post skall delas ut samtliga veckans vardagar d v s fem dagar i veckan. Nu försöker Post-Nord runda detta beslut genom att börja rulla ut försök med utdelning varannan dag – måndag, onsdag, fredag varannan vecka och tisdag och torsdag varannan vecka. Vissa försändelser skall delas ut varje dag som varubrev, Mypack och expressbrev medan ”vanliga” brev, tidningar och direktreklam skall delas ut varannan dag, enligt ett brev till tidningsföretag i Väst-Sverige.

En sådan ordning innebär ett dråpslag mot tidningsdistributionen utanför städer och större tätorter. Mellanbygden, Västerbottningen, Nordsverige, och Lokaltidningen är helt eller delvis postdistribuerade. Att ändra distributionsdag från vecka till vecka innebär en närmast ohållbar planerings- och arbetssituation. Problemet gäller inte bara endagstidningar utan i hög grad även våra dagliga tidningar som Västerbotten-Kuriren, Norran och Ö-viks Allehanda för att nämna några exempel. Även dessa tidningar distribueras via posten i glesare delar av respektive utgivningsområde.

En fungerande demokrati förutsätter fria och oberoende medier. Att ett statsägt bolag nu smygvägen och i strid med gällande lagstiftning försöker sabotera distribution av tidningar på landsbygd och i glesbygd i är minst sagt upprörande. Att man i denna ambition lägger tidningar och direktreklam i samma prioritetsgrupp visar att Post-Nords ledning inte förstår tidningarnas roll i ett demokratiskt samhälle.

Post-Nords tilltag är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att bredbandsutbyggnaden släpar efter i många lands- och glesbygder vilket innebär att ett stort antal hushåll saknar möjlighet att ersätta papperstidningen med digitala prenumerationer.

Regeringen ska inom kort lämna direktiv till en ny postutredning. Innan den utredningen är klar måste Post-Nord lägga sitt sabotageförsök på is eller som Tidningsutgivareföreningens ledning skriver i ett debattinlägg: ”I avvaktan på det ställningstagandet från postutredningen – och på att riksdagen fått säga sitt – måste det tilltänkta distributionsprojektet få anstå, så att man inte går händelserna i förväg”.

Nu är det dags för kultur- och demokratiminister Amanda Lind att ta Post-Nord i örat och klargöra att även statliga bolag måste följa gällande lagstiftning.

Att ett statsägt bolag nu smygvägen och i strid med gällande lagstiftning försöker sabotera distribution av tidningar på landsbygd och i glesbygd i är minst sagt upprörande.

Regeringens bredbandspolitik splittrar stad och land

Insändare I Västerbotten är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar 4 av 10 av landsbygdsborna i länet en anslutning. Regeringens kraftlösa bredbandspolitik splittrar stad...

Elflyg och drönare är framtiden

Ledare Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats och Luleå tekniska universitet som intressenter.

Sverige måste agera när coronavaccinet lanseras

Insändare Regeringens misslyckande kring coronatestningen får inte upprepas när ett framtida vaccinationsprogram planeras. Det krävs bättre engagemang, tydlighet och ansvarstagande från...

Statsägt bolag sabbar demokratin

Ledare Att ett statsägt bolag nu smygvägen och i strid med gällande lagstiftning försöker sabotera distribution av tidningar på landsbygd och i glesbygd i är minst sagt upprörande.

Regionens och kommuners samarbete måste förbättras

Insändare Samverkan behöver stärkas mellan Region Västerbotten och kommunerna. Centerpartiet i Västerbotten har lämnat in en motion som handlar om en starkare samverkan mellan regional...

Sluta racka ner på småskolorna

Ledare Om vi menar allvar med att utveckla glesbygdskommuner måste vi värdera våra resurser, sluta predika avveckling och våga gå mot strömmen.
Sport