Lördag 23 oktober 2021

Västerbottens Mellanbygd

Tala klarspråk under oktober!

Ledare · Published okt 13, 2021 at 01:15

Det sägs att oktober månad är månaden sober. Det vill säga att man ska leva mer nyktert utan bedövning av alkoholens påverkan. Nyktert är också ett begrepp för att se nyktert på saker. Att vara klarsynt helt enkelt. Och den här ledaren tänker jag ägna åt att skriva klartext i en del frågor i punktform. Inte som ett punkt slut utan snarare för att sätta fart på en politisk dialog i demokratisk anda:

Aktuell forskning visar på att de viktigaste orsakerna till att man som familj väljer att flytta till en ort är utbudet av fritidsaktiviteter och hur väl skolan fungerar. Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt. Och varför inte tänka ideella krafter i skolan också? Människor mår bättre av att lägga tid till varandra i stället för all form av skärmtid. Varför inte skapa en ”ideella krafter”-förening i varje kommun?

Tågresor borde subventioneras kraftigt så att fler kan välja tåget. Både som en åtgärd i klimatkrisens spår och som en möjlighet att även låginkomsttagare kan ha råd att semestra. Inte minst barnfamiljer. Tåg borde vara statligt utan vinstsyfte. SJ, SJ gamle vän.

Nu när fler börjar se värdet av att leva delar av tiden i sina fjällstugor borde skatten delas mellan hemkommunen och fritidskommunen. Ett system där man betalar procentuellt utifrån hur många dagar per år man är på respektive ort. Kan det månne bli Sveriges variant på att utjämna skillnader i service och trygghet mellan det urbana och icke urbana livet?

Inför partipolitiskt obundna ungdomsråd som en del i kommunpolitiken. Det kan inte vara svårt att arrangera och en del kommuner kanske redan har infört något liknande. Det vill säga en kontinuerlig dialog med unga om hur de trivs i kommunen och vill vara med och utveckla den.

”Håll ni era fina tal, så flyttar vi så länge”. Det är ett citat från ett reportage i DN kring antisemitismen i Malmö som kan appliceras på hela utmaningen med integration som i våra inlandskommuner i stället för utmaning borde stavas möjlighet. Att vara en välkomnande kommun för alla ökar också trivseln för alla. Både de som inte känner någon form av utanförskap, och de som gör det, och därmed inte får möjlighet att bidra till samhället.

Oktober är den nyktra månaden och det passar väl bra nu när partiledardebatterna sätter i gång. Med det menar jag inte att det har problem med alkoholen utan att det är läge att prata klarspråk om den egna politiken som måste ta hänsyn till hur den slår för alla oss som bor i landet Sverige.

Så varför denna hajp kring
näringslivsrankning om jag får fråga?
Lägg fokus på att främja föreningslivet
och få fler att engagera sig ideellt.

Hugg inte ner gammelskogen

Insändare De senaste åren har vi sett hur extremt väder och skogsbränder har ökat. Det är en jobbig insikt att vi människor har misslyckats när det gäller att ta hand om denna vackra...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Ledare Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

C: Bygg ut el-laddstationer vid regionens egna lokaler

Insändare Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 29 september att i kommande upphandling av transporter som den gemensamma beställningscentralen för serviceresor, dvs sjukresor och...

Tala klarspråk under oktober!

Ledare Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

KD: Bättre vägar även på landsbygden!

Insändare Sverige har en enorm underhållsskuld när det gäller landets vägnät. Regeringen påstår sig se dessa problem men i praktiken väljer man att lägga pengar på vägar och järnvägar som i...

Fler vill "flytta in" till landsbygden

Ledare Det är på landsbygden det händer.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport