Torsdag 28 maj 2020

Västerbottens Mellanbygd

Upp till kamp den 8 mars

Ledare · Published mar 4, 2020 at 01:15

På söndag den 8 mars firas den internationella kvinnodagen. Man känner sig hyfsat trygg med Sveriges jämställdshetspoltik och lite stolt också över att vi har kommit så långt på 100 år. Från att kvinnor behandlades som secondhandmedborgare utan rättigheter på grund av sitt kön till likvärdiga människor. Skönt att vi vi lever i ett civiliserat och demokratiskt samhälle där kvinnor och män har samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. Vår jämställdhetspolitik har också sex justa delmål: En jämn fördelning av makt och inflytande. Ekonomisk jämställdhet. Jämställd utbildning. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Jämställd hälsa. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Ingen däremot, inte offentligt i allafall. Trodde jag. I min enfald var jag övertygad om att Sverige år 2020 med dryga 100 års intensiv kamp för kvinnors lika ställning i samhållet var orubbligt, en hygienfakor att räkna med.

Sena kvällar brukar jag slölyssna på Filosofiska rummet på radions P1. Förnuftiga samtal av kunniga personer som borgar för klokskap och humanistiska värderingar. Söndagen den 23 februari förändrades detta. Jag satte mig käpprak upp. Hörde jag rätt?

Samtalet handlade om kvinnor och yttrandefrihet och frågeställningen var om kvinnor hotar det fria ordet på högskolan. Filosofen Erik J Olsson hävdade att kvinnors räddhågsenhet och den feminina kulturen hotar det fria ordet vid landets universitet. Han sa att kvinnors tendens till negativa uppfattningar om saker, lite åt det depressiva hållet och att kvinnor ogärna tar risker verkar menligt på den akademiska miljön. Kvinnor är inriktade på livskvalité och mjuka värde medan männen står för en maskulin kultur där konkurrens och styrka sätts i första rummet. Män har kvaliteter som passar bättre inom forskning och universitet. Och så kom slutklämmen att samhället ser ut som det gör med dåliga resultat i skolorna, ett rättsväsende som inte dömer brottslingar tillräckligt hårt, universitet som inte är konkurrenskraftiga beror på att för många kvnnnor jobbar som lärare, domare, professorer. Filosofen Erik J Olsson sa förvisso att han inte hade något emot kvinnor och att deras beteeende skulle finnas som ett komplement till de hårdkokta männen som borde ha lite mer makt i samhället om det ska bli någon ordning. Grattis Sverigedemokraterna.

Vart är vi på väg?

Filosofen Erik I Olsson hävdade att kvinnors räddhågsenhet och den feminina kulturen hotar det fria ordet vid landets universitet.

män har kvaliteter som passar bättre inom forskning och universitet

Wennebro: Skattesystemet är orättfärdigt

Insändare Uppgifterna i min ledare är hämtade ur Hela Sverige ska levas rapport ”Naturresurser i hela landet”. Ditt påstående om ”okunskap eller medvetet vilseledande” får i så fall...

Stimulanspaketen hamnar fel

Ledare Småföretagare blir förbisprungna av storföretag och för kommuner och regioner görs ingen urskiljning mellan fattig och rik.

Så mycket bättre…

Ledare I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...

Vindkraften skadar bara oss

Insändare Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Bredband ska visst trollas fram

Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet.
Sport