Onsdag 28 juli 2021

Västerbottens Mellanbygd

Utanförskapet måste minskas

Ledare · Published jul 21, 2021 at 06:15

Sommaren är en tid att stanna upp och reflektera. Göra halvårsbokslut med sikte på hösten eller gärna i ett längre perspektiv då vi lever i en tid av stora utmaningar. Utmaningar som kräver politisk tydlighet och handlingskraft, men som inte gör sig gällande då vi har ett mycket komplicerat parlamentariskt läge.

Sommaren är en tid av eftertanke och är man politiskt intresserad finns en del att fundera över. Är man dessutom högutbildad inom frågor kring arbetsmarknad och ett inkluderande samhälle går det inte att undgå att återigen ge en tydlig uppmaning att göra om och göra rätt kring punkt 18 i januariavtalet - Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. 

Att Arbetsförmedlingen behövde reformeras kan nog fler med mig som har arbetet på myndigheten skriva under på. Men att lägga ut det statliga ansvaret att rusta människor tillbaka till arbetskraften till fristående aktörer, utan krav på samverkan, är bland det mest kontraproduktiva som gjorts i svensk politik.  

Arbetsmarknadspolitiken är nämligen de politikområde som, när det fungerar, står för kittet mellan såväl social-, som utbildnings-, näringslivs- och tillväxtpolitik. Både på nationell och lokal nivå. Men för att lyckas krävs samverkan mellan myndigheter och lokala aktörer, inte minst med kommunen som har en viktig roll i att stärka och förbereda individer i att kunna ta del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Att förmedla jobb är en sak. Så även att vara kontrollfunktion för arbetslöshetskassorna, vilket i sig är två motsägelsefulla uppdrag som man borde gjort annorlunda för länge sen. Men att tro att man kan reformera bort sitt samhällsuppdrag är att blunda för att man tappar möjligheterna med att hålla ihop Sverige genom att minska utanförskap och stärka människors möjligheter till egen försörjning.

För att lyckas med arbetslivsinriktad rehabilitering krävs ett tvärprofessionellt arbetssätt och en sektorövergripande samverkan. Det är ett resurskrävande arbete som har visat sig inte går att klara på affärsmässighet.

Förr var det en utmaning att motverka att människor ramlade mellan stolarna. Med nuvarande system finns inga stolar att ramla mellan. Nedmonteringen av väl uppbyggda kontaktnät och strukturer för att minska utanförskap går fortfarande att rädda hem om man gör om och gör rätt.

Statens roll måste återigen förstärkas för att säkra trygghetssystem i ett alltmer oroligt samhälle och här behöver Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan göra varandra bättre, istället för sämre, genom att skapa individanpassade åtgärder i samarbete med kommuner och regioner.   

Statens roll måste återigen förstärkas för att säkra trygghetssystem i ett alltmer oroligt samhälle.

Sommaren är en tid att stanna upp och reflektera. Göra halvårsbokslut med sikte på hösten.

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Insändare Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

"Hallå hallå"! Ingen täckning...

Ledare Att kunna ringa, mejla och skicka post borde vara ett demokratiskt grundkrav i HELA Sverige år 2021

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Insändare Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

Utanförskapet måste minskas

Ledare Statens roll måste återigen förstärkas för att säkra trygghetssystem i ett alltmer oroligt samhälle.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Insändare Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Ledare Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport