Tisdag 28 september 2021

Västerbottens Mellanbygd

Tillsätt en landsbygdsminister!

Ledare · Published jul 14, 2021 at 06:15

För drygt sex år sedan lades landsbygdsdepartementet ner och frågorna införlivades med näringsdepartementet och nu tillsätts ingen ny landsbygdsminister efter Jennie Nilsson utan landsbygdsfrågorna ska rattas av näringsministern Ibrahim Baylan.

Man behöver inte vara konspirationsteoretiker för att skönja ett mönster här…

Landsbygdsfrågorna har verkligen kommit i fokus den senaste tiden. Allt fler väljer att flytta ut från storstäderna till landsbygden och här i norra Sverige talas om en ny era med tillväxt, inflyttning och massor av nya arbetstillfällen.

Samtidigt brottas vi fortfarande med samma utmaningar som tidigare på landsbygden med minskad samhällsservice, urusla kollektivtrafiklösningar och nedläggning av byskolor för att inte tala om utebliven bredbandsutbyggnad, nedmonterade telefonledningar och minskad postservice.

Att då vakanssätta posten som landsbygdsminister på obestämd tid och låta landsbygdsfrågorna rattas av en näringsminister som torde vara överhopad av näringslivsfrågor redan innan känns som ett hån mot oss som jobbar för landsbygdsutveckling.

Lägg till det flera stora frågor som är under uppsegling och som dessutom ställdes på sin spets vid den nya regeringsbildningen häromveckan där Miljöpartiet och Centern har diametralt olika uppfattningar.

Jag tänker naturligtvis på strandskyddsutredningen och det läckta förslaget om EU:s kommande skogsbrukspolitik. En reviderad och förändrad strandstrandskyddspolitik som möjliggör bostadsbyggande i vattennära miljöer på landsbygden behövs som motor i landsbygdsutvecklingen och det svenska skogsbruket får inte äventyras av några klåfingriga EU-byråkrater i Bryssel.

Sällan har det väl varit mer befogat med en landsbygdsminister på heltid och inte bara en näringsminister som sköter det lite vid sidan om.

Lägg till det jordbrukspolitiken och alla utmaningar det svenska jordbruket står inför.

Så nog behövs det sannerligen en stark landsbygdsminister i dessa tider. Gärna med en egen portfölj!

Det är nästan så att man skulle önska att Sven-Erik Bucht skulle lämna pensionärstillvaron vid Torneälvens strand i Karungi och göra comeback – eller varför inte en centerpartistisk landsbygdsminister? Jag vet många som skulle passa!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Landsbygden behöver en egen minister, gärna med en egen portfölj.

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt.

L: Skärp Smittskyddslagen - tillåt frivilliga vaccinpass!

Insändare Både vaccinpass, sjukvård och omsorg måste sikta mot trygghet och frihet. Liberalerna vill att samhället ska vara tryggt för varje människa, och allra mest värnar vi de sköraste....

Bygg enklare så blir det billigare

Ledare Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne

Region Västerbotten ska bli en ledande miljöregion

Insändare Nu antar Region Västerbotten en miljö- och klimatstrategi som ska ta organisationen till nettonollutsläpp. Miljöpartiet har tryckt på för strategin som tillsammans med den...

Bygg enklare så blir det billigare

Ledare Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne.

Digitala läkare är inte hållbart

Insändare Bara en åsikt om digifysis (datadoktor): Regionen gör det lätt för sig och det finns risker och kanske rent av nackdelar med det. Digital läkare kostar ju också i en redan...

Vädret blir en konkurrensfördel!

Ledare Knappast någon har kunnat förutspå den gröna industrirevolution som pågår i norra Sverige som en följd av kampen mot klimatförändringarna
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport