Onsdag 20 januari 2021

Västerbottens Mellanbygd

Statsägt bolag sabbar demokratin

Ledare · Published jun 24, 2020 at 01:15

Övergången till digital förmedling av information mellan människor och mellan företag och människor har drastiskt minskat antalet fysiska brev som delas ut av posten, i vårt fall Post-Nord som ägs gemensamt av svenska och danska staten. Samtidigt har postdistribution av varor beställda via Internet ökat liksom postdistribuerad direktreklam. Att Post-Nord har ekonomiska problem är väl känt men det är inte ett godtagbart skäl att bryta mot gällande lagstiftning.

Riksdagen har bestämt att post skall delas ut samtliga veckans vardagar d v s fem dagar i veckan. Nu försöker Post-Nord runda detta beslut genom att börja rulla ut försök med utdelning varannan dag – måndag, onsdag, fredag varannan vecka och tisdag och torsdag varannan vecka. Vissa försändelser skall delas ut varje dag som varubrev, Mypack och expressbrev medan ”vanliga” brev, tidningar och direktreklam skall delas ut varannan dag, enligt ett brev till tidningsföretag i Väst-Sverige.

En sådan ordning innebär ett dråpslag mot tidningsdistributionen utanför städer och större tätorter. Mellanbygden, Västerbottningen, Nordsverige, och Lokaltidningen är helt eller delvis postdistribuerade. Att ändra distributionsdag från vecka till vecka innebär en närmast ohållbar planerings- och arbetssituation. Problemet gäller inte bara endagstidningar utan i hög grad även våra dagliga tidningar som Västerbotten-Kuriren, Norran och Ö-viks Allehanda för att nämna några exempel. Även dessa tidningar distribueras via posten i glesare delar av respektive utgivningsområde.

En fungerande demokrati förutsätter fria och oberoende medier. Att ett statsägt bolag nu smygvägen och i strid med gällande lagstiftning försöker sabotera distribution av tidningar på landsbygd och i glesbygd i är minst sagt upprörande. Att man i denna ambition lägger tidningar och direktreklam i samma prioritetsgrupp visar att Post-Nords ledning inte förstår tidningarnas roll i ett demokratiskt samhälle.

Post-Nords tilltag är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att bredbandsutbyggnaden släpar efter i många lands- och glesbygder vilket innebär att ett stort antal hushåll saknar möjlighet att ersätta papperstidningen med digitala prenumerationer.

Regeringen ska inom kort lämna direktiv till en ny postutredning. Innan den utredningen är klar måste Post-Nord lägga sitt sabotageförsök på is eller som Tidningsutgivareföreningens ledning skriver i ett debattinlägg: ”I avvaktan på det ställningstagandet från postutredningen – och på att riksdagen fått säga sitt – måste det tilltänkta distributionsprojektet få anstå, så att man inte går händelserna i förväg”.

Nu är det dags för kultur- och demokratiminister Amanda Lind att ta Post-Nord i örat och klargöra att även statliga bolag måste följa gällande lagstiftning.

Att ett statsägt bolag nu smygvägen och i strid med gällande lagstiftning försöker sabotera distribution av tidningar på landsbygd och i glesbygd i är minst sagt upprörande.

Vänsterpartiet: Färdigställ Norrbotniabanan till 2030!

Insändare Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas upp i mer än ett årtionde. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara...

En vändpunkt och en kickstart

Ledare År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Satsa på mer på ekologisk mat

Insändare Med ekologiskt jordbruk kan vi få mat som är både bättre för oss och naturen. Naturskyddsföreningen säger att om svenska lantbrukare skulle ställa om till en ekologisk produktion...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ledare Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.

Miljöpartiets recept: Tänk globalt – handla lokalt!

Insändare I en insändare i Mellanbygden 20201223 skriver centerpartisten Torbjörn Wennebro att han är intresserad av att höra mer om Miljöpartiets förslag om en regional grön fond för...

Vad innebär och och nära vård?

Ledare Det är klart att delar av god och nära vård kan digitaliseras, men det får inte ställas mot att vårdcentraler fortsättningsvis ska vara starkt bemannade