Söndag 8 december 2019

Västerbottens Mellanbygd

Våga ta itu med systemfelen

Ledare · Published okt 30, 2019 at 01:15

Landstingen blöder. Kommunerna går på knäna. De har för mycket att göra och för lite pengar. Den administrativa hydran växer, äter sig in och biter sig fast. Tjänster tillsätts och snart blir hela den administrativa härvan svår att överblicka. Ingen kommun- eller landstingsanställd sitter och rullar tummarna men frågan är om det som görs verkligen är det rätta.

Sollefteå kommuns försök att minska administrationen kring tobaksförsäljning gick på pumpen. De fick smäll på fingrarna av länsstyrelsen för att de inte till punkt och pricka följt den administrativa planen och istället för långa protokoll och redogörelser använt sig av erfarenhet och förnuft. Kommunen valde att inte begära skriftliga ansökningar av de etablerade handlarna som har haft sin verksamhet i över tre år. Man ville inte administrera ihjäl företagarna och man utgick ifrån att folk inte är fuskare. De gick istället ut i verkligheten och träffade handlarna och kände sig trygga med det.

Allt ska skötas enligt plan och det är väl en god tanke, men tänk om planen är dålig, kontraproduktiv och i själva verket hackar sönder flödet, gör det dyrare och gör så att man skjuter över målet och missar det huvudsakliga syftet.

I en välfärdsstat har man råd och tid att göra minutiösa planer som ska administreras, dokumenteras och vårdas. Ett skrivbordsjobb är mer lönsamt och därmed attraktivt. Ett exempel är verksamhetschefsposter inom sjukvården som blivit en karriärväg för sjuksköterskor, lönepåslaget är 10 till 15 000 kronor i månaden. De kanske behövs men kritkier hävdar att det är en dålig konstruktion och att sjuksköterskor ska göra de jobb de är utbidade för, patientvård och att löneutvecklingen borde ligga där istället.

Bristen på sjuksköterskor är stor och man anställer stafettsjuksköterskor som är dyrare. Vården krisar, det fattas pengar och man osthyvlar eller avlövar fungerande sjukhus vilket gör att sjuktransporterna rakar i höjden. Köerna på vårdscentralerna ökar och folk söker sig till nätdoktorer som späder på kostnaderna ännu mer. Den dåliga ekonomin genererar sig själv. Poliitikerna som anvarar för ekonomin blir desperata, tar kortsiktiga beslut som kanske gör saken ännu värre.

Det krävs ett heroiskt politiskt mod och stor kunskap att reda ut systemfel men om man misslyckas finns till slut bara en väg - total kollapps och katastrof. Då måste man bygga en ny organisation. Vägen till kaos är kostsam och innebär ett extremt lidande för enskilda människor. Det är det ingen som önskar.

Det är inom sjukvården man ser systemfelen tydligast, då det handlar om liv och död men systemfelen i kommunerna är mist lika allvarliga.

Jag har inget svar på hur gåtan ska lösas, för det är en gåta hur vi har hamnat i detta predikament. En god start är att börja rota och ifrågasätta, tänka själv, utmana systemet och tåla en smäll på fingrarna. Till sist är det förnuftet som tar över.

Hoppas jag.

I en välfärdsstat har man råd och tid att göra minutiösa planer som ska administreras, dokumenteras och vårdas.

Skatteutjämning och annan ”utjämning”

Insändare Läser man ”rikstidningarna” så är det ett stort motstånd mot att ”Stockholm ska betala skatteutjämningen”. Det finns däremot inget motstånd mot att landsbygdens pengar slussas in...

Lite civilkurage vore klädsamt

Ledare Men sannolikt räcker det inte att lägga ner byskolor, förskolor och äldreboenden för att få budgetar i balans. Osthyvlarnas tid är över, nu behövs bödelns yxa, svärd och skoningslöshet.

(S): Varför stöttar inte (M) kostnadsutjämningen?

Insändare I dagarna röstade riksdagen ja till regeringens nya förslag till kommunal kostnadsutjämning. Förslaget förväntas, enligt SCB:s preliminära siffror för 2019, ge Robertsfors kommun...

Ett öppet brev till regeringen

Ledare Jag tror ni skulle behöva ta time out och rikta blicken inåt under överskådlig tid. Mot er som nu representerar svensk politik.

(C) vill satsa på klimatsmarta billiga småhus

Insändare Många människor har insett att det så kallade klimathotet inte bara är en hotbild längre fram i tiden utan redan en bister verklighet. Viljan att göra bra miljöval är stor bland...

Sverige måste hitta balansen

Ledare Finansdepartementet och regeringen stoltserar med goda statsfinanser och stort reformutrymme. Samtidigt går många kommuner på knäna och tvingas dra ner på välfärden. Vård, skola...